Tiedote Nor-Maalin Venäjän toiminnoista

Vuonna 2017 perustetun vähemmistöosakkuusyhtiömme Nor-Maali Russian toiminnot Venäjällä jatkuvat toistaiseksi nykyisellään, toki volyymiltään aiempaa pienempänä. EU:n Venäjälle asettamat sanktiot eivät koske Nor-Maali Russian toimintoja eli maalien paikallista lisenssivalmistusta ja myyntiä Venäjällä. Sanktioilla on kuitenkin vaikutuksia materiaaliketjuihin ja siten raaka-aineiden saatavuuteen.

Nor-Maali Russia valmistaa teollisuusmaaleja venäläiselle teräs- ja rakennusteollisuudelle. Yhtiö ei ole valmistanut tai myynyt, eikä valmista tai myy maaleja sanktioiden alaisille meri-, ilmailu- tai puolustusteknologian yhtiöille. Nor-Maali Russia ei harjoita vientitoimintaa.

Nor-Maali Oy tuomitsee jyrkästi Venäjän sotatoimet Ukrainan alueella. Omistajamme ovat vastuullisina toimijoina arvioineet eri vaihtoehtoja ja tulleet siihen tulokseen, että Venäjän osakkuusyhtiön toimintojen jatkamiselle on olemassa painavat perustelut. Nor-Maali Oy ei kuitenkaan lisäinvestoi asianomaiseen yhtiöön. Jatkamalla Nor-Maali Russian toimintaa haluamme osaltaan varmistaa, ettei yhtiön tuotantoteknologiaa voida muuntaa ja siten hyödyntää epätoivotuissa käyttötarkoituksissa. Haluamme luonnollisesti myös varmistaa venäläisten työntekijöidemme hyvinvoinnin ja toimeentulon.

Lisätietoja:
Patrik Kvikant
Hallituksen puheenjohtaja
patrik.kvikant@nor-maali.fi