Thinner OH 07

riedidlo pre alkydové nátery

Technické údaje

VOC (prchavé organické látky) (g/l) 870

Thinner OH 07 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 26.08.2020
Stiahnuť (PDF) 26.08.2020
Stiahnuť (PDF) 26.08.2020
Stiahnuť (PDF) 26.08.2020
Stiahnuť (PDF) 26.08.2020
Stiahnuť (PDF) 26.08.2020
Stiahnuť (PDF) 26.08.2020
Stiahnuť (PDF) 26.08.2020
Stiahnuť (PDF) 26.08.2020
Stiahnuť (PDF) 26.08.2020
Stiahnuť (PDF) 26.08.2020
Stiahnuť (PDF) 26.08.2020