Praimex HS

Modifikovaný alkydový náter

Typ náteru

PRAIMEX HS je modifikovaný alkydový náter. Je použiteľný ako základný, vrchný, prípadne jednovrstvový náter.

Typické a doporučené použitie

PRAIMEX HS sa používa ako vrchný náter v akrylových a alkydových systémoch pre prostredia koróznej agresivity stupňa C2-C5 na abrazívne čistenú oceľ.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 55
Celková sušina (g/l) 1012
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 430

Praimex HS -Technický list

Stiahnuť (PDF) 10/17

Praimex HS -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 27.12.2022
Stiahnuť (PDF) 27.12.2022
Stiahnuť (PDF) 27.12.2022