Nor-Maali Oy toimitti loistoristeilijä Costa Toscanaan teräspintojen maalit sekä teknisen neuvonnan ja tarkastuksen

25/1/2022

Meyer Turun telakka on luovuttanut asiakkaalleen Costa Cruises -varustamolle Costa Toscana -loistoristeilijän. Teräspintojen maalit alukseen toimitti Nor-Maali Oy yhdessä Jotunin kanssa. Käytettyjä tuotteita olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop AX, Chemflake Special ja Baltoflake.

Meyer Turun telakka luovutti tilaajalleen Costa Cruises -varustamolle Costa Toscana -loistoristeilijän joulukuussa. Vallitsevasta korona-ajasta huolimatta alus valmistui ajallaan.

Costa Toscana on toinen Costa Cruises -varustamon Meyer Turun telakalta tilaamista aluksista. Samankokoinen sisaralus Costa Smeralda valmistui vuonna 2019. Costa Toscana suuntaa Välimerelle, josta ensimmäisen risteilyn olisi tarkoitus käynnistyä maalikuun alussa. Alus tulee operoimaan ympärivuotisesti Välimeren läntisellä alueella.

Nor-Maali Oy toimitti loistoristeilijä Costa Toscanaan teräspintojen maalit

Meyer Turun telakka luovutti asiakkaalleen Costa Cruises -varustamolle Costa Toscana -loistoristeilijän joulukuussa. (Kuva: Meyer Turku)

Ympäristöystävällinen risteilyalus

Costa Toscanassa on käytössä useita teknologioita vähentämään ympäristövaikutuksia. Polttoaineena alus käyttää LNG:tä, joka poistaa käytännössä kokonaan rikkidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt. Myös typpioksidi- ja hiilidioksidipäästöt vähenevät huomattavasti. Risteilijän energiankulutus on minimoitu laivan muotojen suunnittelulla ja energiatehokkuusjärjestelmällä.

Päivittäinen vedentarve tuotetaan muuttamalla merivettä makeaksi vedeksi. Laivan jätteistä muovi, paperi, lasi ja alumiini tuodaan maihin kierrätykseen.

Uusi loistoristeilijä on kunnianosoitus Toscanan maakunnalla, mikä näkyy aluksen nimessä ja julkisten tilojen sisustuksessa. Laivasta löytyy kylpylä, teemabaareja, 21 ravintolaa sekä viihdealueita. Myös risteilijän hytit esittelevät italialaista tyyliä.

Maalitoimittajana Nor-Maali Oy

Teräspintojen maalit laivaan toimitti Nor-Maali Oy yhdessä Jotunin kanssa, joka on yksi maailman suurimmista meriteollisuusmaalien valmistajista. Aluksen rakentaminen alkoi kesällä 2019 ja rakennustapana toimi telakan oma lohkotuotanto yhdistettynä yhteistyökumppaneiden lohkovalmistukseen alihankintatyönä. Nor-Maali Oy toimitti maalia sekä antoi teknistä tukea useampaan maahan.

Costa Toscana -loistoristeilijän teräspinnoilla on käytetty Premium-luokan tuotteita, joista pääosassa olivat epoksimastic-maali Jotamastic 90 ja alifaattinen akryylipolyuretaanipintamaali Hardtop AX. Näitä tuotteita käytettiin useissa kohteissa eripuolilla alusta. Osassa kohteista Jotamastic 90 toimi kertamaalina.

Muista tuotteista mainittakoon esimerkiksi jätevesitankeissa käytetty vahvoja kemikaaleja kestävä lasihiutaleilla vahvistettu tyydyttämätön vinyyliesteripinnoite Chemflake Special. Tuotetta suositellaan kohteisiin, jotka altistuvat erittäin voimakkaalle kemialliselle rasitukselle sekä mekaaniselle kulumiselle ja joiden tuleva huolto on haastavaa. Costa Toscanan jätevesitankkien tapauksessa Chemflake Special suojaa rakenteita hyvin aggressiivisilta olosuhteilta, kun jätteistä muodostuu mm. rikkivetyä ja vapaita rasvahappoja.

Aluksen huoltokannet on pinnoitettu lasihiutalevahvistetulla Baltoflakella, joka on tyydyttymätön polyesteripinnoite. Risteilijän huoltokäytävät ja varastotilat altistuvat jatkuvalle trukki- ja pumppukärryliikenteelle, joten lattian pinnoitteeksi tarvitaan tuote, joka kestää erittäin kovaa mekaanista rasitusta. Baltoflakea suositellaan kohteisiin, jotka joutuvat koviin altistumisolosuhteisiin sekä erittäin kovaan mekaaniseen rasitukseen ja joiden huolto on haastavaa (esim. offshore-kohteet ja maahan upotetut säiliöt).

Nor-Maali Oy toimitti loistoristeilijä Costa Toscanaan teräspintojen maalit

Nor-Maali Oy toimitti loistoristeilijä Costa Toscanaan teräspintojen maalit.

Tekninen tuki ja tarkastustyö

Tärkeässä osassa risteilyaluksen teräspintojen maalaustyötä ovat maalitoimittajan antama tekninen tuki ja tarkastustyö. Tarkastustyöllä varmistetaan yhteistyössä muiden osapuolten kanssa, että sovitut laatutavoitteet saavutetaan. Nor-Maali Oy:n tarkastajana ja neuvonantajana Turun Meyerin telakalla toimii Coating Advisor Sara Grundsten-Lyapova.

Costa Toscanan tapauksessa tarkastustyö kesti yli kaksi vuotta. Pintakäsittely alkoi heti ensimmäisen lohkon valmistuttua ja jatkui laivan valmistumiseen saakka. Laivan rakentamisen aikana tehtiin tuhansia tarkastuksia.

Uudisrakennuskohteessa maalattavat pinnat tarkastetaan useampaan kertaan maalaustyön aikana. Ensimmäinen tarkastus tehdään esikäsitellylle pinnalle. Esikäsittelyasteen pitää olla spesifikaation mukainen ja pinnan pölytön ja puhdas. Pinnanlaatua verrataan standardiin ja päätetään, läpäiseekö se laatuvaatimuksen. Jos esikäsitelty pinta läpäisee tarkastuksen, maalaustyö voi alkaa.

Maalattu pinta tarkastetaan jokaisen maalauskerran jälkeen. Maalipinnasta mitataan kalvonpaksuudet ja lisäksi pinta tarkastetaan visuaalisesti. Huomioitavia asioita ovat mm. maalipinnan tasaisuus, mahdolliset valumat ja pinnalle laskeutunut maalisumu. Samassa tarkastuksessa todetaan maalin kuivuminen / kovettuminen. Tarkastuksissa on yleensä mukana edustajat varustamolta, telakalta, maalitoimittajalta sekä urakoitsijalta. Kaikki tarkastustulokset dokumentoidaan ja pinnat kuvataan.

Saran työnkuvaan kuuluu tarkastustyön lisäksi myös tekninen neuvonta. Lähes päivittäin hän keskustelee sekä urakoitsijan että telakan henkilöstön kanssa tuotteisiin ja maalausolosuhteisiin liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi tarvittaessa hän hankkii lisätietoa esiin tulevista aiheista Nor-Maalin teknisestä palvelusta tai Jotunilta.

Nor-Maali Oy toimitti loistoristeilijä Costa Toscanaan teräspintojen maalit

Nor-Maali Oy:n Coating Advisor Sara Grundsten-Lyapova mittaamassa maalikalvon paksuutta.

Costa Toscana:

GT: 185 000
Pituus: 337 m
Leveys: 42 m
Syväys: n. 8,8 m
Kansia: 17
Matkustajahyttejä: 2663
Matkustajia: n. 6730
Miehistö: 1646
Matkanopeus: 17 kn

Nor-Maali Oy toimitti loistoristeilijä Costa Toscanaan teräspintojen maalit

Tällä hetkellä Meyerin Turun telakalla rakennetaan loppuvuodesta valmistuvaa Carnival Corporationin Carnival Celebration -alusta sekä ensi vuonna valmistuvaa Royal Caribbean Internationalin Icon of the Seas -alusta. Seuraavaksi Turussa alkaa TUI:n Mein Schiff 7 -aluksen rakentaminen.

Uudenkaupungin Työvene rakentaa imuruoppaajaa Puolaan

8/9/2023 Uudenkaupungin Työvene rakentaa tällä hetkellä Puolaan toimitettavaa imuruoppaajaa. Teräsalus maalataan Nor-Maalin toimittamilla Jotunin maaleilla. Päätuotteena maalauksissa on Jotacote Universal S120, jonka avulla VOC-päästöt pystytään pitämään alhaisina. 

Nor-Maali Sverige esittelee uuden yhteistyökumppanin: Tinter Jönköping

4/9/2023 Nor-Maalin Ruotsin jälleenmyyjäverkostoon on saatu uusi tulokas – Tinter Jönköping. Nyt voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin Jönköpingin alueella. Nor-Maalin teollisuusmaalit ovat saatavilla Ruotsissa jo 12 jälleenmyyjältä.

Nor-Maalin kertamaaleilla aika- ja kustannussäästöjä

15/8/2023 Perinteisesti teollisuusmaalauksessa maalaussysteemit on toteutettu kahden kerroksen maalauksella. Pohjamaalilla on luotu korroosioestokyky ja pintamaalilla haluttu ulkonäkö. Kertamaalijärjestelmien käyttö on kuitenkin yleistymässä, sillä ne tarjoavat säästöjä sekä ajassa että kustannuksissa.

Nor-Maalin teollisuusmaalien uutena jälleenmyyjänä Ruotsissa on aloittanut Swepa Stockholm

7/7/2023 Nor-Maalin Ruotsin jälleenmyyjäverkostoon on saatu uusi tulokas - Swepa Stockholm. Nor-Maalin teollisuusmaalit ovat nyt entistä laajemmin saatavilla, kun Swepa Stockholm liittyy osaksi Nor-Maalin verkostoa, joka kattaa jo 11 jälleenmyyjää Ruotsissa.

Arctian monitoimijäänmurtaja Nordica sai kuivatelakoinnissa uuden maalipinnan

19/6/2023 MSV Nordica, yksi Arctian omistamista jäänmurtajista, on tunnettu roolistaan Suomen talvimerenkulun turvaamisessa. Jäänmurtokauden loputtua Nordica huollettiin kuivatelakoinnissa Turun Korjaustelakalla toukokuun aikana. Jäissä kulkeva alus altistuu kovalle mekaaniselle rasitukselle ja huollossa mm. jäänmurtajan pohja ja kyljet saivat uuden kestävän maalipinnoitteen.