Epotex HB

Tvåkomponents special harts baserad epoxigrundfärg

Färgtyp

Tvåkomponent hartsmodifierad epoxifärg.

Användningsområde

Rekommenderas som mellan- och täckfärg på stålytor i korrosionsklasserna C2-C5. Lämpar sig även i korrosivitetsklass IM1-3 med rekommenderad grundfärg. Lämplig som enskiktsfärg (DTM) korrosionsklasserna C1-C3.

Teknisk data

Volym torrhalt (vol.%) 65
Mängden fasta ämnen (g/l) 1070
VOC-värde (g/l) 310

Epotex HB -Produktinformation

Ladda ner (PDF) 5/24
Ladda ner (PDF) 5/24
Ladda ner (PDF) 5/24
Ladda ner (PDF) 5/24
Ladda ner (PDF) 5/24
Ladda ner (PDF) 5/24
Ladda ner (PDF) 5/24

Epotex HB -SDB Comp. A

Ladda ner (PDF) 22.03.2024
Ladda ner (PDF) 22.03.2024
Ladda ner (PDF) 22.03.2024
Ladda ner (PDF) 22.03.2024
Ladda ner (PDF) 22.03.2024
Ladda ner (PDF) 22.03.2024
Ladda ner (PDF) 22.03.2024
Ladda ner (PDF) 22.03.2024
Ladda ner (PDF) 22.03.2024
Ladda ner (PDF) 22.03.2024
Ladda ner (PDF) 22.03.2024

Epotex HB -SDB Comp. B

Ladda ner (PDF) 20.03.2024
Ladda ner (PDF) 20.03.2024
Ladda ner (PDF) 20.03.2024
Ladda ner (PDF) 20.03.2024
Ladda ner (PDF) 20.03.2024
Ladda ner (PDF) 20.03.2024
Ladda ner (PDF) 20.03.2024
Ladda ner (PDF) 20.03.2024
Ladda ner (PDF) 20.03.2024
Ladda ner (PDF) 20.03.2024
Ladda ner (PDF) 20.03.2024