Nor-Maalin vesiohenteiset teollisuusmaalit uudistavat teollista maalausta

26/10/2023

Vesiohenteiset teollisuusmaalit ovat ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja perinteisille liuotinohenteisille maaleille. Niiden suosio on vähitellen kasvanut teollisuusmaalauksessa, jossa on tärkeää minimoida VOC-päästöt. Metallipinnoille tarkoitetut vesiohenteiset teollisuusmaalit tarjoavat useita etuja käyttäjille.

Vesiohenteisten teollisuusmaalien ympäristöystävällisyys ja turvallisuus

Vesiohenteiset teollisuusmaalit ovat ympäristöystävällisempiä kuin perinteiset liuotinohenteiset maalit, koska ne sisältävät merkittävästi vähemmän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Esimerkiksi, kun 50 t-%:sen liuotinohenteisen epoksimaalin VOC-pitoisuus on noin 450 g/L, on vastaavan (50 t-%) vesiohenteisen epoksimaalin VOC-pitoisuus noin 60 g/L. Vesiohenteisten maalien käyttö vähentää ilmansaasteita ja auttaa yrityksiä noudattamaan laadittuja päästörajoituksia.

Vähäinen VOC-pitoisuus tekee vesiohenteisista maaleista myös turvallisempia käyttää. Kun liuottimet on korvattu vedellä, tuotteiden terveyshaitat ovat huomattavasti vähäisempiä ja palovaara pienenee selvästi. Tämä on erityisen tärkeää työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta maalausprosessin aikana.

Kehittyneen teknologian ja formuloinnin myötä

Vesiohenteisten maalien teknologia ja formulointi ovat kehittyneet vuosien varrella, mikä on parantanut tuotteiden suorituskykyä ja tehnyt niistä kilpailukykyisiä vaihtoehtoja liuotinohenteisille maaleille. Nor-Maalin tuotekehityksessä on huomattu, että vesiohenteisten teollisuusmaalien tekninen kyky on vähintään vastaavalla tasolla kuin liuotinohenteisten tuotteiden. Osa tuotteista ylittää liuotinohenteiset vastineet.

Vesiohenteisilla maaleilla saavutetaan samat korroosiolta suojaavat ominaisuudet kuin liuotinohenteisilla maaleilla. Esimerkiksi ISO 12944-5 standardissa oleva C3M-luokka saavutetaan samalla 120 µm kuivakalvolla vesiohenteisella epoksimaalilla kuin liuotinohenteisella vastineellaan.

Vesiohenteisten maalien säänkestävyyttä tutkiessa voidaan todeta, että vesiohenteinen polyuretaanimaali kestää vähintään yhtä hyvin UV-säteilyä kuin liuotinohenteinen vastine. Tähän ominaisuuteen vaikuttaa enemmän polyolin tyyppi ja/tai sekoitussuhde kuin maalin ohennemuoto.

Nor-Maalin vesiohenteiset teollisuusmaalit uudistavat teollista maalausta

Nor-Maali on kehittänyt ja laajentanut vesiohenteisten ratkaisujen valikoimaa viime vuosien aikana. Tällä hetkellä tarjolla on monipuolinen valikoima vesiohenteisia epoksi-, polyuretaani- ja akryylituotteita, jotka sopivat maaliyhdistelmiksi ilmastorasitusluokkiin C1-C5.

Vesiohenteiset epoksit: Korkealaatuista korroosiosuojaa

Nor-Maalilla on kolme vesiohenteista epoksimaalia: teräspinnoille tarkoitetut himmeä pohjamaali Epocoat Aqua Primer ja puolikiiltävä kertamaali Norepox Aqua DTM sekä betonipinnoille tarkoitettu puolikiiltävä Normafloor Aqua.

Epocoat Aqua Primer sopii pohjamaaliksi sekä vesi- että liuotinohenteisten pintamaalien alle ja Norepox Aqua DTM joko kertamaaliksi tai pintamaaliksi sekä vesi- että liuotinohenteisten pohjamaalien päälle. Yhdessä näistä tuotteista voidaan rakentaa maalaussysteemi, joka toimii C5M-luokassa 180 µm DFT kokonaiskalvolla.

Epocoat Aqua Primer on vesiohenteinen epoksi­pohjamaali ensiluokkaisilla tekni­sillä ominaisuuksilla. Tuote on tarkoitettu pohjamaalik­si maalaussysteemeihin rasitusluokissa C2-C5 ja sitä voidaan käyttää sekä vesiohenteisten että liuotinohenteisten pintamaalien kanssa. Epocoat Aqua Primerilla on 5 tunnin käyttöaika ja se on päällemaalattavissa itsellään jo kolmen tunnin kuluttua ja polyuretaanimaaleilla neljän tunnin ku­luttua (+23 °C).

Nor-Maalin vesiohenteiset teollisuusmaalit uudistavat teollista maalausta

Nor-Maalin vesiohenteiset teollisuusmaalit uudistavat teollista maalausta. Nor-Maalin vesiohenteinen Epocoat Aqua Primer pohjamaali.

Norepox Aqua DTM on vesiohenteinen epoksikerta- ja pintamaali. Tuotetta suositellaan käytettäväksi kertamaalina rasitusluokissa C2-C4. Norepox Aqua DTM:n ruiskutusviuhka on todella tasai­nen ja maalipin­nasta tulee erittäin sileä ja tyylikkään näköinen. Tuotteen käyttöaika 1,5 tuntia. Norepox Aqua DTM on päällemaalattavissa myös polyuretaanimaaleilla. Norepox Aqua DTM:llä on EPD-ympäristöseloste ja lisäksi tuote on M1-hyväksytty.

Normafloor Aqua on vesiohenteinen betonilattioil­le tarkoitettu epoksimaali, joka on kävelykuiva jo kuuden tunnin kuluttua (+23 °C). Normafloor Aquan kans­sa työskentely on miellyttävää, koska tuote on lä­hes hajuton. Normafloor Aqua on CE-merkitty tuote, joten se käy betonipinnoitteeksi kaikkiin rakennuskohtei­siin. Maalilla on lisäksi M1-hyväksyntä, joten se on loistava vaihtoehto projekteihin, joissa rakennus­materiaalin on oltava vähäpäästöinen. Tuotteen käyttöaika on 1,5 tuntia. Suositeltuja käyttökohteita ovat mm. julkisten tilojen lattiat, varastot, kellarit, autotallit, jäähallit, tehdaslaitokset sekä paperikonehallit.

Vesiohenteiset polyuretaanimaalit: Säänkestävä, kova pinta

Vesiohenteisten polyuretaanimaalien valikoimassa Nor-Maalin tuotetarjoamaa edustaa kiiltävä Normadur Aqua DTM kertamaali. Lisäksi tuotekehitysosasto viimeistelee parasta aikaa myös puolikiiltävää versiota maalista.

Normadur Aqua DTM on polyuretaanikerta- ja pintamaali, jonka kovetteena on alifaattinen isosyanaatti. Tuotetta käytetään kertamaalina rasitusluokissa C2-C3 ja pintamaalina rasitusluokissa C2-C5. Pohjamaaliksi sopii sekä vesi- että liuotinohenteinen tuote. Esimerkiksi rasitusluokkaan C4M Normadur Aqua DTM:stä saadaan säänkestävä, alhaisen VOC-pitoisuuden maaliratkaisu yhdessä Epocoat Aqua Primerin kanssa. Normadur Aqua DTM:n blister-free thickness on noin 200 µm DFT ja käyttöaika 3 tuntia. Normadur Aqua DTM on testattu standardin ACT Volvo STD 423-0014 (rev. 6) mukaisesti ja se täyttää asetetut vaatimukset.

Nor-Maalin vesiohenteiset teollisuusmaalit uudistavat teollista maalausta

Nor-Maalin vesiohenteinen Normadur Aqua DTM kertamaali.

Vesiohenteiset akryylimaalit: Helppokäyttöisiä ja monipuolisia

Nor-Maalilta löytyy sekä yksi- että kaksikomponenttisia akryylimaaleja. Yksikomponenttisia ovat himmeä pohjamaali Akvanor 81 Primer sekä puolikiiltävä kertamaali Akvanor 100 SG. Nor-Maalin uusin vesiohenteinen tuote on kaksikomponenttinen puolikiiltävä kertamaali Norecryl Aqua DTM.

Akvanor 81 Primer on vesiohenteinen, akryylisideaineeseen perustuva ruosteenestopohjamaali. Yksikomponenttisena tuot­teena se on helppokäyttöinen. Akvanor 81 Primer sopii rasitusluokkiin C1-C3 pohjamaaliksi ja sitä voidaan maalata myös shopprimerin tai vanhan maalin päälle. Akvanor 81 Primer täyttää Marine Equipment Directive 2014/90/EU laatuvaatimukset. Tuote on myös M1-hyväksytty.

Akvanor 100 SG on vesiohenteinen, yksikomponenttinen akryylisideaineeseen perustuva kerta- ja pintamaali. Tuote soveltuu kertamaaliksi rasitusluokkiin C1-C3. Akvanor 100 SG on testattu standardin ACT Volvo STD 423-0014 (rev. 6) mukaisesti ja se täyttää asetetut vaatimukset. Lisäksi tuote täyttää Marine Equipment Directive 2014/90/EU laatuvaatimukset ja se on M1-hyväksytty.

Norecryl Aqua DTM on kaksikomponenttinen akryylikertamaali, jossa yhdistyvät epoksien korroosionestokyky ja polyuretaanien säänkesto. Tämä ympäristöystävällinen kertamaali on myös käyttäjäturvallinen tuote, koska se ei sisällä isosyanaattia. Norecryl Aqua DTM on suunniteltu kertamaaliksi korroosioluokkiin C2-C3. Tuote yltää rasitusluokkaan C3M 120 µm kuivakalvolla tehden siitä erinomaisen valinnan tuotemaalaus- sekä teräsrakennekohteisiin. Maalin käyttöaika on 8 tuntia, mikä on monen polyuretaanimaalin käyttöaikaan verrattuna todella pitkä.

Nor-Maalin vesiohenteiset teollisuusmaalit uudistavat teollista maalausta

Nor-Maalin uusin vesiohenteinen tuote Norecryl Aqua DTM kertamaali.

Nor-Maalin vesiohenteiset tuotteet

Nor-Maalin vesiohenteiset teollisuusmaalit edustavat uuden sukupolven pintakäsittelyteknologioita, jotka yhdistävät ympäristöystävällisyyden, käyttäjien turvallisuuden ja huippuluokan suorituskyvyn:

  • PIENEMMÄT VOC-PÄÄSTÖT – VÄHEMMÄN KUORMITUSTA YMPÄRISTÖLLE
  • VÄHEMMÄN VAARALLISIA AINESOSIA – VAIKUTUKSET TERVEYDELLE MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄT
  • HYVÄT KORROOSIONESTO- JA SÄÄNKESTO-OMINAISUUDET
  • HAJUTTOMAMPIA KUIN LIUOTINOHENTEISET MAALIT
  • MAHDOLLISUUS PESTÄ MAALAUSLAITTEISTOT VEDELLÄ.

Lisätietoa vesiohenteisista tuotteista Nor-Maalin myynnistä.

Syntema Norr kansainväliseen yhteistyöhön suomalaisen Nor-Maalin kanssa – suuri investointi pohjoiseen

22/3/2024 Syntema Norr on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen suomalaisen maalinvalmistajan Nor-Maalin kanssa. Yhteistyö keskittyy tarjoamaan paikallisille teollisuusyrityksille pohjoismaisiin olosuhteisiin sopivia maalausjärjestelmiä, joissa painopiste on ympäristö- ja käyttäjäystävällisissä tuotteissa.

Normafine 40 HS:lle EPD-ympäristöseloste

15/3/2024 Nor-Maalin liuotinohenteinen Normafine 40 HS polyuretaanimaali on saanut EPD-ympäristöselosteen. Aikaisemmin Nor-Maalin tuotteista EPD-ympäristöseloste on jo ollut vesiohenteisella Norepox Aqua DTM:llä sekä kuudella liuotinohenteisella maalilla.

Nopeuta tuotantoasi Nor-Maalin Normathane 50 FD polyuretaanipintamaalilla

7/2/2024 Normathane 50 FD on Nor-Maalin uusi liuotinohenteinen polyuretaanipintamaali, joka takaa tuotannon nopean läpimenoajan. Yhdessä nopeasti kuivuvan epoksipohjamaalin kanssa tämä puolikiiltävä polyuretaanipintamaali tehostaa tuotantoprosessiasi.

Oü Nor-Maali laajentaa liiketoimintaansa Virossa

11/1/2024 Nor-Maali Oy:n tytäryhtiö Oü Nor-Maali laajentaa liiketoimintaansa Virossa. Yritys on avannut uuden toimipisteen Narvaan, joka on tunnettu Itä-Viron teollisuuskeskuksena. Uuden toimipisteen avulla Nor-Maali pyrkii vahvistamaan toimintaansa Itä-Viron alueella.

Maailman suurin risteilijä Icon of the Seas maalattiin Nor-maali Oy:n toimittamilla maaleilla

14/12/2023 Meyer Turun rakentama loistoristeilijä Icon of the Seas lähti telakalta marraskuun lopussa. Aluksen teräspinnat maalattiin Nor-Maali Oy:n toimittamilla Jotunin laadukkailla maaleilla, joista käytössä olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop AX ja SeaQuantum Classic S.