Normafloor 2500

bezrozpúšťadlový poter do náročných podmienok

Typ náteru

NORMAFLOOR 2500 je bezrozpúšťadlový epoxidový  poter. Je to zmes náteru NORMAFLOOR 205 Primer a farebného poterového kremičitého piesku. Doporučená hrúbka poteru je 4 – 6 mm.

Typické a doporučené použitie

Určený na betónové podlahy s vysokým mechanickým zaťažením a/alebo ľahkým chemickým zaťažením  drevospracujúcom a chemickom priemysle.

Aplikácie: Papierenský priemysel, bitúnky, práčovne, čistiarne, sklady.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 100
Celková sušina (g/l) 1090
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 0

Normafloor 2500 -Technický list

Stiahnuť (PDF) 4/20
Stiahnuť (PDF) 4/20
Stiahnuť (PDF) 4/20

Normafloor 2500 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022

Normafloor 2500 -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022

Normafloor 2500 -Vyhlásenie o zhode

Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020