Teollisuusmaalien turvallinen käyttö

Märkämaalien maalausprosessin aikana ympäröivässä ilmassa leijuu maaliseoksen ainesosia. Näitä hiukkasia ja haihtuvia liuottimia ei saa päästää iholle tai hengitysilmaan. Teollisuusmaalien käyttö on turvallista, kun maalaustyössä käytetään henkilönsuojaimia altistumisen estämiseksi. Suojautuminen pitää muistaa kaikissa pintakäsittelyprosessin vaiheissa.

Seuraavassa kuvassa pintakäsittelyprosessi on jaettu neljään eri vaiheeseen, joissa kaikissa saatetaan altistua erilaisille altisteille. Suojautuminen pitää muistaa kaikissa työvaiheissa: esikäsittely, maalin sekoitus, ruiskutus ja työvälineiden pesu.

Henkilönsuojaimet

Pintakäsittelyprosessin jokaisessa vaiheessa tulee AINA suojautua, tarkat ohjeet tuotekohtaisista suojaimista löytyvät käyttöturvallisuustiedotteista (Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet).

  • Suojaimia käytetään koko ajan, kun altistumista ei muilla toimenpiteillä saada riittävän vähäiseksi.
  • Jos ilmanvaihto käyttöpaikalla on riittämätön, on käytettävä puoli- tai kokonaamaria varustettuna sopivalla suodattimella.
  • Paljaan ihon altistuminen on estettävä. Kemikaalinsuojavaatteita ja kemikaalinsuojahanskoja käytetään, jos työssä on roiskeiden vaara ja kemikaalien imeytymisvaara ympäröivästä ilmasta.
  • Silmien- tai kasvojensuojaimia käytetään, jos työssä on roiskeiden vaara.
  • Henkilönsuojainten käyttöönotosta huolimatta ei laiminlyödä tehokkaan ilmanvaihdon järjestämistä eikä kemikaalikosketusten välttämistä.

Asianmukaiset henkilösuojaimet ruiskumaalaukseen: Suojavaatteet ja -käsineet, antistaattiset työkengät, silmien ja kasvojen suojana kokonaamari ja hengityssuojaimena tarvittavien suodattimin varustettu moottoroitu suojain.

HENGITYKSEN SUOJAUS:
Jos ilmanvaihto käyttöpaikalla on riittämätön, on käytettävä puoli- tai kokonaamaria varustettuna sopivalla suodattimella.
Esikäsittely: A-tyypin kaasunsuodatin (liuottimet), P-tyypin hiukkassuodatin (hionta)
Maalin sekoitus: A-tyypin kaasunsuodatin (liuottimet)
Ruiskumaalaus: Yhdistelmäsuodatinta AP / ABP (tuotteesta riippuen). Yhtäjaksoisessa pitkäaikaisessa työssä suositellaan käytettäväksi moottorikäyttöistä puhallinsuojainta tai eristävää suojainta (raitisilma- tai paineilmahuppu tms.).
Työvälineiden pesu: A-tyypin kaasunsuodatin (liuottimet)

Maalari on varustautunut kokonaamarillisella moottoroidulla hengityksensuojaimella, joka samalla suojaa myös silmät ja kasvot. Tarvittavat suodattimet löytyvät moottoriosasta.

IHON SUOJAUS:
Kaikissa työvaiheissa ihoa peittävät suojavaatteet ja -käsineet. Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen (EN374:n mukaisesti testatut käsineet). Käsi-ihottuman riski on suurin maalareilla, jotka käyttävät päivittäin epoksi- ja polyuretaanimaaleja. Nämä maalit sekä ärsyttävät että voivat allergisoida.

SILMIEN SUOJAUS:
Kaikissa työvaiheissa tiiviit suojalasit. Työskentelytilan läheisyydessä tulisi olla silmänhuuhtelulaite.

Silmät voidaan suojata suojalaseilla kokonaamarin sijaan. Ruiskutuksen aikana on hyvä pitää kokonaamaria, jotta voidaan varmistaa, ettei maalin partikkelit pääse silmiin ja kasvojen iholle.

Tarkempaa tietoa teollisuusmaalien turvallisesta käytöstä: