Normafloor 105 GPR

základná glazúra na betónové povrchy

Typ náteru

Dvojzložková epoxidová základná glazúra na betónové povrchy.

Typické a doporučené použitie

Vhodná ako základná vrstva pod epoxidové nátery NORMAFLOOR pre staré aj nové betónové podlahy, betónové prvky, steny a bazény. V prípade jednovrstvového použitia NORMAFLOOR 105 GPR je vhodný ako viazač prachu, ak použitý dvojvrstvovo ako betónová glazúra.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 85
Celková sušina (g/l) 940
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 138

Normafloor 105 GPR -Technický list

Stiahnuť (PDF) 8/20
Stiahnuť (PDF) 8/20
Stiahnuť (PDF) 8/20
Stiahnuť (PDF) 8/20

Normafloor 105 GPR -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022
Stiahnuť (PDF) 08.06.2022

Normafloor 105 GPR -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 17.05.2024
Stiahnuť (PDF) 17.05.2024
Stiahnuť (PDF) 17.05.2024
Stiahnuť (PDF) 17.05.2024
Stiahnuť (PDF) 17.05.2024
Stiahnuť (PDF) 17.05.2024
Stiahnuť (PDF) 17.05.2024
Stiahnuť (PDF) 17.05.2024
Stiahnuť (PDF) 17.05.2024

Normafloor 105 GPR -Vyhlásenie o zhode

Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020