Ett redan 10-årigt samarbete - SERCO & Nor-Maali

SERCO

Samarbetet mellan Nor-Maali och JPT Jaskari, som tillverkar servicemaskiner och utrustning för underhåll av gator och gårdar under varumärket SERCO, har redan pågått i tio år. JPT Jaskaris verkställande direktör Juha-Pekka Jaskari berättar om SERCO arbetsmaskiner och om Nor-Maalis andel i tillverkningsprocessen.

Samarbetet med Nor-Maali började i år 2011 då vi redan tillverkade produkter under SERCO produktnamn, och samarbetet fortsätter intimt ännu i dag.

SERCO-produkterna

Vi på JPT Jaskari planerar och tillverkar under SERCO produktnamnet innovativa arbetsmaskiner för året-runt underhåll av gårdar och trafikleder. Huvudprodukterna är maskiner för plogning, sandning, nivellering, tvätt och sopning. De är främst avsedda för yrkesbruk.

Ytbehandlingen

All målning av SERCO-produkterna sker i vårt eget måleri dit Nor-Maali levererar alla färger som används. Det är viktigt för oss, att vår kund får sin färdiga produkt just när han behöver den också under den brådaste säsongen. Ibland kan det här betyda en mycket snabb produktionsprocess för oss om produkten i fråga tagit slut på vårt lager. Detta kräver tidvis också en snabb reaktionsförmåga av vår färgleverantör, vilket Nor-Maali lyckligtvis har haft. De färger vi beställer i dag har målaren i sin spruta redan i morgon och målningen kan börja. Leveranserna är verkligen snabba.

Gröna värden och innovation

Vi får inte heller gömma de gröna värdena och innovationerna. De är dagens trender. De är viktiga också för oss, för genom dem kan vi erbjuda våra kunder produkter som hela tiden utvecklas och är uppdaterade. Varje del som en SERCO-produkt består av är betydelsefull. Så också färgen. På våra SERCO-produkter använder vi Nor-Maalis innovativa och flexibla Normadur 65 HS polyuretanfärg. Som en-skiktsfärg (DTM) förenar den grundfärgens och topplackens egenskaper. Ett färgskikt räcker, vilket ger tillfredställelse åt både vår målare och våra kostnadsberäkningar. Vi sparar tid och ytbehandlingen blir effektivare. Kvaliteten är också utmärkt. Färgen är rostskyddspigmenterad, vilket ger en ökad livslängd åt SERCO-produkterna.

Vad gäller gröna värden, så väntar vi med spänning på Nor-Maalis nya finska innovation; den vattenburna polyuretanfärgen Normadur Aqua DTM. Den skall testas på  SERCO-produkterna ännu i år. De låga VOC värdena för den här miljö- och användarvänliga färgen tilltalar oss speciellt.

Nyckelflaggan

Vi på SERCO är stolta över våra inhemska produkter och färgerna som vi använder är både utvecklade och producerade lokalt av Nor-Maali. Det är en av många orsaker till att vi också fortsättningsvis väljer att använda Nor-Maali som vår färgleverantör.

JPT Jaskaris verkställande direktör Juha-Pekka Jaskari berättar om SERCO arbetsmaskiner och om Nor-Maalis andel i tillverkningsprocessen.

På våra SERCO-produkter använder vi Nor-Maalis flexibla Normadur 65 HS polyuretanfärg. Som en-skiktsfärg (DTM) förenar den grundfärgens och topplackens egenskaper.

Mer referenser: