Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer sekä Norepox Aqua DTM ovat saaneet M1-hyväksynnän!

23/9/2022

Nor-Maalin vesiohenteiset tuotteet Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer ja Norepox Aqua DTM ovat saaneet M1-hyväksynnän. Tuotteet ovat läpäisseet Sisäilmayhdistys ry:n tiukimman rakennusmateriaalipäästöluokituksen, joka kertoo, että tuote on hajuton ja vähäpäästöinen.

M1-luokitus edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä. Rakennuksen hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Hyvään sisäilmaan vaikuttavat sisätilojen rakennusmateriaalit, monien muiden tekijöiden ohella.

Akvanor 100 SG

Akvanor 100 SG on nopeasti kuivuva, vesiohenteinen, puolikiiltävä, akryylisideaineeseen perustuva maali, joka sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä. Tuote soveltuu pohja- ja pintamaaliksi sekä kertamaaliksi suihkupuhdistettujen teräspintojen maalaukseen ympäristöluokissa C1-C3. Akvanor 100 SG on testattu standardin ACT Volvo STD 423-0014 (rev. 6) mukaisesti ja se täyttää asetetut vaatimukset. Tuote täyttää myös Marine Equipment Directiven 2014/90/EU laatuvaatimukset.

Akvanor 81 Primer

Akvanor 81 Primer on nopeasti kuivuva, vesiohenteinen, akryylisideaineeseen perustuva ruosteenestopohjamaali. Tuote soveltuu pohjamaaliksi ympäristöluokkiin C1-C3 tuleville teräspinnoille. Tuote on osa maalausjärjestelmää, joka täyttää IMO FTPC:n mukaiset vaatimukset liekinleviämis- ym. palamisesta johtuvien haittavaikutusten osalta (VTT:n todistus NO VTTC-11308-15-15).

Norepox Aqua DTM

Norepox Aqua DTM on nopeasti kuivuva, vesiohenteinen, kaksikomponenttinen epoksimaali, jonka kovetteena on polyamiiniaddukti. Tuote sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä. Norepox Aqua DTM –maalia suositellaan käytettäväksi pohja-, pinta- tai kertamaalina epoksimaaliyhdistelmissä rasitusluokissa C2-C4. Tuote on päällemaalattavissa myös polyuretaanimaaleilla.

Nor-Maalin vesiohenteisille tuotteille M1-hyväksynnät

Päästöluokitus M1

M1-luokitus asettaa raja-arvot sisätiloissa käytettävien rakennusmateriaalien, kuten maalien, tiettyjen ainesosien päästöille sekä hajulle. Suomessa Sisäilmayhdistys ry on laatinut rakennusmateriaaleille luokituksen, jonka mukaan tuotteet jaetaan kolmeen kategoriaan:

  • M1 (materiaalit, jotka haihduttavat hyvin vähän yhdisteitä sisäilmaan)
  • M2 (materiaalit, jotka haihduttavat pienen määrän yhdisteitä sisäilmaan)
  • M3 (materiaalit, joita ei ole testattu tai jotka eivät läpäise tiukkoja rajoja)
Tutkittavat ominaisuudet Luokka M1 Luokka M2
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) [mg/m2h] ≤ 0,2 ≤ 0,4
Yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) emissiot [µg/m3] 1 ≤ EU-LCI ≤ EU-LCI
Formaldehydin emissio [mg/m2h] ≤ 0,05 ≤ 0,125
Ammoniakin emissio [mg/m2h] ≤ 0,03 ≤ 0,06
EY:n asetuksen nro 1272/2008 luokkiin Carc. 1A ja 1B kuuluvien
CMR-yhdisteiden emissiot [mg/m3] 1
≤ 0,001 ≤ 0,001
Haju 2 ei haise ei haise

1) ei koske formaldehydiä, 2) aistinvaraisen arvioinnin tulos ≥ 0,0  

Rakennusmateriaalien päästöluokitus on vapaaehtoista, se ei perustu viranomaismääräyksiin. Valmistajat sekä maahantuojat voivat halutessaan hakea tuotteilleen päästöluokitusta.

Rakennustietosäätiö

M1-tuoteluokituksen myöntää Rakennustietosäätiö – RTS. Päästöluokituksen saaminen edellyttää puolueettoman laboratorion suorittamia mittauksia, joiden testiolosuhteet täyttävät M1-sertifiointikriteerit. Tuotteesta mitataan VOC-, formaldehydi-, ammoniakki- ja CMR-yhdisteiden emissiot. Lisäksi tuotteen hajun voimakkuus arvioidaan. Mittaukset suoritetaan neljän viikon kuluttua tuotteen levittämisestä.

Rakennustieto ylläpitää vapaasti käytettävää tietokantaa, johon lisätään kaikki M1-hyväksytyt tuotteet. Tuotteet löytyvät hakupalvelusta yritys- ja tuotekohtaisesti sekä Talo 2000 -luokituksen mukaisesti.

Kestävä maalipinta säiliöihin ja putkistoihin – huoltomaalaus Normadur 65 HS:llä

27/9/2022 Nord Terminal Paldiskin öljytuoteterminaalin säiliöt ja putkistot huoltomaalattiin Normadur 65 HS:llä. Maalaustyön urakoitsijana toimi Oü Nor-Maalin pitkäaikainen asiakas Oü Korund.

”Voiko pakkasella maalata?” – Lämmön säästö teollisuusmaalaamoissa

7/9/2022 Energiakriisi on tuonut esille kysymyksiä lämmön säästämisestä märkämaalaamoissa. Sähkön, kaasun, öljyn, pellettien tms. lämmönlähteiden hinnat ovat nousseet merkittävästi sekä saatavuus heikentynyt ja toimitusajat venyneet liian pitkiksi. Voidaanko lämpötilaa laskea maalaamoissa? Mitä tällöin pitää huomioida? Nor-Maalin Teknisen Palvelun päällikkö Juhani Korajoki kertoo kylmempien maalausolosuhteiden vaikutuksista tuotantoprosessiin.

Vastuullisempia valintoja maalausprosessiin – vesiohenteiset teollisuusmaalit

7/9/2022 Teollinen maalausprosessi voidaan toteuttaa vastuullisesti. Valitsemalla maaliksi vesiohenteinen tuote, prosessi muuttuu sekä ympäristöystävällisemmäksi että käyttäjäturvallisemmaksi. Vesiohenteiset ratkaisut yleistyvät tulevaisuudessa myös teollisuusmaalauksessa.

Nor-Maalin teollisuusmaaleille uusia jälleenmyyjiä Ruotsiin: Färg-In Skellefteå ja Leksands Industrifärg

1/9/2022 Nor-Maalin Ruotsin jälleenmyyjäverkostoon on liittynyt uusimpina tulokkaina Färg-In Skellefteå ja Leksands Industrifärg (LIFAB). Tämän yhteistyön myötä Nor-Maalin teollisuusmaalit ovat saatavilla Ruotsissa nyt kymmeneltä jälleenmyyjältä.

Nopeaa ja ammattitaitoista palvelua – Esittelyssä Nor-Maalin kotimaan myyntiosasto

20/6/2022 Nor-Maalissa kotimaan teollisuusmaalien myyntityötä tekee asiantunteva ja monipuolinen myyntitiimi. Osaamista löytyy niin käytännön maalaustyöstä kuin teknisestä maalitietoudestakin. Kun asiakkaalla on kysymyksiä, myyntitiimimme vastaa niihin nopeasti ja ammattitaitoisesti.