Vesiohenteisten teollisuusmaalien turvallinen käyttö

Vesiohenteiset maalit ovat yleensä käyttäjäturvallisempia kuin liuotinohenteiset maalit, mutta myös niiden käytössä on muistettava suojaimet.

Vesiohenteisten maalien turvallisuusetu on suurelta osin seurausta pienemmästä VOC-pitoisuudesta. Suurin osa orgaanisista liuottimista on korvattu vedellä. Liuottimien lisäksi myös muut vesiohenteisissa maaleissa käytetyt raaka-aineet ovat yleensä vähemmän terveydelle haitallisia kuin liuotinohenteisten maalien raaka-aineet.

Vesiohenteisten tuotteiden joukosta on kuitenkin huomioitava epoksi– ja polyuretaanimaalit. Vaikka sideaineet ovat vesiohenteisia, sisältävät ne kuitenkin samoja epokseja, amiiniyhdisteitä ja isosyanaatteja kuin liuotinohenteiset maalit. Näissä raaka-aineryhmissä terveydelle haitalliset vaikutukset ovat siis samat.

Myös vesiohenteisten maaliyhdisteiden joutuminen hengitysteihin on vaarallista, joten ruiskutuksen aikana on pidettävä hengityssuojainta. Kuivumisprosessin aikana altistuminen on vähäisempää, koska vesiohenteisesta tuotteesta haihtuu pääasiassa vain vettä.

SUOJAIMET VESIOHENTEISIA MAALEJA RUISKUTTAESSA

Hengityksen suojaus: Jos ilmanvaihto käyttöpaikalla on riittämätön, on käytettävä puoli- tai kokonaamaria varustettuna A-tyypin kaasusuodattimella (ruskea), hionnassa P-tyypin hiukkassuodattimella. Ruiskumaalauksessa käytettävä yhdistelmäsuodatinta AP tai ABP maalityypistä riippuen. Yhtäjaksoisessa pitkäaikaisessa työssä suositellaan käytettäväksi moottorikäyttöistä puhallinsuojainta tai eristävää suojainta (raitisilma- tai paineilmahuppu tms.).

Käsien suojaus: Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen. Käsinemateriaali: EN374:n mukaisesti testatut käsineet. Voidaan käyttää, käsineet (läpäisyaika) 4-8 tuntia: Butyylikumi, nitriilikumi.

Silmien ja kasvojen suojaus: Tiiviit suojalasit. Työskentelytilan läheisyydessä tulisi olla silmänhuuhtelulaite.

Kehon suojaus: Työsuojavaatetus.