ROXONs materialhanteringsutrustning målas med rostskyddsfärger från Nor-Maali

ROXON

ROXON har en lång historia med Nor-maali – ROXONs materialhanteringsutrustning har ytbelagts med Nor-maalis färger i 20 år. Det senaste projektet som målades med Nor-Maali-produkter färdigställdes i Björneborgs hamn.

ROXON

ROXON är en respekterad leverantör av materialhanteringsutrustning inom gruvindustrin. Företaget har levererat lösningar till sina kunder i sex decennier och kombinerat sin professionella erfarenhet med nya teknologiska trender.

ROXONs tjänster omfattar hela livscykeln för materialhanteringsutrustningen. Detta inkluderar utrustningsdesign, projektledning, transportörkomponenter samt underhåll och modernisering av utrustningen. Materialhanteringslösningarna kan implementeras till exempel i dagbrott, hamnar, kraftverk och gruvor.

I samarbete med Nor-Maali

ROXON har en lång historia med Nor-maali – ROXONs materialhanteringsutrustning har ytbelagts med Nor-maalis färger i 20 år. Samarbetet mellan företagen har varit omfattande.

ROXON genomför projekt för sina kunder över hela världen, där färgspecifikationerna vanligtvis definieras av kunderna. Nor-Maali skräddarsyr ett målningssystem för ROXON som passar kundens krav från fall till fall. Kraven på målningssystemen varierar beroende på objekt. Det kan gälla till exempel kemikalie-, nötnings- eller väderbeständighet. Ibland kan det krävas att färgsystemet är isocyanatfritt.

Förutom färger erbjuder Nor-Maali även besiktningstjänster till ROXON. Behovet av besiktning bestäms ofta av kundens krav.

Samarbetet mellan företagen har även påverkat Nor-Maalis utrikeshandel. När ROXON för många år sedan bestämde sig för att flytta sin produktion till Estland började Nor-Maali fundera på att utöka försäljningen till utlandet. Nor-Maalis utrikeshandel fick ett uppsving på grund av denna produktionsförändring och exporten till Estland inleddes.

Projekt i Björneborg

Det senaste samarbetsprojektet slutfördes i Tahkoluoto djuphamn i Björneborg, där ROXON levererade utrustning för lossning av fartygsgods, såsom lastbehållare, bandmatare, kross och flera transportörer.

I utrustningen till hamnen i Björneborg användes Epocoat 280 GF epoxifärg, som är mycket motståndskraftig mot kemiska och mekaniska påfrestningar. Färgen är förstärkt med glasflingor. I Björneborg var målningssystemet 2 x 200 µm DFT.

Epocoat 280 GF används på stål- och betongytor som utsätts för svåra klimatiska, termiska, kemiska och mekaniska påfrestningar. Produkten ger utmärkt skydd mot korrosion och är mycket nötningsbeständig. Epocoat 280 GF är lämplig som skydd på vedtorkar, tryckkärl, heta sidan av pappersmaskiner, avloppsvattens- och varmvattentankar, såsom massakar. Den kan användas som golvbeläggning i områden med syraläckage, processanläggningar och fordonstvättar. Epocoat 280 GF lämpar sig även för gråvattentankar på fartyg och målning av undervattensdelar.

ROXONs materialhanteringsutrustning målas med rostskyddsfärger från Nor-Maali
ROXONs materialhanteringsutrustning målas med rostskyddsfärger från Nor-Maali

ROXONs materialhanteringsutrustning målas med rostskyddsfärger från Nor-Maali.

Mer referenser: