Thinner OH 10

riedidlo pre polyuretánové nátery

Technické údaje

VOC (prchavé organické látky) (g/l) 870

Thinner OH 10 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 28.06.2019
Stiahnuť (PDF) 28.06.2019
Stiahnuť (PDF) 28.06.2019
Stiahnuť (PDF) 28.06.2019
Stiahnuť (PDF) 28.06.2019
Stiahnuť (PDF) 28.06.2019
Stiahnuť (PDF) 28.06.2019
Stiahnuť (PDF) 28.06.2019
Stiahnuť (PDF) 28.06.2019
Stiahnuť (PDF) 28.06.2019
Stiahnuť (PDF) 28.06.2019
Stiahnuť (PDF) 28.06.2019
Stiahnuť (PDF) 28.06.2019