Epocoat 210 – Concrete

rýchloschnúci epoxidový vrchný náter na betónové povrchy

Typ náteru

Epocoat 210 je dvojzložkový rýchloschnúci polyamidom vytvrdzujúci vrchný náter.

Typické a doporučené použitie

Používa sa na ochranu menej chemicky znečistených a poškodených betónových podláh –  podlahy v skladoch, v  pivničných priestoroch, na schodiská, garáže, podlahy na klziskách, tovární a halách na výrobu papiera.

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 53
Celková sušina (g/l) 740
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 420

Epocoat 210 – Concrete -Technický list

Stiahnuť (PDF) 5/24
Stiahnuť (PDF) 5/24
Stiahnuť (PDF) 5/24

Epocoat 210 – Concrete -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 5/24
Stiahnuť (PDF) 5/24
Stiahnuť (PDF) 5/24
Stiahnuť (PDF) 5/24
Stiahnuť (PDF) 5/24

Epocoat 210 – Concrete -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 20.03.2024
Stiahnuť (PDF) 20.03.2024
Stiahnuť (PDF) 20.03.2024
Stiahnuť (PDF) 20.03.2024
Stiahnuť (PDF) 20.03.2024
Stiahnuť (PDF) 20.03.2024
Stiahnuť (PDF) 20.03.2024
Stiahnuť (PDF) 20.03.2024
Stiahnuť (PDF) 20.03.2024
Stiahnuť (PDF) 20.03.2024
Stiahnuť (PDF) 20.03.2024

Epocoat 210 – Concrete -KBÚ - WG alebo komp. C

Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024
Stiahnuť (PDF) 22.05.2024

Epocoat 210 – Concrete -Vyhlásenie o zhode

Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020