Nor-Maali on mukana Keskuskauppakamarin Ilmasto-ohjelmassa – hiilijalanjälki laskettu

10/7/2024

Nor-Maali on mukana Keskuskauppakamarin Ilmasto-ohjelmassa, joka käynnistyi tammikuussa 2024. Nor-Maali on yksi 218 yrityksestä, jotka valittiin mukaan ohjelmaan. Ilmasto-ohjelma tarjoaa yrityksille helpon tavan aloittaa ilmastotyö.

Ilmasto-ohjelmassa yritykset saavat käytännönläheistä koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan, opastusta aidosti vaikuttavien päästövähennystoimien toteuttamiseen sekä mahdollisuuden tavoitella hiilineutraaliutta.

Nor-Maalin hiilijalanjälki on laskettu

Ohjelmassa on edetty siihen vaiheeseen, että Nor-Maali on laskenut GHG-protokollan mukaisesti omasta toiminnastaan (scope 1) ja ostoenergian päästöistä (scope 2) aiheutuvan hiilijalanjälkensä. Keskuskauppakamari on myöntänyt yrityksellemme Hiilijalanjälki laskettu -merkin:

Nor-Maalin hiilijalanjälki on laskettu

Nor-Maalin hiilijalanjälki on laskettu.

Nor-Maalin toiminnan hiilijalanjälki on 81,6 tCO2e vuodessa, joka jakautuu suoriin päästöihin (scope 1) 9,1tCO2e ja ostoenergian epäsuoriin päästöihin (scope 2) 61,6 tCO2e. Työntekijää kohden päästöt ovat noin 1,47 tCO2e. Suurimmat päästöt muodostuvat lämmityksestä.

Päästölaskenta jatkuu scope 3:lla, joka kattaa kaikki päästöt, joita esiintyy sekä alku- että loppupäässä yrityksen arvoketjua. Kolmanteen luokkaan kuuluvien päästöjen hallinta on haastavaa etenkin teollisuusyrityksille, sillä tiedon saanti tavarantoimittajilta ja loppuasiakkailta voi olla vaikeaa. Tätä osaa ei voi kuitenkaan unohtaa, sillä huomattava osa yrityksen päästöistä muodostuu näistä kolmannen luokan päästöistä.

Näin on myös Nor-Maalin tapauksessa. Laskenta on vielä kesken, mutta jo nyt voidaan todeta, että selkeästi suurempi osa päästöistä tulee scope 3:sesta.

Päästövähennyskoulutus

Ilmasto-ohjelma jatkuu ensi syksynä päästövähennyskoulutuksella, jossa käydään läpi vaikuttavia päästövähennyskohteita, tiekarttaa hiilineutraalisuuteen sekä päästöjen kompensoitiin liittyviä kysymyksiä.

Nor-Maali on jo tähän mennessä pyrkinyt vähentämään päästöjä mm. tuotekehityksellä (vähempipäästöiset maalituotteet), materiaali- ja pakkausvalinnoilla (suuremmat pakkauskoot ja kierrätettävät pakkausmateriaalit), logistiikkavalinnoilla (uusiutuva polttoaine), kierrätyksellä ja jätteen vähentämisellä sekä päästöttömän sähkön käytöllä. Myös henkilöstön kouluttautumiseen sekä henkilöstöetuihin on satsattu, mm. mahdollistamalla työsuhdepolkupyöräily ja etätyöskentely.

Selvittämällä kaikki kohteet, joissa voimme konkreettisesti vähentää päästöjä, pystymme syksyn aikana päättämään Nor-Maalin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030.

Nor-Maalin toimittamat korroosionestomaalit suojaavat Mein Schiff 7 loistoristeilijän teräsosia

10/7/2024 Meyer Turun rakentama loistoristeilijä Mein Schiff 7 valmistui kesäkuun alussa. Aluksen teräspinnat suojattiin Nor-Maali Oy:n toimittamilla Jotunin korkealaatuisilla korroosionestomaaleilla, joista käytössä olivat mm. Jotamastic 90, Jotacote Universal N10 sekä Hardtop AX.

Kavamet – Lisää tehokkuutta investoinneilla ja Normathane 50 FD:llä

13/6/2024 Konepaja Kavamet on tehnyt merkittäviä investointeja tuotantonsa kehittämiseksi rakentamalla uuden teräsraepuhaltamon ja maalaamon. Myös yrityksen käyttämä Normathane 50 FD polyuretaanipintamaali on tuonut prosessiin monia hyötyjä.

Normafloor Aqua – betonipintojen vesiohenteinen suojaaja

13/6/2024 Normafloor Aqua on Nor-Maalin vesiohenteinen epoksimaali, CE-merkitty ja M1-hyväksytty ratkaisu betonilattioille. Normafloor Aqua on loistava valinta julkisten tilojen, varastojen, kellareiden, autotallien, jäähallien, tehdaslaitoksien sekä paperikonehallien lattioihin.

Nor-Maalin kotimaan myyntiosasto tarjoaa nopeaa ja ammattitaitoista palvelua

10/6/2024 Nor-Maali Oy:n kotimaan myyntitiimi tarjoaa asiantuntevaa palvelua teollisuusmaalien alalla. Myyntipäällikkö Vesa Kolehmainen johtaa tiimiä, johon kuuluvat Marko Patrikainen, Niko Kallio, Juhani Korajoki, Pasi Hippeläinen ja Ilia Stefanov. Tiimi painottaa yhteistyötä sekä nopeaa ja laadukasta asiakaspalvelua, mukautuen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Nor-Maali arvostaa pitkäaikaisia asiakassuhteita, jotka heijastavat molemminpuolista luottamusta.

Lisää EPD-ympäristöselosteita Nor-Maalin vesiohenteisille tuotteille

6/6/2024 Nor-Maalin vesiohenteiset tuotteet Epocoat Aqua Primer ja Norecryl Aqua DTM ovat saaneet EPD-ympäristöselosteen. Aikaisemmin Nor-Maalin tuotteista EPD-ympäristöseloste on jo ollut vesiohenteisella Norepox Aqua DTM:llä sekä seitsemällä liuotinohenteisella maalilla.