Normazinc Plus

Tvåkomponents zink rik epoxi grundfärg

Färgtyp

NORMAZINC PLUS är en tvåkomponents zinkepoxiprimer. Uppfyller sammansättningskraven för SSPC-färg 20 nivå 1 och ISO 12944.

Användningsområde

NORMAZINC PLUS rekommenderas som primer i epoxisystem i miljöklasserna C5 Hög och C5 Mycket hög på blästrade stålytor. Lämpar sig även för SILKO- och SSG-godkända system. Ger katodiskt skydd och förhindrar korrosion under färgfilmen.

Teknisk data

Volym torrhalt (vol.%) 54
Mängden fasta ämnen (g/l) 2250
VOC-värde (g/l) 400

Normazinc Plus -Produktinformation

Ladda ner (PDF) 11/19
Ladda ner (PDF) 11/19
Ladda ner (PDF) 11/19
Ladda ner (PDF) 11/19
Ladda ner (PDF) 11/19

Normazinc Plus -SDB Comp. A

Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024
Ladda ner (PDF) 03.04.2024

Normazinc Plus -SDB Comp. B

Ladda ner (PDF) 07.06.2022
Ladda ner (PDF) 07.06.2022
Ladda ner (PDF) 07.06.2022
Ladda ner (PDF) 07.06.2022
Ladda ner (PDF) 07.06.2022
Ladda ner (PDF) 07.06.2022
Ladda ner (PDF) 07.06.2022
Ladda ner (PDF) 07.06.2022
Ladda ner (PDF) 07.06.2022
Ladda ner (PDF) 07.06.2022
Ladda ner (PDF) 07.06.2022
Ladda ner (PDF) 07.06.2022
Ladda ner (PDF) 07.06.2022