Vastuullisempia valintoja maalausprosessiin – vesiohenteiset teollisuusmaalit

7/9/2022

Teollinen maalausprosessi voidaan toteuttaa vastuullisesti. Valitsemalla maaliksi vesiohenteinen tuote, prosessi muuttuu sekä ympäristöystävällisemmäksi että käyttäjäturvallisemmaksi. Vesiohenteiset ratkaisut yleistyvät tulevaisuudessa myös teollisuusmaalauksessa.

Vesiohenteisilla maaleilla on monia etuja, joiden takia tuotteita kannattaa suosia maalausprojekteissa:

  • pienemmät VOC-päästöt – vähemmän kuormitusta ympäristölle
  • vähemmän vaarallisia ainesosia – vaikutukset terveydelle merkittävästi pienemmät
  • hyvät korroosio- ja säänkesto-ominaisuudet
  • hajuttomampia kuin liuotinohenteiset maalit
  • mahdollisuus pestä maalauslaitteistot vedellä

Nor-Maalin vesiohenteisten teollisuusmaalien valikoimasta löytyy epoksi-, polyuretaani- ja akryylimaaleja ja vesiohenteisia maaliyhdistelmiä on tarjolla ilmastorasitusluokkiin C1-C5.

Vähemmän VOC-päästöjä

Vesiohenteisten tuotteiden VOC-päästöt ovat huomattavasti pienempiä kuin liuotinohenteisten. Kun esimerkiksi 50 t-%:sen liuotinohenteisen epoksimaalin VOC-pitoisuus on noin 450 g/L, on vastaavan (50 t-%) vesiohenteisen epoksimaalin VOC-pitoisuus 62 g/L (Norepox Aqua DTM). Ympäristöön haihtuvien päästöjen määrä on huomattavasti pienempi vesiohenteisella maalilla.

Vesiohenteisissa tuotteissa suurin osa orgaanisista liuottimista on korvattu vedellä. Pieni määrä liuottimia tarvitaan mm. pinnanlaadun tai sideaineen kalvonmuodostamislämpötilan takia. Vesiohenteisten tuotteiden VOC-pitoisuus vaihtelee yleensä 0 – 100 g/L välillä. Ympäristöön pääsevien VOC-päästöjen kannalta ajateltuna projektiin kannattaisi valita vesiohenteinen tuote. Kolmella Nor-Maalin vesiohenteisella tuotteella on M1-päästöluokitus.

Vastuullisempia valintoja maalausprosessiin - vesiohenteiset teollisuusmaalit

Muut ympäristötekijät

Orgaanisten liuottimien lisäksi maalit saattavat sisältää muitakin ympäristöön vaikuttavia ainesosia. Näihin lukeutuu mm. sinkkifosfaatti, joka on yleisesti käytetty korroosionestopigmentti. Sinkkifosfaatin käyttö ei suoraan liity siihen, onko kyseessä vesi- vai liuotinohenteinen tuote, mutta esimerkiksi Nor-Maalin vesiohenteisten tuotteiden kohdalla sinkkifosfaatti on pyritty korvaamaan mahdollisimman monissa tapauksissa vähemmän ympäristöä kuormittavilla korroosionestopigmenteillä.

Joissain tapauksissa GHS09 (ympäristövaara)-varoitusmerkintää ei voida välttää, koska ympäristölle vaarallinen luokitus tulee maalin sideaineesta. Näitä ovat esimerkiksi jotkut epoksimaalit. Tällaisissa tapauksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttötapoihin, jotta maalia ei pääse ympäristöön.

Terveysvaikutukset ja turvallisuus

Vesiohenteiset tuotteet ovat yleensä käyttäjäturvallisempia kuin liuotinohenteiset maalit. Tämä etu tulee suurelta osin sen takia, että vesiohenteisten tuotteiden VOC-pitoisuus on huomattavasti pienempi. Liuottimien lisäksi myös muut vesiohenteisissa maaleissa käytetyt raaka-aineet ovat yleensä vähemmän haitallisia terveydelle kuin liuotinohenteisten maalien. Esimerkiksi Akvanor 100 SG -tuotteessa ei ole varoitusmerkkejä. Liuotinpohjaisissa tuotteissa on aina vähintään GHS02 (palovaarallinen) ja GHS07 (haitallinen/ärsyttävä/herkistävä) sekä joitain varoituslauseita.

Vesiohenteisten tuotteiden joukosta on kuitenkin huomioitava epoksi- ja polyuretaanimaalit. Vaikka sideaineet ovat vesiohenteisia, sisältävät ne kuitenkin samoja epokseja, amiiniyhdisteitä ja isosyanaatteja kuin liuotinohenteiset maalit. Näissä raaka-aineryhmissä terveydelle haitalliset vaikutukset ovat siis samat.

Liuottimista voisi vielä puhua maalausturvallisuuden kannalta. Räjähdysvaara maalaamossa pienenee, kun liuottimien määrä vähenee. Vesiohenteiset tuotteet ohennetaan tarvittaessa vedellä, joten maalauksen aikana liuottimia ei tarvita. Pääosin myös maaliruiskun pesu tehdään vedellä. Ainoastaan tapauksissa, joissa tarvitaan perusteellisempi pesu tai kun ruiskuun vaihdetaan liuotinohenteinen maali, täytyy se pestä myös liuottimella.

Tekniset ominaisuudet

Tähän saakka olemme puhuneet vain vesiohenteisten maalien vastuullisuuteen liittyvistä tekijöistä. Tilaajalle erittäin tärkeitä asioita ovat myös maalien tekniset ominaisuudet, joista yksi tärkeimpiä on korroosionestokyky. Vesiohenteisilla maaleilla saavutetaan nykyään samat korroosiolta suojaavat ominaisuudet kuin liuotinohenteisilla maaleilla. Esimerkiksi ISO 12944-5 standardissa oleva C3-medium luokka saavutetaan samalla 120 µm kuivakalvolla vesiohenteisella epoksimaalilla kuin liuotinohenteisella vastineellaan.

Toinen tärkeä tekninen ominaisuus maalille on säänkestävyys. Vesiohenteisten maalien säänkestävyyttä tutkiessa voidaan todeta, että vesiohenteinen polyuretaanimaali kestää vähintään yhtä hyvin UV-säteilyä kuin liuotinohenteinen vastine. Tähän ominaisuuteen vaikuttaa enemmän polyolin tyyppi ja/tai sekoitussuhde kuin maalin ohennemuoto. Hyvänä esimerkkinä toimii Normadur Aqua DTM, joka tarjoaa todella korkealuokkaisen säänkeston.

Maalauksen aikana

Vesiohenteisia maaleja ruiskutettaessa ympäristöolosuhteet täytyy huomioida tarkemmin kuin liuotinohenteisia maaleja maalatessa. Oikeanlaisilla olosuhdevalinnoilla maalaus onnistuu kuitenkin erittäin hyvin.

Tärkein asia on ilmanvaihto. Vesiohenteinen maali ei pysty kuivumaan, ellei ympäröivässä ilmassa ole tilaa haihtuvalle vedelle. Suhteellinen ilmankosteus ei saa mielellään ylittää 60 %:a. Vesiohenteisen tuotteen kuivuminen alkaa hidastua selkeästi suhteellisen ilmankosteuden ollessa 70 %. Myös pinnanlaatu huononee. Ilmanvaihdon pitää siis olla riittävän voimakas poistamaan kosteutta kuivumistilasta.

Vesiohenteisten maalien kanssa myös pinnan esikäsittely pitää huomioida. Vesiohenteiset maalit vaativat yleensä tarkemman esikäsittelyn kuin liuotinohenteiset. Varsinkin öljyjäämät ja muu lika hankaloittavat vesiohenteisen maalin tarttuvuutta.

Vesiohenteiset maalit ovat yleensä huomattavasti hajuttomampia verrattuna liuotinohenteisiin tuotteisiin. Vaikka maalauksen aikana käytetään hengityssuojaimia, leviää maalin haju myös muualle ympäristöön. Vesiohenteisten tuotteiden tapauksessa haju on huomattavasti miedompi, mikä lisää käyttäjäystävällisyyttä.

Vastuullisempia valintoja maalausprosessiin - vesiohenteiset teollisuusmaalit

Nor-Maalin testimaalari Miika Bergdahl valmistelemassa tulevaa koeruiskutusta Normadur Aqua DTM:llä. ”Normadur Aqua DTM:llä koeruiskutuksen voi tehdä kaikessa rauhassa, koska tuotteella on kolmen tunnin käyttöaika”, Miika kertoo.

Maalaamon olosuhteiden lisäksi yksi huomioimisen arvoinen asia on vesiohenteisten polyuretaanimaalien käyttäytyminen maalatessa. Tärkeä ominaisuus vesipolyuretaanimaalilla on ns. blister-free thickness. Tämä tarkoittaa kalvonpaksuutta, joka tuotteella voidaan maalata ilman, että pinta alkaa kuplia. Ilmiö voi olla vieras, koska vastaavaa ei tapahdu liuotinohenteisella polyuretaanimaalilla. Haastavammaksi asian tekee se, että ilmiötä ei huomaa maalausvaiheessa maalin ollessa märkää, vaan vasta maalipinnan kuivuttua.

Vesiohenteisella polyuretaanimaalilla ei siis voi ruiskuttaa ”huvin vuoksi” vielä yhtä tasoittavaa vetoa ylikalvolle, vaan pinta on jätettävä sellaiseksi, kun haluttu kalvonpaksuus on saavutettu. Parin harjoituskerran jälkeen tämä ominaisuus on helppo ymmärtää ja maalaus onnistuu hyvin. Nor-Maalin yksikertamaali Normadur Aqua DTM:llä blister-free thickness on n. 200 µm DFT, joten tällä tuotteella pystyy maalaamaan myös paksumpia kalvoja.

Erinomainen lopputulos

Vesiohenteisilla tuotteilla saadaan upean näköisiä pintoja maalattuihin kappaleisiin. Esimerkiksi Normadur Aqua DTM:n pinta on täyskiiltävä ja erittäin kova ja kestävä. Seuraavana aamuna maalauksesta maalattu kohde on helppo pakata, koska pinta ei enää naarmuunnu. Korjausmaalauksen tarve on hyvin vähäinen.

Myös Norepox Aqua DTM:llä saavutetaan erittäin tasainen pinta. Pinta on täyteläinen ja kestävä. Norepox Aqua DTM:n kuivumisominaisuudet ovat erinomaiset ja tuote on pakattavissa seuraavana aamuna ilman kolhuja.

 

Lisätietoa vesiohenteisista tuotteista Nor-Maalin myynnistä.

Nor-Maalin uusi vesiohenteinen Norecryl Aqua DTM on säänkestävä vaihtoehto korroosionestomaalaukseen – ilman isosyanaattia

27/9/2023 Norecryl Aqua DTM on Nor-Maalin uusi vesiohenteinen 2-komponenttinen akryylikertamaali, jossa yhdistyvät epoksien korroosionestokyky ja polyuretaanien säänkesto. Tämä ympäristöystävällinen kertamaali on myös käyttäjäturvallinen tuote, koska se ei sisällä isosyanaattia.

Heurekan kevyen liikenteen silta korjausmaalattiin Nor-Maalin SILKO-maalausjärjestelmällä

26/9/2023 Korroosiotyö Korkal on korjausmaalannut Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan Heurekan kevyen liikenteen sillan Nor-Maalin SILKO-maalisysteemillä LIVI B.2+ Normastic 405 – Normastic 405 – Normadur 65 HS.

Uudenkaupungin Työvene rakentaa imuruoppaajaa Puolaan

8/9/2023 Uudenkaupungin Työvene rakentaa tällä hetkellä Puolaan toimitettavaa imuruoppaajaa. Teräsalus maalataan Nor-Maalin toimittamilla Jotunin maaleilla. Päätuotteena maalauksissa on Jotacote Universal S120, jonka avulla VOC-päästöt pystytään pitämään alhaisina. 

Nor-Maali Sverige esittelee uuden yhteistyökumppanin: Tinter Jönköping

4/9/2023 Nor-Maalin Ruotsin jälleenmyyjäverkostoon on saatu uusi tulokas – Tinter Jönköping. Nyt voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin Jönköpingin alueella. Nor-Maalin teollisuusmaalit ovat saatavilla Ruotsissa jo 12 jälleenmyyjältä.

Nor-Maalin kertamaaleilla aika- ja kustannussäästöjä

15/8/2023 Perinteisesti teollisuusmaalauksessa maalaussysteemit on toteutettu kahden kerroksen maalauksella. Pohjamaalilla on luotu korroosioestokyky ja pintamaalilla haluttu ulkonäkö. Kertamaalijärjestelmien käyttö on kuitenkin yleistymässä, sillä ne tarjoavat säästöjä sekä ajassa että kustannuksissa.