Epocoat Aqua Primer – vattenbaserad epoxigrundfärg för krävande rostskyddsmålning

12/6/2023

Epocoat Aqua Primer är en ny epoxigrundfärg från Nor-Maali som kombinerar förstklassiga tekniska egenskaper och miljövänlighet. Med vår vattenbaserade epoxigrundfärg- Epocoat Aqua Primer -kan vi nu erbjuda vattenbaserade målningslösningar på ännu högre nivå för krävande förhållanden.

Epocoat Aqua Primer – premium korrosionsbeständighet

Under den senaste tiden har det skett en markant utvecklingen av vattenbaserade industrifärger. Vi på Nor-Maali arbetar konstant och drivande med att förbättra samt skapa kvalitetsprodukter med minst möjliga miljöpåverkan.   Vi kan nu stolta presentera ännu en vattenbaserad kvalitetsprodukt med högteknisk nivå samt premium korrosionsbeständighet- Epocoat Aqua Primer.

Epocoat Aqua Primer är avsedd som grundfärg för målningssystem i korrosionsklasserna C2–C5 (ISO 12944-2). Produkten kan användas med både vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade täckfärger. Epocoat Aqua Primer uppnår t.ex. korrosionsklass C5M med tvåskiktssystem tillsammans med Norepox Aqua DTM med en total filmtjocklek på 180 µm.

Hittills har produkten även testats som målningssystem, bland annat med den vattenbaserade polyuretanfärgen Normadur Aqua DTM, samt med de lösningsmedelsbaserade polyuretanfärgerna Normafine 40 HS och Normadur 65 HS och de lösningsmedelsbaserade epoxitäckfärgerna Norepox HS och Epocoat 210. Alla målningssystem uppnår korrosionsklass C4M med en standardfilmtjocklek på 180 µm. Med ett färgskikt med 80 µm filmtjocklek uppnår produkten korrosionsklass C3M.

Förutom stålytor kan Epocoat Aqua Primer även målas på aluminiumytor och galvaniserade stålytor.

Epocoat Aqua Primer – vattenbaserad epoxigrundfärg

Epocoat Aqua Primer – vattenbaserad epoxigrundfärg för krävande rostskyddsmålning.

Epocoat Aqua Primer är lätt att spruta och torkar snabbt

Epocoat Aqua Primer är en vattenbaserad epoxigrundfärg avsedd för stålkonstruktioner och produktmålning och är lätt att spruta. Sprutplymen är jämn och lämnar ingen färggräns. Epocoat Aqua Primer skapar en mycket jämn grund för täckfärg i målningssystem.

Epocoat Aqua Primer torkar snabbt. Grundfärgen kan målas över med sig själv efter tre timmar och med polyuretanfärger efter fyra timmar (+23 °C). Ett målningssystem som går upp till korrosionsklass C5M kan målas under ett arbetspass.

Det är behagligt att arbeta med Epocoat Aqua Primer eftersom produkten är så gott som luktfri.

Epocoat Aqua Primer är ett säkrare val för industrimålning

Epocoat Aqua Primer är designad för mer ansvarsfull målning med tanke på de tekniska egenskaperna. Tack vare det låga VOC-innehållet är Epocoat Aqua Primer ett säkrare alternativ för både miljön och användaren. Vattenbaserad färg minskar betydligt exponeringen för farliga ämnen, och explosionsrisken i lackeringsanläggningen minskar avsevärt då brandfarliga och explosiva ämnen nästan helt faller ur bruk.

Varför välja Epocoat Aqua Primer?

  • ETT VATTENBASERAT, MILJÖVÄNLIGARE OCH TRYGGARE ALTERNATIV
  • FÖR KRÄVANDE ANTIKORROSIONSMÅLNING
  • ANVÄNDARVÄNLIG – LÄTT ATT SPRUTA, NÄSTAN LUKTFRI
  • SNABBTORKANDE

Epocoat Aqua Primer – vattenbaserad epoxigrundfärg

Fakta bakom ytan: Epocoat Aqua Primer

  • HALVMATT VATTENBUREN EPOXIGRUNDFÄRG
  • VOLYMTORRHALT: 47 %
  • VOC: 55 G/L
  • BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE: 5:1
  • BRUKSTID: 5 H
  • KULÖR: GRÅ (NSC S3500-N)

Önskar Ni mer information om Epocoat Aqua Primer är Ni välkomna att kontakta vår svenska försäljningsorganisation.

Epocoat Aqua Primer – vattenbaserad epoxigrundfärg

Nor-Maalis nya vattenburna akrylfärg Norecryl Aqua DTM är ett väderbeständigt alternativ vid korrosionsskyddsmålning – utan isocyanater

27/9/2023 Norecryl Aqua DTM är Nor-Maalis nya vattenburna 2-komponents akrylfärg som kombinerar korrosionsbeständigheten från epoxifärger och väderbeständigheten från polyuretanfärger. Denna miljövänliga enskiktsfärg är också användarvänlig- den är isocyanatfri.

Gångbron vid Heureka underhållsmålades med Nor-Maalis målningssystem godkänt av Trafikledsverket

26/9/2023 Korroosiotyö Korkal har underhållsmålat gång- och cykelbron vid Heureka i Vanda med Nor-Maalis SILKO-målningssystem LIVI B.2+ Normastic 405 – Normastic 405 – Normadur 65 HS.

Nor-Maali Sverige presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Tinter Jönköping

1/9/2023 Nor-Maali Sverige välkomnar ytterligare en samarbetspartner - Tinter Jönköping till vårt återförsäljarnätverk. Med denna professionella samarbetspartner ser vi framemot att utökat betjäna kunder lokalt även i fler delar av Jönköpingsområdet. Nor-Maali Sverige finns, tillsammans med våra 12 samarbetspartners, representerade från norr till söder!

Nor-Maalis direkt-på-metall-färger erbjuder tid- och kostnadsbesparingar

18/8/2023 Traditionellt har industrimålningsprocesser utförts med ett tvåskiktssystem. Grundfärgen ger korrosionsskydd, medan täckfärgen ger det önskade utseendet. Användningen av enskiktsystem har dock gradvis blivit vanligare när det finns behov av att spara tid och totala kostnader.

Nor-Maali Sverige presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Swepa Stockholm

7/7/2023 Nor-Maali Sverige välkomnar ytterligare en samarbetspartner- Swepa Stockholm till vårt återförsäljarnätverk. Med denna professionella återförsäljare ser vi framemot att betjäna kunder lokalt också i Stockholmsområdet. Nor-Maali Sverige finns, tillsammans med våra 11 samarbetspartners, representerade från norr till söder!