Vastuullisuus

YMPÄRISTÖ

KEHITYSTÄ YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

Nor-Maali Oy on sitoutunut mittaamaan ja kehittämään toimintaansa yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yrityksen tuotteiden kehittäminen edellyttää myös asiakkaan toiminnan ymmärtämistä.

Nor-Maali Oy pyrkii systemaattisesti pienentämään oman toimintansa ja valmistettavien tuotteiden aiheuttamaa ympäristövaikutusta muun muassa kehittämällä tuotteita, joilla saavutetaan mahdollisimman pitkä kestoikä ja pitkät huoltomaalausvälit.

YMPÄRISTÖLLE YSTÄVÄLLISET RATKAISUT

Yrityksessä panostetaan vesiohenteisten ja mahdollisimman niukkaliuotteisten tuotteiden kehittämiseen ja niiden käytön edistämiseen opastamalla myös asiakkaita tekemään vastuullisia valintoja.

MATERIAALITEHOKKAASTI JA YMPÄRISTÖÄ KUORMITTAMATTA

Omassa toiminnassa käytetään luonnonvaroja säästäväisesti, tehostetaan tuotantoprosesseja ja tuotantolaitoksen resurssitehokkuutta. Resurssitehokas toiminta keskittyy raaka-aineiden, energian ja veden käytön tehostamiseen sekä jätteiden määrän vähentämiseen ja kierrätykseen.

Kiinteistöjä ja tuotantotiloja käytetään ja johdetaan niin, etteivät ne aiheuta turvallisuus- ja ympäristöriskejä tai kohtuutonta haittaa lähialueen asukkaille.