Nor-Maalille on myönnetty ISO 45001 -sertifikaatti

29/4/2024

Nor-Maali Oy:n työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä on nyt ISO 45001 -sertifioitu. ISO 45001 -sertifikaatin myöntäminen on konkreettinen osoitus pitkäjänteisestä ja tehokkaasta työstä, jota Nor-Maalissa on tehty vuosien ajan työterveys- ja työturvallisuusasioiden parissa.

Työterveys- ja työturvallisuuskulttuuri Nor-Maalissa

ISO 45001 -sertifikaatin myöntäminen edellyttää, että yrityksellä on selkeät prosessit ja käytännöt, jotka edistävät työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Nor-Maalin tapauksessa tämä korostaa yrityksen pitkäaikaista sitoutumista työntekijöidensä hyvinvointiin, mikä on ollut aina keskeinen osa yrityksen toimintakulttuuria. Uusi sertifikaatti vahvistaa entisestään tätä sitoutumista.

Sertifikaatin saavuttamisen takana on ollut järjestelmällinen ja jatkuva pyrkimys työympäristön ja työolosuhteiden turvallisuuden parantamiseen. Tämä sisältää riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan sekä turvallisuuskulttuurin vahvistamisen koko organisaatiossa. Tavoitteellinen lähestymistapa varmistaa, että turvallisuustoimet ovat kohdennettuja ja tehokkaita, ja että kaikki työntekijät ovat mukana luomassa turvallisempaa työpaikkaa.

Nor-Maalille on myönnetty ISO 45001 -sertifikaatti

Nor-Maalille on myönnetty ISO 45001 -sertifikaatti.

ISO 45001 standardi

ISO 45001 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien vaatimukset. Se auttaa organisaatioita parantamaan työntekijöiden turvallisuutta, vähentämään työpaikalla tapahtuvia onnettomuuksia ja luomaan paremman ja turvallisemman työympäristön. Standardi sisältää ohjeet riskien arvioinnille ja hallinnalle sekä vaatimukset sidosryhmien osallistumiselle, mikä tekee siitä kattavan työkalun työterveyden ja -turvallisuuden systemaattiseen hallintaan.

”Sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme osoittaa, että Nor-Maalissa panostetaan turvallisuusasioihin”, sanoo HSEQ-päällikkö Elina Syrjä. ”Auditoinnissa käymme läpi toiminnan eri osa-alueet tarkasti. Tämä on samalla loistava tilaisuus arvioida menetelmien toimivuus ja pohtia mahdollisia kehitystarpeita. Maalia valmistavana yrityksenä tehdasympäristön huomioimisen lisäksi teemme paljon työtä mm. kemikaalien turvallisen käsittelyn eteen”, lisää Elina Syrjä.

Integroitu johtamisjärjestelmä

Työterveysturvallisuusjärjestelmä yhdessä laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmien kanssa tekee Nor-Maalista entistä vastuullisemman toimijan. Yhdessä nämä sertifikaatit, ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001, muodostavat vankan perustan, joka takaa, että Nor-Maali Oy on sitoutunut laadukkaaseen, ympäristöystävälliseen ja turvalliseen toimintaan.

Jatkamme työtämme turvallisten työolosuhteiden ylläpitämiseksi, ja ISO 45001 -sertifikaatti inspiroi meitä edelleen kehittämään toimintaamme tulevaisuudessa.

Lisätietoja: HSEQ-päällikkö Elina Syrjä

 

ISO 45001 -SERTIFIKAATTI

ISO 9001 -SERTIFIKAATTI

ISO 14001 -SERTIFIKAATTI

Syntema Norr kansainväliseen yhteistyöhön suomalaisen Nor-Maalin kanssa – suuri investointi pohjoiseen

22/3/2024 Syntema Norr on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen suomalaisen maalinvalmistajan Nor-Maalin kanssa. Yhteistyö keskittyy tarjoamaan paikallisille teollisuusyrityksille pohjoismaisiin olosuhteisiin sopivia maalausjärjestelmiä, joissa painopiste on ympäristö- ja käyttäjäystävällisissä tuotteissa.

Normafine 40 HS:lle EPD-ympäristöseloste

15/3/2024 Nor-Maalin liuotinohenteinen Normafine 40 HS polyuretaanimaali on saanut EPD-ympäristöselosteen. Aikaisemmin Nor-Maalin tuotteista EPD-ympäristöseloste on jo ollut vesiohenteisella Norepox Aqua DTM:llä sekä kuudella liuotinohenteisella maalilla.

Nopeuta tuotantoasi Nor-Maalin Normathane 50 FD polyuretaanipintamaalilla

7/2/2024 Normathane 50 FD on Nor-Maalin uusi liuotinohenteinen polyuretaanipintamaali, joka takaa tuotannon nopean läpimenoajan. Yhdessä nopeasti kuivuvan epoksipohjamaalin kanssa tämä puolikiiltävä polyuretaanipintamaali tehostaa tuotantoprosessiasi.

Oü Nor-Maali laajentaa liiketoimintaansa Virossa

11/1/2024 Nor-Maali Oy:n tytäryhtiö Oü Nor-Maali laajentaa liiketoimintaansa Virossa. Yritys on avannut uuden toimipisteen Narvaan, joka on tunnettu Itä-Viron teollisuuskeskuksena. Uuden toimipisteen avulla Nor-Maali pyrkii vahvistamaan toimintaansa Itä-Viron alueella.

Maailman suurin risteilijä Icon of the Seas maalattiin Nor-maali Oy:n toimittamilla maaleilla

14/12/2023 Meyer Turun rakentama loistoristeilijä Icon of the Seas lähti telakalta marraskuun lopussa. Aluksen teräspinnat maalattiin Nor-Maali Oy:n toimittamilla Jotunin laadukkailla maaleilla, joista käytössä olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop AX ja SeaQuantum Classic S.