Thinner OH 08

riedidlo pre alkydové nátery

Technické údaje

VOC (prchavé organické látky) (g/l) 880

Thinner OH 08 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 25.04.2022
Stiahnuť (PDF) 25.04.2022
Stiahnuť (PDF) 25.04.2022
Stiahnuť (PDF) 25.04.2022
Stiahnuť (PDF) 25.04.2022
Stiahnuť (PDF) 25.04.2022
Stiahnuť (PDF) 25.04.2022
Stiahnuť (PDF) 25.04.2022
Stiahnuť (PDF) 25.04.2022