Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer sekä Norepox Aqua DTM ovat saaneet M1-hyväksynnän!

23/9/2022

Nor-Maalin vesiohenteiset tuotteet Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer ja Norepox Aqua DTM ovat saaneet M1-hyväksynnän. Tuotteet ovat läpäisseet Sisäilmayhdistys ry:n tiukimman rakennusmateriaalipäästöluokituksen, joka kertoo, että tuote on hajuton ja vähäpäästöinen.

M1-luokitus edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä. Rakennuksen hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Hyvään sisäilmaan vaikuttavat sisätilojen rakennusmateriaalit, monien muiden tekijöiden ohella.

Akvanor 100 SG

Akvanor 100 SG on nopeasti kuivuva, vesiohenteinen, puolikiiltävä, akryylisideaineeseen perustuva maali, joka sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä. Tuote soveltuu pohja- ja pintamaaliksi sekä kertamaaliksi suihkupuhdistettujen teräspintojen maalaukseen ympäristöluokissa C1-C3. Akvanor 100 SG on testattu standardin ACT Volvo STD 423-0014 (rev. 6) mukaisesti ja se täyttää asetetut vaatimukset. Tuote täyttää myös Marine Equipment Directiven 2014/90/EU laatuvaatimukset.

Akvanor 81 Primer

Akvanor 81 Primer on nopeasti kuivuva, vesiohenteinen, akryylisideaineeseen perustuva ruosteenestopohjamaali. Tuote soveltuu pohjamaaliksi ympäristöluokkiin C1-C3 tuleville teräspinnoille. Tuote on osa maalausjärjestelmää, joka täyttää IMO FTPC:n mukaiset vaatimukset liekinleviämis- ym. palamisesta johtuvien haittavaikutusten osalta (VTT:n todistus NO VTTC-11308-15-15).

Norepox Aqua DTM

Norepox Aqua DTM on nopeasti kuivuva, vesiohenteinen, kaksikomponenttinen epoksimaali, jonka kovetteena on polyamiiniaddukti. Tuote sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä. Norepox Aqua DTM –maalia suositellaan käytettäväksi pohja-, pinta- tai kertamaalina epoksimaaliyhdistelmissä rasitusluokissa C2-C4. Tuote on päällemaalattavissa myös polyuretaanimaaleilla.

Nor-Maalin vesiohenteisille tuotteille M1-hyväksynnät

Päästöluokitus M1

M1-luokitus asettaa raja-arvot sisätiloissa käytettävien rakennusmateriaalien, kuten maalien, tiettyjen ainesosien päästöille sekä hajulle. Suomessa Sisäilmayhdistys ry on laatinut rakennusmateriaaleille luokituksen, jonka mukaan tuotteet jaetaan kolmeen kategoriaan:

  • M1 (materiaalit, jotka haihduttavat hyvin vähän yhdisteitä sisäilmaan)
  • M2 (materiaalit, jotka haihduttavat pienen määrän yhdisteitä sisäilmaan)
  • M3 (materiaalit, joita ei ole testattu tai jotka eivät läpäise tiukkoja rajoja)
Tutkittavat ominaisuudet Luokka M1 Luokka M2
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) [mg/m2h] ≤ 0,2 ≤ 0,4
Yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) emissiot [µg/m3] 1 ≤ EU-LCI ≤ EU-LCI
Formaldehydin emissio [mg/m2h] ≤ 0,05 ≤ 0,125
Ammoniakin emissio [mg/m2h] ≤ 0,03 ≤ 0,06
EY:n asetuksen nro 1272/2008 luokkiin Carc. 1A ja 1B kuuluvien
CMR-yhdisteiden emissiot [mg/m3] 1
≤ 0,001 ≤ 0,001
Haju 2 ei haise ei haise

1) ei koske formaldehydiä, 2) aistinvaraisen arvioinnin tulos ≥ 0,0  

Rakennusmateriaalien päästöluokitus on vapaaehtoista, se ei perustu viranomaismääräyksiin. Valmistajat sekä maahantuojat voivat halutessaan hakea tuotteilleen päästöluokitusta.

Rakennustietosäätiö

M1-tuoteluokituksen myöntää Rakennustietosäätiö – RTS. Päästöluokituksen saaminen edellyttää puolueettoman laboratorion suorittamia mittauksia, joiden testiolosuhteet täyttävät M1-sertifiointikriteerit. Tuotteesta mitataan VOC-, formaldehydi-, ammoniakki- ja CMR-yhdisteiden emissiot. Lisäksi tuotteen hajun voimakkuus arvioidaan. Mittaukset suoritetaan neljän viikon kuluttua tuotteen levittämisestä.

Rakennustieto ylläpitää vapaasti käytettävää tietokantaa, johon lisätään kaikki M1-hyväksytyt tuotteet. Tuotteet löytyvät hakupalvelusta yritys- ja tuotekohtaisesti sekä Talo 2000 -luokituksen mukaisesti.

Tallinkin MyStar maalattiin Nor-Maalin toimittamilla maaleilla

3/1/2023 Rauma Marine Construction on luovuttanut asiakkaalleen Tallinkille MyStar –matkustaja-autolautan Helsingin ja Tallinnan väliseen liikenteeseen. Aluksen teräspinnat maalattiin Nor-Maali Oy:n toimittamilla Jotunin maaleilla. Käytössä olleita tuotteita olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop XPF ja Marathon IQ2.

Nor-Maalin jälleenmyyjäverkosto laajeni Tanskaan!

13/12/2022 Nor-Maalin jälleenmyyjäverkostoon on liittynyt uusimpana tulokkaana Sadolin Glostrup A/S. Tämän yhteistyön myötä Nor-Maalin teollisuusmaalit ovat saatavilla nyt myös Tanskassa.

Nor-Maalin korkeakuiva-ainepitoinen Normafine 40 HS polyuretaanimaali – nopeampaa kuivumista alhaisessa lämpötilassa

23/11/2022 Maalauskustannuksien alentamista mietitään tällä hetkellä monessa teollisuusmaalaamossa. Miten säästää energiaa, mutta kuitenkin säilyttää laatu ja nopeus? Maalauskustannuksiin voidaan vaikuttaa mm. maalin kuivumislämpötilalla ja maalaussysteemin kerroslukumäärällä. Oikeanlaisella tuotevalinnalla on siis suuri merkitys prosessin kokonaiskustannuksiin. Nykyisessä energiatilanteessa Normafine 40 HS on kustannustehokas vaihtoehto sekä pinta- että kertamaaliksi.

Carnival Celebration -loistoristeilijän teräspinnat maalattiin Nor-maali Oy:n toimittamilla maaleilla

10/11/2022 Meyer Turun telakka on luovuttanut asiakkaalleen Carnival Corporationille Carnival Celebration -loistoristeilijän. Teräspintojen maalit alukseen toimitti Nor-Maali Oy yhdessä Jotunin kanssa. Käytettyjä tuotteita olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop AX, Baltoflake ja Chemflake Special.

Norecryl 50: säänkestävä vaihtoehto epoksimaalille – ilman isosyanaattia

14/10/2022 Miten saavuttaa epoksien korroosionestokyky ja polyuretaanien säänkesto maalaussysteemissä, jossa ei haluta käyttää isosyanaatteja? Vastaus on Norecryl 50, isosyanaattivapaa akryylikertamaali.