Normafloor 205

bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter

Typ náteru

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový základný náter.

Typické a doporučené použitie

Tmel používaný na  betónové podlahy v kombinácii s NORMAFLOOR epoxidovými nátermi. Tiež sa používa ako pojivo pre zlepšenie priľnavosti s NORMAFLOOR 2500 (pozri osobitný technický list).

Technické údaje

Obsah sušiny (obj.%) 100
Celková sušina (g/l) 1090
VOC (prchavé organické látky) (g/l) 0

Normafloor 205 -Technický list

Stiahnuť (PDF) 4/20
Stiahnuť (PDF) 4/20
Stiahnuť (PDF) 4/20
Stiahnuť (PDF) 4/20

Normafloor 205 -KBÚ komp. A

Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022
Stiahnuť (PDF) 15.06.2022

Normafloor 205 -KBÚ komp. B

Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022
Stiahnuť (PDF) 27.06.2022

Normafloor 205 -Vyhlásenie o zhode

Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020
Stiahnuť (PDF) 01.04.2020