Nor-Maali Oy toimitti loistoristeilijä Costa Toscanaan teräspintojen maalit sekä teknisen neuvonnan ja tarkastuksen

25/1/2022

Meyer Turun telakka on luovuttanut asiakkaalleen Costa Cruises -varustamolle Costa Toscana -loistoristeilijän. Teräspintojen maalit alukseen toimitti Nor-Maali Oy yhdessä Jotunin kanssa. Käytettyjä tuotteita olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop AX, Chemflake Special ja Baltoflake.

Meyer Turun telakka luovutti tilaajalleen Costa Cruises -varustamolle Costa Toscana -loistoristeilijän joulukuussa. Vallitsevasta korona-ajasta huolimatta alus valmistui ajallaan.

Costa Toscana on toinen Costa Cruises -varustamon Meyer Turun telakalta tilaamista aluksista. Samankokoinen sisaralus Costa Smeralda valmistui vuonna 2019. Costa Toscana suuntaa Välimerelle, josta ensimmäisen risteilyn olisi tarkoitus käynnistyä maalikuun alussa. Alus tulee operoimaan ympärivuotisesti Välimeren läntisellä alueella.

Nor-Maali Oy toimitti loistoristeilijä Costa Toscanaan teräspintojen maalit

Meyer Turun telakka luovutti asiakkaalleen Costa Cruises -varustamolle Costa Toscana -loistoristeilijän joulukuussa. (Kuva: Meyer Turku)

Ympäristöystävällinen risteilyalus

Costa Toscanassa on käytössä useita teknologioita vähentämään ympäristövaikutuksia. Polttoaineena alus käyttää LNG:tä, joka poistaa käytännössä kokonaan rikkidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt. Myös typpioksidi- ja hiilidioksidipäästöt vähenevät huomattavasti. Risteilijän energiankulutus on minimoitu laivan muotojen suunnittelulla ja energiatehokkuusjärjestelmällä.

Päivittäinen vedentarve tuotetaan muuttamalla merivettä makeaksi vedeksi. Laivan jätteistä muovi, paperi, lasi ja alumiini tuodaan maihin kierrätykseen.

Uusi loistoristeilijä on kunnianosoitus Toscanan maakunnalla, mikä näkyy aluksen nimessä ja julkisten tilojen sisustuksessa. Laivasta löytyy kylpylä, teemabaareja, 21 ravintolaa sekä viihdealueita. Myös risteilijän hytit esittelevät italialaista tyyliä.

Maalitoimittajana Nor-Maali Oy

Teräspintojen maalit laivaan toimitti Nor-Maali Oy yhdessä Jotunin kanssa, joka on yksi maailman suurimmista meriteollisuusmaalien valmistajista. Aluksen rakentaminen alkoi kesällä 2019 ja rakennustapana toimi telakan oma lohkotuotanto yhdistettynä yhteistyökumppaneiden lohkovalmistukseen alihankintatyönä. Nor-Maali Oy toimitti maalia sekä antoi teknistä tukea useampaan maahan.

Costa Toscana -loistoristeilijän teräspinnoilla on käytetty Premium-luokan tuotteita, joista pääosassa olivat epoksimastic-maali Jotamastic 90 ja alifaattinen akryylipolyuretaanipintamaali Hardtop AX. Näitä tuotteita käytettiin useissa kohteissa eripuolilla alusta. Osassa kohteista Jotamastic 90 toimi kertamaalina.

Muista tuotteista mainittakoon esimerkiksi jätevesitankeissa käytetty vahvoja kemikaaleja kestävä lasihiutaleilla vahvistettu tyydyttämätön vinyyliesteripinnoite Chemflake Special. Tuotetta suositellaan kohteisiin, jotka altistuvat erittäin voimakkaalle kemialliselle rasitukselle sekä mekaaniselle kulumiselle ja joiden tuleva huolto on haastavaa. Costa Toscanan jätevesitankkien tapauksessa Chemflake Special suojaa rakenteita hyvin aggressiivisilta olosuhteilta, kun jätteistä muodostuu mm. rikkivetyä ja vapaita rasvahappoja.

Aluksen huoltokannet on pinnoitettu lasihiutalevahvistetulla Baltoflakella, joka on tyydyttymätön polyesteripinnoite. Risteilijän huoltokäytävät ja varastotilat altistuvat jatkuvalle trukki- ja pumppukärryliikenteelle, joten lattian pinnoitteeksi tarvitaan tuote, joka kestää erittäin kovaa mekaanista rasitusta. Baltoflakea suositellaan kohteisiin, jotka joutuvat koviin altistumisolosuhteisiin sekä erittäin kovaan mekaaniseen rasitukseen ja joiden huolto on haastavaa (esim. offshore-kohteet ja maahan upotetut säiliöt).

Nor-Maali Oy toimitti loistoristeilijä Costa Toscanaan teräspintojen maalit

Nor-Maali Oy toimitti loistoristeilijä Costa Toscanaan teräspintojen maalit.

Tekninen tuki ja tarkastustyö

Tärkeässä osassa risteilyaluksen teräspintojen maalaustyötä ovat maalitoimittajan antama tekninen tuki ja tarkastustyö. Tarkastustyöllä varmistetaan yhteistyössä muiden osapuolten kanssa, että sovitut laatutavoitteet saavutetaan. Nor-Maali Oy:n tarkastajana ja neuvonantajana Turun Meyerin telakalla toimii Coating Advisor Sara Grundsten-Lyapova.

Costa Toscanan tapauksessa tarkastustyö kesti yli kaksi vuotta. Pintakäsittely alkoi heti ensimmäisen lohkon valmistuttua ja jatkui laivan valmistumiseen saakka. Laivan rakentamisen aikana tehtiin tuhansia tarkastuksia.

Uudisrakennuskohteessa maalattavat pinnat tarkastetaan useampaan kertaan maalaustyön aikana. Ensimmäinen tarkastus tehdään esikäsitellylle pinnalle. Esikäsittelyasteen pitää olla spesifikaation mukainen ja pinnan pölytön ja puhdas. Pinnanlaatua verrataan standardiin ja päätetään, läpäiseekö se laatuvaatimuksen. Jos esikäsitelty pinta läpäisee tarkastuksen, maalaustyö voi alkaa.

Maalattu pinta tarkastetaan jokaisen maalauskerran jälkeen. Maalipinnasta mitataan kalvonpaksuudet ja lisäksi pinta tarkastetaan visuaalisesti. Huomioitavia asioita ovat mm. maalipinnan tasaisuus, mahdolliset valumat ja pinnalle laskeutunut maalisumu. Samassa tarkastuksessa todetaan maalin kuivuminen / kovettuminen. Tarkastuksissa on yleensä mukana edustajat varustamolta, telakalta, maalitoimittajalta sekä urakoitsijalta. Kaikki tarkastustulokset dokumentoidaan ja pinnat kuvataan.

Saran työnkuvaan kuuluu tarkastustyön lisäksi myös tekninen neuvonta. Lähes päivittäin hän keskustelee sekä urakoitsijan että telakan henkilöstön kanssa tuotteisiin ja maalausolosuhteisiin liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi tarvittaessa hän hankkii lisätietoa esiin tulevista aiheista Nor-Maalin teknisestä palvelusta tai Jotunilta.

Nor-Maali Oy toimitti loistoristeilijä Costa Toscanaan teräspintojen maalit

Nor-Maali Oy:n Coating Advisor Sara Grundsten-Lyapova mittaamassa maalikalvon paksuutta.

Costa Toscana:

GT: 185 000
Pituus: 337 m
Leveys: 42 m
Syväys: n. 8,8 m
Kansia: 17
Matkustajahyttejä: 2663
Matkustajia: n. 6730
Miehistö: 1646
Matkanopeus: 17 kn

Nor-Maali Oy toimitti loistoristeilijä Costa Toscanaan teräspintojen maalit

Tällä hetkellä Meyerin Turun telakalla rakennetaan loppuvuodesta valmistuvaa Carnival Corporationin Carnival Celebration -alusta sekä ensi vuonna valmistuvaa Royal Caribbean Internationalin Icon of the Seas -alusta. Seuraavaksi Turussa alkaa TUI:n Mein Schiff 7 -aluksen rakentaminen.

Kestävä maalipinta säiliöihin ja putkistoihin – huoltomaalaus Normadur 65 HS:llä

27/9/2022 Nord Terminal Paldiskin öljytuoteterminaalin säiliöt ja putkistot huoltomaalattiin Normadur 65 HS:llä. Maalaustyön urakoitsijana toimi Oü Nor-Maalin pitkäaikainen asiakas Oü Korund.

Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer sekä Norepox Aqua DTM ovat saaneet M1-hyväksynnän!

23/9/2022 Nor-Maalin vesiohenteiset tuotteet Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer ja Norepox Aqua DTM ovat saaneet M1-hyväksynnän. Tuotteet ovat läpäisseet Sisäilmayhdistys ry:n tiukimman rakennusmateriaalipäästöluokituksen, joka kertoo, että tuote on hajuton ja vähäpäästöinen.

”Voiko pakkasella maalata?” – Lämmön säästö teollisuusmaalaamoissa

7/9/2022 Energiakriisi on tuonut esille kysymyksiä lämmön säästämisestä märkämaalaamoissa. Sähkön, kaasun, öljyn, pellettien tms. lämmönlähteiden hinnat ovat nousseet merkittävästi sekä saatavuus heikentynyt ja toimitusajat venyneet liian pitkiksi. Voidaanko lämpötilaa laskea maalaamoissa? Mitä tällöin pitää huomioida? Nor-Maalin Teknisen Palvelun päällikkö Juhani Korajoki kertoo kylmempien maalausolosuhteiden vaikutuksista tuotantoprosessiin.

Vastuullisempia valintoja maalausprosessiin – vesiohenteiset teollisuusmaalit

7/9/2022 Teollinen maalausprosessi voidaan toteuttaa vastuullisesti. Valitsemalla maaliksi vesiohenteinen tuote, prosessi muuttuu sekä ympäristöystävällisemmäksi että käyttäjäturvallisemmaksi. Vesiohenteiset ratkaisut yleistyvät tulevaisuudessa myös teollisuusmaalauksessa.

Nor-Maalin teollisuusmaaleille uusia jälleenmyyjiä Ruotsiin: Färg-In Skellefteå ja Leksands Industrifärg

1/9/2022 Nor-Maalin Ruotsin jälleenmyyjäverkostoon on liittynyt uusimpina tulokkaina Färg-In Skellefteå ja Leksands Industrifärg (LIFAB). Tämän yhteistyön myötä Nor-Maalin teollisuusmaalit ovat saatavilla Ruotsissa nyt kymmeneltä jälleenmyyjältä.