Thinner OH 66

riedidlo pre polyuretánové nátery (pomaly sa vyparujúce)

Technické údaje

VOC (prchavé organické látky) (g/l) 970

Thinner OH 66 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 27.08.2020
Stiahnuť (PDF) 27.08.2020
Stiahnuť (PDF) 27.08.2020
Stiahnuť (PDF) 27.08.2020
Stiahnuť (PDF) 27.08.2020
Stiahnuť (PDF) 27.08.2020
Stiahnuť (PDF) 27.08.2020
Stiahnuť (PDF) 27.08.2020
Stiahnuť (PDF) 27.08.2020
Stiahnuť (PDF) 27.08.2020
Stiahnuť (PDF) 27.08.2020