Jotun NORSOK M-501 standardin mukaiset maalausjärjestelmät

8/4/2021

Nor-Maali tarjoaa Suomen ja Baltian markkinoille Jotunin tuotteilla toteutettavia NORSOK M-501 standardin mukaisia maalausjärjestelmiä offshore-rakenteiden korroosiosuojaukseen.

NORSOK M-501 standardi asettaa vaatimukset offshore-rakenteissa käytettyjen pintakäsittelymateriaalien valinnalle, pinnan esikäsittelylle, suojapinnoitteen levitysmenetelmille ja tarkastukselle. Järjestelmän tavoitteena on suojata asennus mahdollisimman vähäisellä huoltotarpeella. Nämä maalausjärjestelmät ovat herättäneet kiinnostusta myös muissa vaativissa teollisissa kohteissa, koska Norsok M-501 järjestelmä 1 täyttää ISO 12944-9 CX -vaatimukset.

Norjan öljyteollisuus kehitti NORSOK-standardit riittävän turvallisuuden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi öljyteollisuuden kehitykselle ja toiminnalle. Osa vuonna 1994 aloitettua hanketta oli offshore-rakenteiden pinnoitteita koskevan standardin kehittäminen. Uuden standardin oli tarkoitus korvata öljy-yhtiöiden omia spesifikaatiota ja yhtenäistää käytäntöjä sekä käytettyjä pinnoitejärjestelmiä. Hankkeen tuloksena luotiin NORSOK M-501 standardi: Surface preparation and protective coating. Maalien lisäksi standardi kattaa myös metallipinnoiteet ja ruiskutettavien passiivisten palosuojapinnoitteiden levityksen.

NORSOK M-501 -standardi jakaa maaliyhdistelmät yhdeksään ryhmään käyttökohteiden mukaan. Kullekin ryhmälle esitetään esimerkkiyhdistelmiä sekä vaatimukset systeemin kestosta. NORSOK M-501 -standardin vaatimukset täyttävät maaliyhdistelmät soveltuvat offshore-rakenteisiin, mutta myös muihin vaativiin olosuhteisiin tarkoitettuihin rakenteisiin, joissa maaliyhdistelmältä vaaditaan hyviä korroosionesto-ominaisuuksia ja pitkää kestoikää. Norsok M-501 projekteissa tarkastajalta vaaditaan Frosio-sertifikaatti. Nor-Maali pystyy tarjoamaan teknistä tukea ja tarkastuspalveluita näihin projekteihin.

Jotunin tarjoamat yhdeksän NORSOK M-501-standardin mukaista järjestelmää löydät TÄÄLTÄ. JMC Technical Service Manager Petri Hirvensalo auttaa mielellään, mikäli tarvitset lisätietoa.

Nor-Maalin korkeakuiva-ainepitoinen Normafine 40 HS polyuretaanimaali – nopeampaa kuivumista alhaisessa lämpötilassa

23/11/2022 Maalauskustannuksien alentamista mietitään tällä hetkellä monessa teollisuusmaalaamossa. Miten säästää energiaa, mutta kuitenkin säilyttää laatu ja nopeus? Maalauskustannuksiin voidaan vaikuttaa mm. maalin kuivumislämpötilalla ja maalaussysteemin kerroslukumäärällä. Oikeanlaisella tuotevalinnalla on siis suuri merkitys prosessin kokonaiskustannuksiin. Nykyisessä energiatilanteessa Normafine 40 HS on kustannustehokas vaihtoehto sekä pinta- että kertamaaliksi.

Carnival Celebration -loistoristeilijän teräspinnat maalattiin Nor-maali Oy:n toimittamilla maaleilla

10/11/2022 Meyer Turun telakka on luovuttanut asiakkaalleen Carnival Corporationille Carnival Celebration -loistoristeilijän. Teräspintojen maalit alukseen toimitti Nor-Maali Oy yhdessä Jotunin kanssa. Käytettyjä tuotteita olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop AX, Baltoflake ja Chemflake Special.

Norecryl 50: säänkestävä vaihtoehto epoksimaalille – ilman isosyanaattia

14/10/2022 Miten saavuttaa epoksien korroosionestokyky ja polyuretaanien säänkesto maalaussysteemissä, jossa ei haluta käyttää isosyanaatteja? Vastaus on Norecryl 50, isosyanaattivapaa akryylikertamaali.

Kestävä maalipinta säiliöihin ja putkistoihin – huoltomaalaus Normadur 65 HS:llä

27/9/2022 Nord Terminal Paldiskin öljytuoteterminaalin säiliöt ja putkistot huoltomaalattiin Normadur 65 HS:llä. Maalaustyön urakoitsijana toimi Oü Nor-Maalin pitkäaikainen asiakas Oü Korund.

Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer sekä Norepox Aqua DTM ovat saaneet M1-hyväksynnän!

23/9/2022 Nor-Maalin vesiohenteiset tuotteet Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer ja Norepox Aqua DTM ovat saaneet M1-hyväksynnän. Tuotteet ovat läpäisseet Sisäilmayhdistys ry:n tiukimman rakennusmateriaalipäästöluokituksen, joka kertoo, että tuote on hajuton ja vähäpäästöinen.