Norrapid 12

Lesklý alkydový vrchný náter

Typ náteru

NORRAPID 12 je jednozložkový rýchloschnúci lesklý alkydový vrchný náter.

Typické a doporučené použitie

Používa sa ako vrchný náter na oceľové konštrukcie, pre automobily a poľnohospodárske stroje v prostrediach koróznej agresivity stupňa C1-C3. Je špeciálne vhodný ako náter v mechanických dielňach.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 48
Celková sušina (g/l) 620
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 450

Norrapid 12 -Technický list

Stiahnuť (PDF) 2/23
Stiahnuť (PDF) 2/23
Stiahnuť (PDF) 2/23
Stiahnuť (PDF) 2/23
Stiahnuť (PDF) 2/23
Stiahnuť (PDF) 2/23

Norrapid 12 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 13.12.2022
Stiahnuť (PDF) 13.12.2022
Stiahnuť (PDF) 13.12.2022
Stiahnuť (PDF) 13.12.2022
Stiahnuť (PDF) 13.12.2022
Stiahnuť (PDF) 13.12.2022
Stiahnuť (PDF) 13.12.2022
Stiahnuť (PDF) 13.12.2022
Stiahnuť (PDF) 13.12.2022
Stiahnuť (PDF) 13.12.2022