Nor-Maalin maaleille EPD-ympäristöselosteet!

6/6/2023

Nor-Maalin vesiohenteinen Norepox Aqua DTM sekä kuusi liuotinohenteisista epoksi- ja polyuretaanimaalia ovat saaneet EPD-ympäristöselosteen. EPD on vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti vertailukelpoiset tiedot maaliemme ympäristövaikutuksista tuotteiden koko elinkaaren ajalta. Nyt voimme tarjota tuotteemme rakennushankkeisiin, joiden on täytettävä mm. LEED sekä BREEAM -kriteerit.

EPD-ympäristöseloste

EPD (Environmental Product Declaration) -ympäristöseloste on standardoitu (EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930) raportti, joka kertoo objektiivisesti, mistä tuote on valmistettu ja miten se vaikuttaa ympäristöön tuotteen koko elinkaaren ajan. EPD tarjoaa tietoa tuotteen hiilijalanjäljestä (Global Warming Potential) sekä sen ympäristövaikutuksista ilmaan, maaperään ja vesistöihin.

EPD-ympäristöselosteet ovat vapaaehtoisia, mutta niiden käyttö kasvaa nopeasti rakennusalalla ympäristövaikutuksien tiedostamisen myötä. EPD:t tukevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja siten kestävää kehitystä mm. mahdollistamalla eri materiaalien ja tuotteiden ympäristövaikutusten vertailun. EPD:ssä esitettyjä tietoja voidaan käyttää tietolähteenä kansainvälisissä ympäristöluokitusjärjestelmissä, kuten LEED:ssä sekä BREEAM:ssä.

EPD-tuotteet

EPD-ympäristöselosteen ovat saaneet vesiohenteinen Norepox Aqua DTM sekä liuotinohenteiset NorECOat FD Primer, NorECOat HS Primer, Noreguard HS, Norepox HS, Normafine 80 ja Normadur 65 HS.

Nor-Maalin maaleille EPD-ympäristöselosteet!

Vesiohenteinen Norepox Aqua DTM

Norepox Aqua DTM on nopeasti kuivuva epoksimaali, jolla on alhainen VOC-pitoisuus. Tuote sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä ja sitä suositellaan käytettäväksi pohja-, pinta- tai kertamaalina epoksimaaliyhdistelmissä rasitusluokissa C2-C4. Norepox Aqua on helppo ruiskuttaa ja se muodostaa erittäin tasaisen pinnan. Norepox Aqua DTM on M1-hyväksytty.

Liuotinohenteiset epoksimaalit

EPD-ympäristöseloste on myönnetty Nor-Maalin neljälle liuotinohenteiselle epoksimaalille: NorECOat FD Primer, NorECOat HS Primer, Noreguard HS sekä Norepox HS. Kaikki neljä tuotetta ovat korkeakuiva-ainepitoisia maaleja, jotka kuivuvat erinomaisesti myös alhaisissa lämpötiloissa. NorECOat FD Primer ja NorECOat HS Primer ovat pohjamaaleja ja Noreguard HS ja Norepox HS pinta- ja yksikerrosmaaleja.

NorECOat FD Primer ja NorECOat HS Primer -tuotteita suositellaan käytettäviksi teräspintojen pohja- ja välimaalina epoksimaaliyhdistelmissä rasitusluokissa C2-C5. NorECOat HS Primer soveltuu kohteisiin, joissa edellytetään mastic–tyyppisten maalien käyttöä. Tuote soveltuu myös makea- ja merivesiupotukseen.

Pintamaaleista Noreguard HS sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä ja sillä voidaan maalata paksuja kalvoja. Norepox HS on erikoiskovettajaan perustuva epoksimaali, jolla on erinomaiset pinottavuusominaisuudet. Kumpikin tuote soveltuu kertamaaliksi rasitusluokkiin C2-C3 sekä pintamaaliksi rasitusluokkiin C2-C5.

Liuotinohenteiset polyuretaanimaalit

Nor-Maalin liuotinohenteisista polyuretaanimaaleista EPD-hyväksynnän ovat saaneet Normafine 80 ja Normadur 65 HS. Maalit ovat korkeakuiva-ainepitoisia tuotteita, joilla on sekä yhteneväisyyksiä että eroavaisuuksia. Normafine 80 ja Normadur 65 HS sisältävät kumpikin ruosteenestopigmenttejä ja niitä voidaan käyttää pintamaalauksen lisäksi yksikertamaaleina suoraan teräkselle. Lisäksi kumpikin tuote muodostaa joustavan maalikalvon.

Normafine 80 on loistava vaihtoehto uusien kohteiden maalaukseen kiiltonsa ja erinomaisen UV-kestonsa ansiosta. Normadur 65 HS taas soveltuu huoltomaaliksi vanhojen maalien päälle erittäin hyvän tartuntansa ansiosta. Normafine 80 ja Normadur 65 HS tuotteista valmistetaan kummastakin värillisiä base-maaleja, joista saadaan hyvin peittäviä keltaisia, oransseja ja punaisia sävyjä.

Nor-Maalin maaleille EPD-ympäristöselosteet!

Nor-Maalin maaleille EPD-ympäristöselosteet!

Nor-Maalin uusi vesiohenteinen Norecryl Aqua DTM on säänkestävä vaihtoehto korroosionestomaalaukseen – ilman isosyanaattia

27/9/2023 Norecryl Aqua DTM on Nor-Maalin uusi vesiohenteinen 2-komponenttinen akryylikertamaali, jossa yhdistyvät epoksien korroosionestokyky ja polyuretaanien säänkesto. Tämä ympäristöystävällinen kertamaali on myös käyttäjäturvallinen tuote, koska se ei sisällä isosyanaattia.

Heurekan kevyen liikenteen silta korjausmaalattiin Nor-Maalin SILKO-maalausjärjestelmällä

26/9/2023 Korroosiotyö Korkal on korjausmaalannut Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan Heurekan kevyen liikenteen sillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä LIVI B.2+ Normastic 405 – Normastic 405 – Normadur 65 HS.

Uudenkaupungin Työvene rakentaa imuruoppaajaa Puolaan

8/9/2023 Uudenkaupungin Työvene rakentaa tällä hetkellä Puolaan toimitettavaa imuruoppaajaa. Teräsalus maalataan Nor-Maalin toimittamilla Jotunin maaleilla. Päätuotteena maalauksissa on Jotacote Universal S120, jonka avulla VOC-päästöt pystytään pitämään alhaisina. 

Nor-Maali Sverige esittelee uuden yhteistyökumppanin: Tinter Jönköping

4/9/2023 Nor-Maalin Ruotsin jälleenmyyjäverkostoon on saatu uusi tulokas – Tinter Jönköping. Nyt voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin Jönköpingin alueella. Nor-Maalin teollisuusmaalit ovat saatavilla Ruotsissa jo 12 jälleenmyyjältä.

Nor-Maalin kertamaaleilla aika- ja kustannussäästöjä

15/8/2023 Perinteisesti teollisuusmaalauksessa maalaussysteemit on toteutettu kahden kerroksen maalauksella. Pohjamaalilla on luotu korroosioestokyky ja pintamaalilla haluttu ulkonäkö. Kertamaalijärjestelmien käyttö on kuitenkin yleistymässä, sillä ne tarjoavat säästöjä sekä ajassa että kustannuksissa.