Lita på oss då det gäller rätt korrosionsskydd

Nor-Maali är ett team av experter på korrosionsskydd med kunden i fokus. Vi har ett gott renommé inom branschen tack vare vår innovativa produktutveckling av färger till industrin och för skyddande av betong. Vi är också den ledande leverantören i Finland av högkvalitativa marinfärger för varv och rederier.

Vi utvecklar konstant våra ytbeläggningar och färger, och vi har gjort dem lätta att använda. Vår målsättning är att i alla situationer kunna tillmötesgå kundens behov med bland annat snabba leveranser. Vi vill arbeta tillsammans med kunden för att hitta den optimala lösningen, oavsett om den redan finns i vårt stora sortiment av produkter eller om den är skräddarsydd.

Vi skapade våra första produkter och färgsystem för mer än trettio år sedan och vi fortsätter hela tiden med att utveckla nya produkter och lösningar. Vår uppgift är och har varit att leverera lösningar på kundens ytbehandlingsproblem – snabbt och hållbart.

Vi har ett nära samarbete med våra distributörer, eftersom de spelar en viktig roll i Nor-Maalis servicekedja. Vi stöder dem genom att erbjuda teknisk kunskap och vi säkerställer att de kan hjälpa våra kunder att bryta rätt kulör på våra produkter.

Hitta en distributör nära dig

Historia

Med fokus på ytbeläggning från första början

Vårt företag grundades år 1987 av fyra föregångare inom färgbranschen. Efter att ha arbetat i branschen i flera år köpte de en gammal färgfabrik i Lahti och skapade ett företag som nu under en lång tid har haft en ledande position på den finska marknaden för korrosionsskydd och marina färger. I början fokuserade vi främst på den finska marknaden och utvecklade ytbeläggningar som skyddade våra kunders produkter mot Finlands krävande väderleksförhållanden. Nor-Maali var det första företaget som introducerade en enskikts polyuretanfärg på den finska marknaden, vilket gjorde det möjligt för våra kunder att förkorta produktionstiderna och som därför förbättrade deras lönsamhet.

Genast från start var det klart för grundarna att nyckeln till Nor-Maalis framgång inte bara skulle vara högkvalitativa produkter utan också ett nära samarbete med våra kunder – att lyssna noga på deras behov och att förse dem med tekniskt stöd och ge dem praktiska råd. Våra grundare hade en vision om att alltid kunna erbjuda kunderna en flexibel och sakkunnig service. Utgående från dessa värderingar arbetar Nor-Maali fortfarande idag.

Vi utvecklade ett nätverk av distributörer runtom i hela Finland. Många av dem har arbetat med oss i flera decennier. Våra distributörer har hjälpt Nor-Maali att vara nära alla kunder och säkerställt att leveranserna kan ske snabbt, oberoende var i Finland kunden finns. Sedan början har vi stött våra distributörer och ser till att de kan hjälpa kunderna med teknisk rådgivning och ha förmågan att på plats och ställe bryta kulör på våra produkter.

År 1995 startade vi ett samarbete i form av ett partnerskap med Jotun, ett välrenommerat norskt företag  med omfattande internationell verksamhet. Jotun är idag ett av världens största företag inom sin bransch och sysselsätter ca 10 000 personer. Sedan dess har vi marknadsfört och producerat produkter från Jotun främst till det marina segmentet i Finland och i Baltikum.

Under de senaste decennierna har Nor-Maali expanderat till ett antal exportmarknader. I Estland har vi ett försäljningsbolag som betjänar den baltiska marknaden och vi har där också ett växande antal distributörer som kan ge lokal service. I Slovakien har Nor-Maali en produktionsanläggning. Genom ytterligare distributörer betjänar vi också ett antal länder i Östeuropa och i Skandinavien.

Idag är vi en konkurrenskraftig aktör i Finland och även internationellt. Vår finska enhet har en nettoomsättning på över 25 miljoner euro, och vi fortsätter att erbjuda våra kunder ett brett utbud av tjänster och uppfyller alltid vårt ursprungliga servicelöfte: snabbt och flexibelt.

Hållbarhet

Miljön är viktig för oss och vi agerar enligt det

På Nor-Maali tar vi miljöaspekterna på fullt allvar. Vår växande oro för miljön samt allt strängare miljöskyddsregler motiverar oss att kontinuerligt utveckla vår verksamhet och våra produkter samt att minska vår miljöbelastning. Nor-Maali har åtagit sig att driva sin verksamhet i enlighet med hållbarhetsprogrammet Responsible Care, som koordineras av Finlands kemiska industriförbund. Det innebär att vi kontinuerligt måste förbättra vår produktion och våra produkter med avseende på miljö, hälsa och säkerhet.

Vi sitter också i styrelsen för Föreningen för Finsk Färgindustri. Vi får också viktig information om bland annat hälsa och säkerhet, via ett nätverk av färgföreningar (CEFIC och CEPE) i olika länder.

Vi ser till att våra produktionsanläggningar är säkra och i överensstämmelse med fastslagna emissionsnormer. Alla lösningsmedel och kemiska rester från vår tillverkningsprocess samlas in för återanvändning. Det uppstår inget avfall i vår fabrik i Lahtis utan allt återanvänds. Vi främjar arbetsmiljön genom att använda allt säkrare råmaterial i våra produkter. Därför kan vi erbjuda dig mycket hållbara och gröna lösningar.

Forskning och utveckling

Ytbeläggningar som håller längre och är lättare att använda

Vi har en passion för sådana innovationer som är värdeskapande för våra kunder och vi arbetar med hållbara affärsmetoder. Vi erbjuder våra kunder högkvalitativa produkter och tjänster med miljö- och produktsäkerhet i främsta åtanke. En viktig del av våra forsknings- och utvecklingsinsatser är att utveckla vattenburna ytbeläggningar och färger. Vi är därför stolta över att för olika produkter kunna erbjuda ett hållbart korrosionsskydd också inkluderarande vattenburna alternativ.

Vårt sortiment inkluderar premium-epoxifärger för långvarigt skydd, överlägsna polyuretanfärger med högklassigt utseende och ett sortiment av alkyder och akryl för lättare korrosionsskydd. Förutom denna teknologi har Nor-Maali flera specialhartssystem tillgängliga och vi erbjuder även skräddarsydda lösningar till våra kunder.

Vår produktutvecklingsavdelning och laboratorium använder den modernaste utrustningen och de nyaste mjukvaruprogrammen för att möta dagens utmaningar. De egenskaper vi fäster den största vikten vid i våra produkter är: hållbarhet, lägre VOC-utsläpp och användarvänlighet.

HSEQ

På Nor-Maali tar vi miljöaspekterna på fullt allvar. Vår växande oro för miljön samt allt strängare miljöskyddsregler motiverar oss att kontinuerligt utveckla vår verksamhet och våra produkter, samt att minska vår miljöbelastning. Nor-Maali har åtagit sig att driva sin verksamhet i enlighet med hållbarhetsprogrammet Responsible Care, som koordineras av Finlands kemiska industriförbund. Det innebär att vi kontinuerligt måste förbättra vår produktion och våra produkter med avseende på miljö, hälsa och säkerhet.

Vi ser till att våra produktionsanläggningar är säkra och överensstämmer med de fastslagna emissionsnormerna. Alla lösningsmedel och kemiska rester från vår tillverkningsprocess samlas in för återanvändning. Det uppstår inget avfall i vår fabrik i Lahti utan allt återanvänds. Vi främjar arbetsmiljön genom att använda allt säkrare råmaterial i våra produkter.

ISO 9001:2015 Certificate

Lediga platser

Tyvärr har vi inga öppna arbetspositioner för tillfället. Om du är intresserad av att ha en karriär på Nor-Maali kan du skicka en ansökan och ditt CV till

hakemukset@nor-maali.fi