VOC-laskuri

VOC-yhdisteillä (Volatile organic compound) tarkoitetaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Suurina pitoisuuksina, useamman yhdisteen yhteisvaikutuksena ja jopa yksittäin niiden on todettu olevan haitallisia ihmisille, eläimille ja kasveille. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden aiheuttamia terveyshaittoja ovat mm. silmien ja limakalvojen ärsytysoireet sekä päänsärky. Ympäristölupa edellyttää, että me maalin valmistajana raportoimme vuosittaiset VOC-päästöt. VOC-arvot ovat merkittynä jokaisen maalin tuotesivulla sekä tuoteselosteessa (g/l). Laskurillamme voit mitata, paljonko VOC-yhdisteitä käyttämäsi maalimäärä tiettyä maalia sisältää ja vertailla eri maalien VOC-päästöjä.

litraa
Tuote Kulutus (l) Kuiva-aine­pitoisuus (til.%) VOC-pitoisuus (g/l) Ominais­paino (kg/l) Kiinto­aine (g/l) Kiintoaine­määrä (kg) VOC-päästö (kg)

Yhteensä

Kulutus (l): 0

Kiintoainemäärä (kg): 0

VOC-päästö (kg): 0