Teollisuusmaalien tuoteturvallisuus ja lainsäädäntö. Mitä on tulossa?

17/6/2022

Kemikaalien lainsäädäntö tiukkenee jatkuvasti. Uudet säädökset velvoittavat sekä valmistajia että käyttäjiä lisääntyvään raportointiin ja kouluttautumiseen. Maalituotteiden ympäristövaikutusten selvitys on vielä vapaaehtoista, mutta tekee yrityksen liiketoiminnasta vastuullisempaa. Nor-Maalin tuoteturvallisuusinsinööri Sirutiina Hakulinen kertoo kahdesta ajankohtaisesta aiheesta: tulevasta di-isosyanaattikoulutusvaatimuksesta sekä EPD:stä.

Di-isosyanaattia sisältäville tuotteille uusia vaatimuksia – käyttäjille tulossa koulutusvelvollisuuksia

Aihe, joka on viime aikoina herättänyt kysymyksiä isosyanaatteihin liittyen, on käyttäjiä koskeva koulutusvaatimus. ”Tuleva koulutusvaatimus juontaa juurensa di-isosyanaatti-REACH-asetuksesta, joka julkaistiin ​​elokuussa 2020. Asetuksessa täsmennetään di-isosyanaattien, joiden pitoisuus on suurempi kuin 0,1 painoprosenttia, merkintä- ja koulutusvaatimusten tarvetta teollisuus- ja ammattikäyttäjille”, Sirutiina Hakulinen kertoo.

Hän kertaa tietoja di-isosyanaattien terveysvaikutuksista: Di-isosyanaatit on luokiteltu hengitysteitä ja ihoa herkistäviksi aineiksi. Tutkimusten mukaan hengitysteiden herkistyminen di-isosyanaateille sekä ihon että hengitysteiden kautta aiheuttaa työntekijöille työperäistä astmaa, jonka katsotaan olevan merkittävä työterveysongelma. Herkistymisestä aiheutuvaa riskiä ihmisten terveydelle ei voida hyväksyä.

”EU-tasolla vahvistettu teollisuus- ja ammattikäyttäjiä koskeva koulutus tulee olla käytynä 23.8.2023 mennessä”, hän jatkaa. ”Tulevan koulutuksen tavoitteena on antaa ohjeistus, miten työpaikalla ehkäistään altistuminen di-isosyanaateille ihon tai hengitysteiden kautta. Toisin sanoen, miten di-isosyanaattia sisältäviä tuotteita käytetään turvallisesti”, kertoo Sirutiina. Koulutukset on jaettu altistumisriskin mukaan kolmeen eri tasoon. Vähimmäisvaatimuksena on yleisluontoinen koulutus, jonka lisäksi pitää tarvittaessa suorittaa keskitason koulutus sekä syventävä koulutus. Di-isosyanaattien käyttötarkoitus määrittelee koulutustason. Läpäisty loppukoe oikeuttaa todistukseen hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta. Koulutus on uusittava vähintään viiden vuoden välein.

Tulevasta koulutusvaatimuksesta tulee antaa tieto di-isosyanaattia sisältävissä pakkauksissa. Nor-Maalin tuotteista polyuretaanikovettajat sisältävät di-isosyanaattia, ja koulutusvaatimustieto on lisätty niiden pakkauksiin 24.2.2022 alkaen.

Teollisuusmaalien tuoteturvallisuus ja lainsäädäntö. Mitä on tulossa?

Tulevasta koulutusvaatimuksesta tulee antaa tieto di-isosyanaattia sisältävissä pakkauksissa.

”Koulutusasiaa valmistellaan tällä hetkellä viranomaistasolla. Myös me maalinvalmistajana odotamme lisätietoa siitä, kuka koulutuksia saa pitää ja miten ne pitää järjestää. Kerromme lisää heti, kun tietoa on saatavilla”, Sirutiina toteaa lopuksi di-isosyanaateista.

EPD-ympäristöseloste

Toinen ajankohtainen aihe Nor-Maalille ovat EPD-ympäristöselosteet, jotka ovat käytössä rakennusalalla. EPD (Environmental Product Declaration) -ympäristöseloste on standardoitu raportti, joka kertoo objektiivisesti, mistä tuote on valmistettu ja miten se vaikuttaa ympäristöön tuotteen koko elinkaaren ajan. EPD tarjoaa tietoa tuotteen hiilijalanjäljestä (Global Warming Potential) sekä sen ympäristövaikutuksista ilmaan, maaperään ja vesistöihin.

Sirutiina jatkaa EPD-ympäristöselosteiden julkaisuprosessista: ”EPD koostuu kahdesta avainasiakirjasta, julkisesta EPD-asiakirjasta sekä taustaraportista. Julkinen EPD-asiakirja on yhteenveto elinkaarianalyysin havainnoista. Taustaraporttia käytetään EPD:n verifioimiseen. Verifioiminen eli todentaminen suoritetaan nimetyn kolmannen osapuolen sekä EPD:n julkaisijan toimesta (Suomessa Rakennustietosäätiö eli RTS). Tällä varmistetaan, että tiedot on tarkastettu ja todettu luotettaviksi ympäristötiedon lähteiksi.”

EPD on voimassa yleensä viisi vuotta ja se laaditaan asiaankuuluvien standardien (EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930) mukaisesti.
Teollisuusmaalien tuoteturvallisuus ja lainsäädäntö. Mitä on tulossa?EPD-ympäristöselosteet ovat vapaaehtoisia, mutta niiden käyttö kuitenkin kasvaa nopeasti rakennusalalla ympäristövaikutuksien tiedostamisen myötä. EPD:t tukevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja siten kestävää kehitystä mm. mahdollistamalla eri materiaalien ja tuotteiden ympäristövaikutusten vertailun. EPD:ssä esitettyjä tietoja voidaan käyttää tietolähteenä kansainvälisissä ympäristöluokitusjärjestelmissä, kuten LEED:ssä sekä BREEAM:ssä. ”Sekä julkiset että yksityiset sidosryhmät vaativat yhä useammin EPD:n”, kertoo Sirutiina.

”Olemme laatimassa EPD-ympäristöselosteita kolmelle eri tuoteryhmälle: vesiohenteiset tuotteet, liuotinohenteiset epoksit ja liuotinohenteiset polyuretaanit. Tuotteiden taustatiedot on kerätty moduuleista A1 (raaka-aineiden hankinta), A2 (kuljetus valmistukseen) ja A3 (valmistus). Kuljetus asiakkaalle, asiakkaan käyttö sekä hävittäminen jätteenä eivät ole laskennassamme”, kertoo Sirutiina. Nor-Maalin tuotteiden EPD:t tullaan julkaisemaan alkusyksyn 2022 aikana.

”Uskon, että EPD-ympäristöselosteiden avulla pystymme tarjoamaan teidän projekteihinne yhä läpinäkyvämpää tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista ja siten tukemaan liiketoimintaanne”, kertoo Sirutiina.

Teollisuusmaalien tuoteturvallisuus ja lainsäädäntö. Mitä on tulossa?

Nor-Maalin tuoteturvallisuusinsinööri Sirutiina Hakulinen kertoo kahdesta ajankohtaisesta aiheesta: tulevasta isosyanaattikoulutusvaatimuksesta sekä EPD:stä.

Sirutiina Hakulinen toimii Nor-Maalissa tuoteturvallisuusinsinöörinä HSEQ-osastolla vastaten mm. tuotteidemme käyttöturvallisuustiedotteista. Lisäksi hän toimii myös Offering & Products -osastolla vastaten tuoteselosteista.

Lue lisää Sirutiinan työstä: https://www.nor-maali.fi/tarina/sirutiina/

Tallinkin MyStar maalattiin Nor-Maalin toimittamilla maaleilla

3/1/2023 Rauma Marine Construction on luovuttanut asiakkaalleen Tallinkille MyStar –matkustaja-autolautan Helsingin ja Tallinnan väliseen liikenteeseen. Aluksen teräspinnat maalattiin Nor-Maali Oy:n toimittamilla Jotunin maaleilla. Käytössä olleita tuotteita olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop XPF ja Marathon IQ2.

Nor-Maalin jälleenmyyjäverkosto laajeni Tanskaan!

13/12/2022 Nor-Maalin jälleenmyyjäverkostoon on liittynyt uusimpana tulokkaana Sadolin Glostrup A/S. Tämän yhteistyön myötä Nor-Maalin teollisuusmaalit ovat saatavilla nyt myös Tanskassa.

Nor-Maalin korkeakuiva-ainepitoinen Normafine 40 HS polyuretaanimaali – nopeampaa kuivumista alhaisessa lämpötilassa

23/11/2022 Maalauskustannuksien alentamista mietitään tällä hetkellä monessa teollisuusmaalaamossa. Miten säästää energiaa, mutta kuitenkin säilyttää laatu ja nopeus? Maalauskustannuksiin voidaan vaikuttaa mm. maalin kuivumislämpötilalla ja maalaussysteemin kerroslukumäärällä. Oikeanlaisella tuotevalinnalla on siis suuri merkitys prosessin kokonaiskustannuksiin. Nykyisessä energiatilanteessa Normafine 40 HS on kustannustehokas vaihtoehto sekä pinta- että kertamaaliksi.

Carnival Celebration -loistoristeilijän teräspinnat maalattiin Nor-maali Oy:n toimittamilla maaleilla

10/11/2022 Meyer Turun telakka on luovuttanut asiakkaalleen Carnival Corporationille Carnival Celebration -loistoristeilijän. Teräspintojen maalit alukseen toimitti Nor-Maali Oy yhdessä Jotunin kanssa. Käytettyjä tuotteita olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop AX, Baltoflake ja Chemflake Special.

Norecryl 50: säänkestävä vaihtoehto epoksimaalille – ilman isosyanaattia

14/10/2022 Miten saavuttaa epoksien korroosionestokyky ja polyuretaanien säänkesto maalaussysteemissä, jossa ei haluta käyttää isosyanaatteja? Vastaus on Norecryl 50, isosyanaattivapaa akryylikertamaali.