Thinner OH 13

špeciálne riedidlo

Typické a doporučené použitie

Pomaly odparujúce sa riedidlo určené pre potravinársky priemysel a vodou riediteľné nátery. V niektorých prípadoch môže byť použitý aj ako riedidlo na podlahové nátery.

Technické údaje

VOC (prchavé organické látky) (g/l) 800

Thinner OH 13 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 28.03.2022
Stiahnuť (PDF) 28.03.2022
Stiahnuť (PDF) 28.03.2022
Stiahnuť (PDF) 28.03.2022
Stiahnuť (PDF) 28.03.2022
Stiahnuť (PDF) 28.03.2022
Stiahnuť (PDF) 28.03.2022
Stiahnuť (PDF) 28.03.2022
Stiahnuť (PDF) 28.03.2022