VOC-kalkylator

VOC har visat sig vara skadliga för människor, djur och växter i större koncentrationer både då de kombineras men också individuellt. De negativa hälsoeffekterna av VOC inkluderar irritation i ögon, näsa och hals samt huvudvärk. Miljöcertifiering kräver att vi som tillverkare av ytbeläggningar årligen rapporterar om VOC- emission av våra produkter. VOC-värden är märkta på alla våra produktförpackningar och i informationen för varje färg eller ytbeläggning (g/l). Du kan använda vår kalkylator för att mäta volymen av VOC som finns i mängden av en specifik ytbeläggning som du kommer att använda och för att jämföra VOC-utsläpp från olika produkter.

liter
Produkt Åtgång (l) Volym torrhalt (vol.%) VOC-värde (g/l) Densitet (kg/l) Fasta ämnen (g/l) Total mängd fasta ämnen (kg) VOC-utsläpp (kg)

Total

Åtgång (l): 0

Total mängd fasta ämnen (kg): 0

VOC-utsläpp (kg): 0