Jotun NORSOK M-501 standardin mukaiset maalausjärjestelmät

8/4/2021

Nor-Maali tarjoaa Suomen ja Baltian markkinoille Jotunin tuotteilla toteutettavia NORSOK M-501 standardin mukaisia maalausjärjestelmiä offshore-rakenteiden korroosiosuojaukseen.

NORSOK M-501 standardi asettaa vaatimukset offshore-rakenteissa käytettyjen pintakäsittelymateriaalien valinnalle, pinnan esikäsittelylle, suojapinnoitteen levitysmenetelmille ja tarkastukselle. Järjestelmän tavoitteena on suojata asennus mahdollisimman vähäisellä huoltotarpeella. Nämä maalausjärjestelmät ovat herättäneet kiinnostusta myös muissa vaativissa teollisissa kohteissa, koska Norsok M-501 järjestelmä 1 täyttää ISO 12944-9 CX -vaatimukset.

Norjan öljyteollisuus kehitti NORSOK-standardit riittävän turvallisuuden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi öljyteollisuuden kehitykselle ja toiminnalle. Osa vuonna 1994 aloitettua hanketta oli offshore-rakenteiden pinnoitteita koskevan standardin kehittäminen. Uuden standardin oli tarkoitus korvata öljy-yhtiöiden omia spesifikaatiota ja yhtenäistää käytäntöjä sekä käytettyjä pinnoitejärjestelmiä. Hankkeen tuloksena luotiin NORSOK M-501 standardi: Surface preparation and protective coating. Maalien lisäksi standardi kattaa myös metallipinnoiteet ja ruiskutettavien passiivisten palosuojapinnoitteiden levityksen.

NORSOK M-501 -standardi jakaa maaliyhdistelmät yhdeksään ryhmään käyttökohteiden mukaan. Kullekin ryhmälle esitetään esimerkkiyhdistelmiä sekä vaatimukset systeemin kestosta. NORSOK M-501 -standardin vaatimukset täyttävät maaliyhdistelmät soveltuvat offshore-rakenteisiin, mutta myös muihin vaativiin olosuhteisiin tarkoitettuihin rakenteisiin, joissa maaliyhdistelmältä vaaditaan hyviä korroosionesto-ominaisuuksia ja pitkää kestoikää. Norsok M-501 projekteissa tarkastajalta vaaditaan Frosio-sertifikaatti. Nor-Maali pystyy tarjoamaan teknistä tukea ja tarkastuspalveluita näihin projekteihin.

Jotunin tarjoamat yhdeksän NORSOK M-501-standardin mukaista järjestelmää löydät TÄÄLTÄ. JMC Technical Service Manager Petri Hirvensalo auttaa mielellään, mikäli tarvitset lisätietoa.

Nor-Maalin testimaalari Miika Bergdahlin vinkit Normadur Aqua DTM:n maalaukseen

1/4/2021 Nor-Maalin vesiohenteisten tuotteiden, kuten Normadur Aqua DTM:n maalauksessa maalaustavalla ja olosuhteilla on merkitystä. Maalien ruiskutusominaisuuksien ja olosuhteiden vaikutusta onnistuneeseen lopputulokseen Nor-Maalin testimaalaamossa tarkastelee Nor-Maalin testimaalari Miika Bergdahl. Miika tertoo työstänsä sekä antaa vinkit Normadur Aqua DTM:n maalaukseen.

Nor-Maalin korkeakuiva-aineisia NorECOat-tuotteita käyttämällä tuet kestävää kehitystä

19/3/2021 Nor-Maalin korkeakuiva-aineisissa NorECOat FD Primer, NorECOat HS Primer, Noreguard HS ja Nor E-Primer epoksimaaleissa käytetään teknologiaa, joka perustuu uusiutuvien luonnonmateriaalien hyödyntämiseen.

Nor-Maalin NORMADUR AQUA DTM pienentää ympäristökuormitusta – vihreää lisäarvoa liiketoimintaasi

5/3/2021 Nor-Maalin korkealuokkainen vesiohenteinen polyuretaanimaali Normadur Aqua DTM käy haastaviin teollisiin kohteisiin. Tuote soveltuu erilaisille ruiskutustekniikoille, mukaan lukien sähköstaattinen ruiskutus. Normadur Aqua DTM on kertamaali, jolla on korkea blister-free-paksuus (200 um DFT).

Kasvua Venäjältä – laajennettu palveluverkko

12/2/2021 Vuonna 2020 Nor-Maali-brändin myynti Venäjällä kasvoi yli 25% edelliseen vuoteen verrattuna. Myyntiverkostomme kasvoi useilla uusilla jälleenmyyjillä.

Etsitkö ympäristö- ja käyttäjäystävällisempää polyuretaanimaalia? Normadur Aqua DTM on ympäristöystävällinen kertamaali haastaviin kohteisiin

10/2/2021 Nor-Maalin uusi vesiohenteinen Normadur Aqua DTM polyuretaanimaali uudistaa pintakäsittelyn. Tämä ympäristö- ja käyttäjäystävällinen kertamaali mahdollistaa vesiohenteisen polyuretaanimaalin käytön haastavissakin teollisissa kohteissa, kuten tuotemaalauksessa (ACE & OEM).