Normastic 405

Epoxidový náter

Typ náteru

NORMASTIC 405 je dvojzložkový epoxidový základný a vrchný náter pigmentovaný železnou sľudou, ktorý sa dá aplikovať vo veľkých hrúbkach. Obsahuje špeciálne prísady, ktoré penetrujú cez už existujúcu koróziu.

Typické a doporučené použitie

Používa sa ako základný, ale aj vrchný náter v prostrediach koróznej agresivity stupňa C2-C5. Je použiteľný ako jednovrstvový náter na nosné oceľové konštrukcie. Je vhodný ako údržbový náter na jamkovú koróziu a povrchy so starými nátermi.

Upozornenie! Uvedené technické údaje sú pre pre štandardné verzie náteru.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 80
Celková sušina (g/l) 1230
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 180

Normastic 405 -Technický list

Stiahnuť (PDF) 6/22
Stiahnuť (PDF) 6/22
Stiahnuť (PDF) 6/22
Stiahnuť (PDF) 6/22
Stiahnuť (PDF) 6/22
Stiahnuť (PDF) 6/22
Stiahnuť (PDF) 6/22

Normastic 405 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 23.11.2022
Stiahnuť (PDF) 23.11.2022
Stiahnuť (PDF) 23.11.2022
Stiahnuť (PDF) 23.11.2022
Stiahnuť (PDF) 23.11.2022
Stiahnuť (PDF) 23.11.2022
Stiahnuť (PDF) 23.11.2022
Stiahnuť (PDF) 23.11.2022
Stiahnuť (PDF) 23.11.2022
Stiahnuť (PDF) 23.11.2022
Stiahnuť (PDF) 23.11.2022
Stiahnuť (PDF) 23.11.2022
Stiahnuť (PDF) 23.11.2022

Normastic 405 -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 21.03.2024
Stiahnuť (PDF) 21.03.2024
Stiahnuť (PDF) 21.03.2024
Stiahnuť (PDF) 21.03.2024
Stiahnuť (PDF) 21.03.2024
Stiahnuť (PDF) 21.03.2024
Stiahnuť (PDF) 21.03.2024
Stiahnuť (PDF) 21.03.2024
Stiahnuť (PDF) 21.03.2024
Stiahnuť (PDF) 21.03.2024
Stiahnuť (PDF) 21.03.2024
Stiahnuť (PDF) 21.03.2024
Stiahnuť (PDF) 21.03.2024

Normastic 405 -KBÚ - WG alebo komp. C

Stiahnuť (PDF) 25.03.2024
Stiahnuť (PDF) 25.03.2024
Stiahnuť (PDF) 25.03.2024
Stiahnuť (PDF) 25.03.2024
Stiahnuť (PDF) 25.03.2024
Stiahnuť (PDF) 25.03.2024
Stiahnuť (PDF) 25.03.2024
Stiahnuť (PDF) 25.03.2024
Stiahnuť (PDF) 25.03.2024
Stiahnuť (PDF) 25.03.2024

Normastic 405 -Vyhlásenie o zhode

Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020