Normazinc SE

Tvåkomponents zink rik epoxi grundfärg

Färgtyp

NORMAZINC SE är en tvåkomponent zinkepoxygrundfärg. Överensstämmer med kraven för SSPC Paint 20 level 2 och ISO 12944.

Användningsområde

NORMAZINC SE kan användas som grundfärg på blästrade stålytor i olika epoxysystem i miljöklasserna C3-C5. Ger katodiskt skydd och förhindrar korrosion under färgfilmen. Kan även användas förtunnad som zinkepoxy-shopprimer (20 µm).

Obs! Tekniska data som presenteras gäller standardversionen av beläggningen.

Teknisk data

Volym torrhalt (vol.%) 53
Mängden fasta ämnen (g/l) 1740
VOC-värde (g/l) 420

Normazinc SE -Produktinformation

Ladda ner (PDF) 2/22
Ladda ner (PDF) 2/22
Ladda ner (PDF) 2/22
Ladda ner (PDF) 2/22
Ladda ner (PDF) 2/22
Ladda ner (PDF) 2/22
Ladda ner (PDF) 2/22

Normazinc SE -SDB Comp. A

Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024

Normazinc SE -SDB Comp. B

Ladda ner (PDF) 21.01.2022
Ladda ner (PDF) 21.01.2022
Ladda ner (PDF) 21.01.2022
Ladda ner (PDF) 21.01.2022
Ladda ner (PDF) 21.01.2022
Ladda ner (PDF) 21.01.2022
Ladda ner (PDF) 21.01.2022
Ladda ner (PDF) 21.01.2022
Ladda ner (PDF) 21.01.2022
Ladda ner (PDF) 21.01.2022
Ladda ner (PDF) 21.01.2022

Normazinc SE -SDB WG eller Comp. C

Ladda ner (PDF) 02.08.2017
Ladda ner (PDF) 02.08.2017
Ladda ner (PDF) 02.08.2017
Ladda ner (PDF) 02.08.2017
Ladda ner (PDF) 02.08.2017
Ladda ner (PDF) 02.08.2017
Ladda ner (PDF) 02.08.2017
Ladda ner (PDF) 02.08.2017