Nor-Maali har beviljats ett ISO 45001-certifikat

4/6/2024

Nor-Maali Oy:s arbetsmiljö- och säkerhetssystem är nu ISO 45001-certifierat. Att Nor-Maali Oy har erhållit ISO 45001-certifikatet är ett konkret bevis på det långsiktiga och effektiva arbete som har bedrivits inom företaget i fråga om arbetsmiljö och säkerhet under flera år.

Arbetsmiljö- och säkerhetskultur hos Nor-Maali

Att beviljas ISO 45001 -certifieringen kräver att ett företag har tydliga processer och rutiner som främjar anställdas säkerhet och hälsa. I Nor-Maalis fall understryker detta företagets långsiktiga engagemang för sina anställdas välbefinnande, vilket alltid har varit en central del av Nor-Maalis företagskultur. Det nya certifikatet stärker ytterligare detta åtagande.

Uppnåendet av certifieringen har stötts av systematiska och pågående ansträngningar för att förbättra säkerheten i arbetsmiljön och arbetsförhållandena. Detta inkluderar identifiering, bedömning och hantering av risker samt att stärka säkerhetskulturen i hela organisationen. En målinriktad strategi säkerställer att säkerhetsåtgärderna är riktade och effektiva och att alla anställda är involverade i att skapa en säkrare arbetsplats.

Nor-Maali har beviljats ett ISO 45001-certifikat

Nor-Maali har beviljats ett ISO 45001-certifikat.

ISO 45001-standarden

ISO 45001 är en internationell standard som definierar kraven för arbetsmiljö- och säkerhetsledningssystem. Den hjälper organisationer att förbättra anställdas säkerhet, minska olyckor på arbetsplatsen och skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö. Standarden innehåller riktlinjer för riskbedömning och hantering samt krav på intressenters deltagande, vilket gör den till ett omfattande verktyg för systematisk hantering av arbetsmiljö och säkerhet.

”Vårt certifierade ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet visar att vi prioriterar säkerhet på Nor-Maali”, säger HSEQ-chefen Elina Syrjä. ”Under revisioner granskar vi noggrant olika aspekter av vår verksamhet. Detta ger också ett utmärkt tillfälle att utvärdera våra metoders effektivitet och överväga potentiella förbättringar. Som ett färgtillverkande företag arbetar vi, utöver att ta hänsyn till fabriksmiljön, även intensivt med exempelvis säker hantering av kemikalier”, tillägger Elina Syrjä.

Integrerat ledningssystem

Arbetsmiljösäkerhetssystemet tillsammans med kvalitets- och miljöledningssystemen (certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001), gör Nor-Maali till en mer ansvarsfull operatör. Tillsammans utgör dessa certifieringar en solid grund som säkerställer att Nor-Maali Oy är engagerat i kvalitet, miljövänlig och säker verksamhet.

Vi fortsätter vårt arbete med att upprätthålla säkra arbetsförhållanden, och ISO 45001-certifieringen inspirerar oss att ytterligare utveckla vår verksamhet i framtiden.

Mer information: HSEQ Manager Elina Syrjä

Nor-Maali has received the ISO 45001 certification

 

ISO 45001 -CERTIFIKAT

ISO 9001 -CERTIFIKAT

ISO 14001 -CERTIFIKAT

Normafloor Aqua – Vattenburen skydd för betongytor

14/6/2024 Normafloor Aqua är en vattenburen epoxifärg från Nor-Maali, CE-märkt och M1-godkänd, lämplig för betonggolv. Normafloor Aqua är ett utmärkt val för golv i offentliga utrymmen, lager, källare, garage, ishallar, fabriker och pappersmaskinhallar.

Kavamet ökar sin processeffektivitet med investeringar och Normathane 50 FD

13/6/2024 Verkstaden Kavamet har gjort betydande investeringar för att utveckla sin produktion genom att bygga en ny blästringsanläggning och måleriverkstad. Polyuretantäckfärgen Normathane 50 FD, som företaget använder, har också medfört många fördelar i processen.

Lär känna våra medarbetare:

11/6/2024 Nor-Maalis finska försäljningsteam erbjuder expertservice inom industrifärger. Försäljningschef Vesa Kolehmainen leder teamet, som inkluderar Marko Patrikainen, Niko Kallio, Juhani Korajoki, Pasi Hippeläinen och Ilia Stefanov. Teamet betonar samarbete och snabb, högkvalitativ kundservice, som anpassas sig till kundernas föränderliga behov. Nor-Maali värdesätter långvariga kundrelationer som återspeglar ömsesidigt förtroende.

EPD-miljödeklarationer för Nor-Maalis vattenbaserade produkter

6/6/2024 Nor-Maalis vattenbaserade produkter Epocoat Aqua Primer och Norecryl Aqua DTM är nu EPD miljövarudeklaration verifierad. Tidigare har Nor-Maalis produkter redan haft EPD-miljödeklaration för den vattenbaserade Norepox Aqua DTM samt sju lösningsmedelsbaserade färger.

Syntema Norr i nytt internationellt samarbete med finska Nor-Maali – storsatsar i norr

21/3/2024 Syntema Norr har tecknat partnerskapsavtal med finländska färgtillverkaren Nor-Maali. Samarbetet innebär att små och stora industriföretag erbjuds färgsystem som är särskilt anpassade för nordiska förhållanden med stort fokus på miljö- och användarvänliga produkter.