Normastic 405

Tvåkomponents epoxi mastic grundfärg

Färgtyp

NORMASTIC 405 AL är en tvåkomponents epoxibaserad färg som kan appliceras med hög filmtjocklek. Innehåller järnglimmer och aluminiumpigment. Innehåller även specialkomponenter som tränger igenom befintlig rost.

Link to the test report

Användningsområde

Stålytor: Som primer och täckfärg i miljöklasserna C2–C5. Kan användas som enkelbestrykning på lådbalkar och skivkonstruktioner. Lämplig för underhållsbeläggning på djupgående rost och gamla målade ytor. Passar även för nedsänkning i söt- och saltvatten.

Betongytor: Rekommenderas som skyddande beläggning på betongväggar och betongtak i miljöklasserna C2–C5. Inom processindustrin, i fuktiga utrymmen och liknande.

Obs! Tekniska data som presenteras gäller standardversionen av beläggningen.

Teknisk data

Volym torrhalt (vol.%) 80
Mängden fasta ämnen (g/l) 1230
VOC-värde (g/l) 180

Normastic 405 -Produktinformation

Ladda ner (PDF) 6/22
Ladda ner (PDF) 6/22
Ladda ner (PDF) 6/22
Ladda ner (PDF) 6/22
Ladda ner (PDF) 6/22
Ladda ner (PDF) 6/22
Ladda ner (PDF) 6/22

Normastic 405 -SDB Comp. A

Ladda ner (PDF) 23.11.2022
Ladda ner (PDF) 23.11.2022
Ladda ner (PDF) 23.11.2022
Ladda ner (PDF) 23.11.2022
Ladda ner (PDF) 23.11.2022
Ladda ner (PDF) 23.11.2022
Ladda ner (PDF) 23.11.2022
Ladda ner (PDF) 23.11.2022
Ladda ner (PDF) 23.11.2022
Ladda ner (PDF) 23.11.2022
Ladda ner (PDF) 23.11.2022
Ladda ner (PDF) 23.11.2022
Ladda ner (PDF) 23.11.2022

Normastic 405 -SDB Comp. B

Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022
Ladda ner (PDF) 28.04.2022

Normastic 405 -SDB WG eller Comp. C

Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022
Ladda ner (PDF) 30.08.2022

Normastic 405 -Prestandadeklaration

Ladda ner (PDF) 01.04.2020
Ladda ner (PDF) 01.04.2020
Ladda ner (PDF) 01.04.2020