Nor-Maalin kertamaaleilla aika- ja kustannussäästöjä

15/8/2023

Perinteisesti teollisuusmaalauksessa maalaussysteemit on toteutettu kahden kerroksen maalauksella. Pohjamaalilla on luotu korroosioestokyky ja pintamaalilla haluttu ulkonäkö. Kertamaalijärjestelmien käyttö on kuitenkin yleistymässä, sillä ne tarjoavat säästöjä sekä ajassa että kustannuksissa.

Standardoidut suojamaaliyhdistelmät

Perinteinen maalausjärjestelmä koostuu lähes aina pohjamaalista ja pintamaalista, tai jopa useammista kerroksista pohjamaalia / välimaalia. ISO 12944-5-korroosiosuojausstandardissa rasitusluokan C3 maalausjärjestelmät sisältävät yleensä kaksi kerrosta maalia, rasitusluokan C4 systeemit usein myös kolme kerrosta maalia ja rasitusluokan C5 systeemit yleensä aina vähintään kolme kerrosta maalia.

Korroosionestokyvyn kannalta ajateltuna ainakin rasitusluokassa C3 on mahdollista käyttää kertamaalijärjestelmiä, osittain myös rasitusluokissa C4 ja C5. Kalvonpaksuutta kasvattamalla tämä ainakin onnistuu. Kertamaalijärjestelmissä maalaus pitää suorittaa huolellisesti, jottei pintakäsiteltävän kohteen maalipintaan jää liian alhaisia kalvonpaksuuksia tai jopa maalaamattomia kohtia.

Nor-Maalin kertamaaleilla aika- ja kustannussäästöjä

Normafine 80 polyuretaanimaalilla maalattu säiliö. (Jämsän Maalimestarit Ky / Säiliö- ja Teräsrakenne A. Luoto Oy)

Kertamaalissa yhdistyvät pohja- ja pintamaalin ominaisuudet

Nor-Maalissa useat uudet tuotteet suunnitellaan käytettäviksi kertamaaleina. Myös olemassa olevista tuotteista useimmat toimivat direct-to-metal-maaleina. Perinteisissä kahden kerroksen systeemeissä korroosionestokyky on luotu pohjamaalilla ja ulkonäkö sekä mahdollinen säänkesto pintamaalilla. Kertamaaleissa nämä ominaisuudet on yhdistetty samaan tuotteeseen.

Kertamaalien korroosionesto-ominaisuudet ovat selkeästi parempia kuin pintamaalien. Ne on suunniteltu kestämään samanlaista rasitusta kuin pohjamaalit maalaussysteemeissä. Nor-Maalin kertamaalit on yleensä tarkoitettu rasitusluokkaan C3, mutta joukosta löytyy myös poikkeuksia. Osa kertamaaleista toimii myös rasitusluokissa C4 ja C5.

Kertamaalien pinnanlaatu ja mahdolliset säänkesto-ominaisuudet eroavat kuitenkin pohjamaalien ominaisuuksista. Kertamaalien pinnanlaatu on parempi kuin pohjamaaleilla ja vastaa pintamaalien pinnanlaatua. Jos kyseessä on ulkona käytettävä kertamaali, on tuotteesta tehty myös säänkestävä.

Norepox HS epoksimaali teräsrakenteiden pinnassa.

Nor-Maalin kaksikomponenttiset kertamaalit

Nor-Maali tarjoaa kaksikomponenttisia kertamaaleja useissa eri tuoteryhmissä: polyuretaani-, epoksi- ja akryylimaaleissa, sekä liuotin- että vesiohenteisena.

Liuotinohenteisista polyuretaanimaaleista löytyy tuotteet kaikkiin tarvittaviin kiiltoluokkiin: Normafine 20 (puolihimmeä), Normafine 40 HS (puolikiiltävä), Normafine 80 (kiiltävä) sekä Normafine HS (täyskiiltävä). Kertapolyuretaanimaalit tarjoavat hyvän korroosionestokyvyn sekä loistavan säänkeston.

Myös liuotinohenteisissa epoksimaleissa Nor-Maali tarjoaa kertamaaleja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Epoksimaalit on suunniteltu pääsääntöisesti korroosionestoon ja kemikaalinkestoon, jolloin niiltä ei yleensä vaadita niin paljon pintaominaisuuksia tai UV-kestoa. Lisäksi epoksit itsessään luovat niin hyvän korroosiosuojan, että niissä ei välttämättä tarvita erikseen aktiivisia korroosionestopigmenttejä. Liuotinohenteisia epoksikertamaalejamme ovat mm. Norepox HS, Noreguard HS, Normastic 405 ja Epotex HB.

Yksi liuotinohenteisista kertamaaleistamme on Norecryl 50, isosyanaattivapaa akryylimaali. Tuotteella on erinomainen korroosionestokyky ja sitä voidaankin käyttää kertamaalina jopa rasitusluokassa C5. Norecryl 50 tarjoaa lisäksi säänkestoa, joten sitä voidaan käyttää myös ulkokohteissa.

Nor-Maalin kertamaaleilla aika- ja kustannussäästöjä

Isosyanaattivapaa akryylimaali Norecryl 50 sopii kertamaaliksi rasitusluokkiin C3-C5.

Myös vesiohenteisista tuotteistamme löytyy kertamaaleja: puolikiiltävä epoksimaali Norepox Aqua DTM sekä kiiltävä polyuretaanimaali Normadur Aqua DTM. Lisäksi pian on tulossa kaksikomponenttinen isosyanaattivapaa akryylimaali Norecryl Aqua DTM.

Norepox Aqua DTM sopii kertamaaliksi sisätiloihin tuleviin tuotteisiin sekä teräsrakenteisiin. Normadur Aqua DTM tarjoaa erinomaisen säänkeston ja sopii tuotemaalaukseen, kun halutaan kiiltävä ja näyttävä maalipinta.

Normadur Aqua DTM on kiiltävä ja kestävä vesiohenteinen polyuretaanikertamaali.

Kertamaalin etuja:

  • YHDELLÄ TUOTTEELLA KORROOSIOSUOJA JA PINTAOMINAISUUDET
  • NOPEAMPI MAALAUSPROSESSI – YKSI MAALAUSKERTA
  • PIENEMMÄT KOKONAISKUSTANNUKSET
  • VAIN YKSI TUOTE – PIENEMPI LAITE- JA VARASTOINTITARVE
Nor-Maalin kertamaaleilla aika- ja kustannussäästöjä

Normafine HS polyuretaanimaalilla maalattu lumiaura.

Nor-Maalille on myönnetty ISO 45001 -sertifikaatti

29/4/2024 Nor-Maali Oy:n työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä on nyt ISO 45001 -sertifioitu. ISO 45001 -sertifikaatin myöntäminen on konkreettinen osoitus pitkäjänteisestä ja tehokkaasta työstä, jota Nor-Maalissa on tehty vuosien ajan työterveys- ja työturvallisuusasioiden parissa.

Syntema Norr kansainväliseen yhteistyöhön suomalaisen Nor-Maalin kanssa – suuri investointi pohjoiseen

22/3/2024 Syntema Norr on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen suomalaisen maalinvalmistajan Nor-Maalin kanssa. Yhteistyö keskittyy tarjoamaan paikallisille teollisuusyrityksille pohjoismaisiin olosuhteisiin sopivia maalausjärjestelmiä, joissa painopiste on ympäristö- ja käyttäjäystävällisissä tuotteissa.

Normafine 40 HS:lle EPD-ympäristöseloste

15/3/2024 Nor-Maalin liuotinohenteinen Normafine 40 HS polyuretaanimaali on saanut EPD-ympäristöselosteen. Aikaisemmin Nor-Maalin tuotteista EPD-ympäristöseloste on jo ollut vesiohenteisella Norepox Aqua DTM:llä sekä kuudella liuotinohenteisella maalilla.

Nopeuta tuotantoasi Nor-Maalin Normathane 50 FD polyuretaanipintamaalilla

7/2/2024 Normathane 50 FD on Nor-Maalin uusi liuotinohenteinen polyuretaanipintamaali, joka takaa tuotannon nopean läpimenoajan. Yhdessä nopeasti kuivuvan epoksipohjamaalin kanssa tämä puolikiiltävä polyuretaanipintamaali tehostaa tuotantoprosessiasi.

Oü Nor-Maali laajentaa liiketoimintaansa Virossa

11/1/2024 Nor-Maali Oy:n tytäryhtiö Oü Nor-Maali laajentaa liiketoimintaansa Virossa. Yritys on avannut uuden toimipisteen Narvaan, joka on tunnettu Itä-Viron teollisuuskeskuksena. Uuden toimipisteen avulla Nor-Maali pyrkii vahvistamaan toimintaansa Itä-Viron alueella.