Normaspeed 100 Primer

Snabbtorkande akryl grund och täckfärg

Färgtyp

En mycket snabbtorkande akrylbaserad modifierad rostskydds grundfärg. NORMASPEED 100 PRIMER torkar också vid låga temperaturer (-10°C) och är övermålningsbar med alkyd-, akryl-, klorkautchuk- och polyuretanfärger. Vid svetsning och bränning av stål som målats med NORMASPEED 100 PRIMER förbränns färgen begränsat, och förkolnad färg kan lätt avlägsnas med t.ex. stålborstning.

Användningsområde

För grundmålning av stål-, gjutjärns-, aluminium- och förzinkade ytor som utsätts för belastningar i miljöklass C2 och C4-C5. Typiska målningsobjekt är gjutjärnsgods, maskiner, broar, utsidor av cisterner, fartygsskrov och -utrustning. NORMASPEED 100 PRIMER rekommenderas som snabb reparationsfärg i alkyd-, akryl-, och polyuretansystem.

Teknisk data

Volym torrhalt (vol.%) 43
Mängden fasta ämnen (g/l) 880
VOC-värde (g/l) 480

Normaspeed 100 Primer -Produktinformation

Ladda ner (PDF) 2/21
Ladda ner (PDF) 2/21
Ladda ner (PDF) 2/21
Ladda ner (PDF) 2/21
Ladda ner (PDF) 2/21

Normaspeed 100 Primer -SDB Comp. A

Ladda ner (PDF) 03.02.2023
Ladda ner (PDF) 03.02.2023
Ladda ner (PDF) 03.02.2023
Ladda ner (PDF) 03.02.2023
Ladda ner (PDF) 03.02.2023
Ladda ner (PDF) 03.02.2023
Ladda ner (PDF) 03.02.2023
Ladda ner (PDF) 03.02.2023
Ladda ner (PDF) 03.02.2023