Di-isosyanaattien käyttäjille koulutusvaatimus

Di-isosyanaattien käyttöön vaaditaan 24.8.2023 lähtien koulutus työntekijöiden suojelemiseksi. Työnantajien on varmistettava, että di-isosyanaatin käyttäjät ovat suorittaneet turvallista käyttöä koskevan koulutuksen. Kemikaalitoimittajan tulee varmistaa, että vastaanottaja saa tiedon koulutusvaatimuksesta ja siitä on merkintä pakkauksessa.

DI-ISOSYANAATIT

Di-isosyanaatit on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008(2) mukaisella yhdenmukaistetulla luokituksella kategorian 1 hengitysteitä herkistäviksi aineiksi ja kategorian 1 ihoa herkistäviksi aineiksi. Tutkimusten mukaan hengitysteiden herkistyminen di-isosyanaateille sekä ihon että hengitysteiden kautta aiheuttaa työntekijöille työperäistä astmaa, jonka katsotaan olevan merkittävä työterveysongelma. Herkistymisestä aiheutuvaa riskiä ihmisten terveydelle ei voida hyväksyä.

DI-ISOSYANAATTEJA KOSKEVA REACH-ASETUS

Euroopan Unioni julkaisi di-isosyanaatteja koskevan REACH-asetuksen ​​elokuussa 2020. Asetuksessa täsmennetään di-isosyanaattien, joiden pitoisuus on suurempi kuin 0,1 painoprosenttia, koulutus– ja merkintävaatimusten tarvetta teollisuus– ja ammattikäyttäjille.

KOULUTUSVAATIMUS
Di-isosyanaattien käyttöön vaaditaan koulutus työntekijöiden suojelemiseksi. EU-tasolla vahvistettu teollisuus- ja ammattikäyttäjiä koskeva koulutus tulee olla käytynä 23.8.2023 mennessä. Tulevan koulutuksen tavoitteena on antaa ohjeistus, miten työpaikalla ehkäistään altistuminen di-isosyanaateille ja miten di-isosyanaattia sisältäviä tuotteita käytetään turvallisesti. Työnantajien on varmistettava, että di-isosyanaatin käyttäjät ovat suorittaneet turvallista käyttöä koskevan koulutuksen. Yritys ei saa käyttää di-isosyanaatteja 24.8.2023 alkaen mikäli käyttäjä ei ole hyväksytysti suorittanut turvallisen käytön koulutusta.

MERKINTÄVAATIMUS
Kemikaalitoimittajan on pitänyt varmistaa 24.2.2022 lähtien, että vastaanottaja saa tiedon koulutusvaatimuksesta ja koulutusvaatimuksesta on merkintä pakkauksessa: ”24. elokuuta 2023 alkaen edellytetään asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikäyttö sallitaan”. Kemikaalitoimittajan pitää varmistaa, että koulutus mahdollistetaan vastaanottajalle.

Rajoituksen vaatimukset eivät koske kemikaaleja, joissa di-isosyanaatteja on alle 0,1 painoprosenttia.

DI-ISOSYANAATTIKOULUTUS

Miten kouluttautuminen tapahtuu?

 • Koulutus käydään Safe Use and Handling of Diisocyanates –verkkosivustolla: https://www.safeusediisocyanates.eu/
 • Koulutusmateriaali ja kurssit ovat saatavilla niiden jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, joihin aineita tai seoksia toimitetaan.
 • Suomenkielinen koulutus on ollut saatavilla heinäkuusta 2023 lähtien.
 • Koulutus maksaa viisi (5) euroa / hlö

Mitä koulutus sisältää?

 • Koulutukset on jaettu altistumisriskin mukaan kolmeen eri tasoon.
 • Vähimmäisvaatimuksena on yleisluontoinen koulutus (level 1), jonka lisäksi pitää tarvittaessa suorittaa keskitason koulutus (level 2) sekä syventävä koulutus (level 3).
 • Koulutuksen sisältö valitaan altistumisriskin mukaan. Esimerkiksi ulkoruiskutuksessa, rajoitetussa tai vain painovoimaisessa ilmanvaihdossa (mukaan lukien suuret teollisuushallit) sekä suurteho- ruiskutuksessa syventävä koulutus (level 3) on pakollinen.
 • Sivuston opintokokonaisuus koostuu moduuleista. Suosittelemme ruiskuttajille ja maalia käsitteleville (jälleenmyyjät) moduulia 034 (Coatings => 034 Ammattimaalaus – Pinnoitteiden ruiskutus ulkona), joka kattaa syventävän tason koulutuksen.
 • Läpäisty loppukoe oikeuttaa todistukseen hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta.
 • Koulutus on uusittava vähintään viiden vuoden välein.

MITKÄ NOR-MAALIN TUOTTEET SISÄLTÄVÄT DI-ISOSYANAATTEJA?

 • Normadur kovete
 • Normadur Aqua kovete
 • Normafine kovete (<0,1 p% => ei vaadi koulutusta)
 • Normatop kovete

Jotunin tuotteet:

 • Hardtop AX kovete
 • Hardtop Flexi kovete
 • Hardtop XP kovete
 • Hardtop XPF kovete

 

LUE LISÄÄ: Di-isosyanaattien terveysvaikutukset sekä polyuretaanimaalien turvallinen käyttö