Teollisuusmaalien tuoteturvallisuus ja lainsäädäntö. Mitä on tulossa?

17/6/2022

Kemikaalien lainsäädäntö tiukkenee jatkuvasti. Uudet säädökset velvoittavat sekä valmistajia että käyttäjiä lisääntyvään raportointiin ja kouluttautumiseen. Maalituotteiden ympäristövaikutusten selvitys on vielä vapaaehtoista, mutta tekee yrityksen liiketoiminnasta vastuullisempaa. Nor-Maalin tuoteturvallisuusinsinööri Sirutiina Hakulinen kertoo kahdesta ajankohtaisesta aiheesta: tulevasta di-isosyanaattikoulutusvaatimuksesta sekä EPD:stä.

Di-isosyanaattia sisältäville tuotteille uusia vaatimuksia – käyttäjille tulossa koulutusvelvollisuuksia

Aihe, joka on viime aikoina herättänyt kysymyksiä isosyanaatteihin liittyen, on käyttäjiä koskeva koulutusvaatimus. ”Tuleva koulutusvaatimus juontaa juurensa di-isosyanaatti-REACH-asetuksesta, joka julkaistiin ​​elokuussa 2020. Asetuksessa täsmennetään di-isosyanaattien, joiden pitoisuus on suurempi kuin 0,1 painoprosenttia, merkintä- ja koulutusvaatimusten tarvetta teollisuus- ja ammattikäyttäjille”, Sirutiina Hakulinen kertoo.

Hän kertaa tietoja di-isosyanaattien terveysvaikutuksista: Di-isosyanaatit on luokiteltu hengitysteitä ja ihoa herkistäviksi aineiksi. Tutkimusten mukaan hengitysteiden herkistyminen di-isosyanaateille sekä ihon että hengitysteiden kautta aiheuttaa työntekijöille työperäistä astmaa, jonka katsotaan olevan merkittävä työterveysongelma. Herkistymisestä aiheutuvaa riskiä ihmisten terveydelle ei voida hyväksyä.

”EU-tasolla vahvistettu teollisuus- ja ammattikäyttäjiä koskeva koulutus tulee olla käytynä 23.8.2023 mennessä”, hän jatkaa. ”Tulevan koulutuksen tavoitteena on antaa ohjeistus, miten työpaikalla ehkäistään altistuminen di-isosyanaateille ihon tai hengitysteiden kautta. Toisin sanoen, miten di-isosyanaattia sisältäviä tuotteita käytetään turvallisesti”, kertoo Sirutiina. Koulutukset on jaettu altistumisriskin mukaan kolmeen eri tasoon. Vähimmäisvaatimuksena on yleisluontoinen koulutus, jonka lisäksi pitää tarvittaessa suorittaa keskitason koulutus sekä syventävä koulutus. Di-isosyanaattien käyttötarkoitus määrittelee koulutustason. Läpäisty loppukoe oikeuttaa todistukseen hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta. Koulutus on uusittava vähintään viiden vuoden välein.

Tulevasta koulutusvaatimuksesta tulee antaa tieto di-isosyanaattia sisältävissä pakkauksissa. Nor-Maalin tuotteista polyuretaanikovettajat sisältävät di-isosyanaattia, ja koulutusvaatimustieto on lisätty niiden pakkauksiin 24.2.2022 alkaen.

Teollisuusmaalien tuoteturvallisuus ja lainsäädäntö. Mitä on tulossa?

Tulevasta koulutusvaatimuksesta tulee antaa tieto di-isosyanaattia sisältävissä pakkauksissa.

”Koulutusasiaa valmistellaan tällä hetkellä viranomaistasolla. Myös me maalinvalmistajana odotamme lisätietoa siitä, kuka koulutuksia saa pitää ja miten ne pitää järjestää. Kerromme lisää heti, kun tietoa on saatavilla”, Sirutiina toteaa lopuksi di-isosyanaateista.

EPD-ympäristöseloste

Toinen ajankohtainen aihe Nor-Maalille ovat EPD-ympäristöselosteet, jotka ovat käytössä rakennusalalla. EPD (Environmental Product Declaration) -ympäristöseloste on standardoitu raportti, joka kertoo objektiivisesti, mistä tuote on valmistettu ja miten se vaikuttaa ympäristöön tuotteen koko elinkaaren ajan. EPD tarjoaa tietoa tuotteen hiilijalanjäljestä (Global Warming Potential) sekä sen ympäristövaikutuksista ilmaan, maaperään ja vesistöihin.

Sirutiina jatkaa EPD-ympäristöselosteiden julkaisuprosessista: ”EPD koostuu kahdesta avainasiakirjasta, julkisesta EPD-asiakirjasta sekä taustaraportista. Julkinen EPD-asiakirja on yhteenveto elinkaarianalyysin havainnoista. Taustaraporttia käytetään EPD:n verifioimiseen. Verifioiminen eli todentaminen suoritetaan nimetyn kolmannen osapuolen sekä EPD:n julkaisijan toimesta (Suomessa Rakennustietosäätiö eli RTS). Tällä varmistetaan, että tiedot on tarkastettu ja todettu luotettaviksi ympäristötiedon lähteiksi.”

EPD on voimassa yleensä viisi vuotta ja se laaditaan asiaankuuluvien standardien (EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930) mukaisesti.
Teollisuusmaalien tuoteturvallisuus ja lainsäädäntö. Mitä on tulossa?EPD-ympäristöselosteet ovat vapaaehtoisia, mutta niiden käyttö kuitenkin kasvaa nopeasti rakennusalalla ympäristövaikutuksien tiedostamisen myötä. EPD:t tukevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja siten kestävää kehitystä mm. mahdollistamalla eri materiaalien ja tuotteiden ympäristövaikutusten vertailun. EPD:ssä esitettyjä tietoja voidaan käyttää tietolähteenä kansainvälisissä ympäristöluokitusjärjestelmissä, kuten LEED:ssä sekä BREEAM:ssä. ”Sekä julkiset että yksityiset sidosryhmät vaativat yhä useammin EPD:n”, kertoo Sirutiina.

”Olemme laatimassa EPD-ympäristöselosteita kolmelle eri tuoteryhmälle: vesiohenteiset tuotteet, liuotinohenteiset epoksit ja liuotinohenteiset polyuretaanit. Tuotteiden taustatiedot on kerätty moduuleista A1 (raaka-aineiden hankinta), A2 (kuljetus valmistukseen) ja A3 (valmistus). Kuljetus asiakkaalle, asiakkaan käyttö sekä hävittäminen jätteenä eivät ole laskennassamme”, kertoo Sirutiina. Nor-Maalin tuotteiden EPD:t tullaan julkaisemaan alkusyksyn 2022 aikana.

”Uskon, että EPD-ympäristöselosteiden avulla pystymme tarjoamaan teidän projekteihinne yhä läpinäkyvämpää tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista ja siten tukemaan liiketoimintaanne”, kertoo Sirutiina.

Teollisuusmaalien tuoteturvallisuus ja lainsäädäntö. Mitä on tulossa?

Nor-Maalin tuoteturvallisuusinsinööri Sirutiina Hakulinen kertoo kahdesta ajankohtaisesta aiheesta: tulevasta isosyanaattikoulutusvaatimuksesta sekä EPD:stä.

Sirutiina Hakulinen toimii Nor-Maalissa tuoteturvallisuusinsinöörinä HSEQ-osastolla vastaten mm. tuotteidemme käyttöturvallisuustiedotteista. Lisäksi hän toimii myös Offering & Products -osastolla vastaten tuoteselosteista.

Lue lisää Sirutiinan työstä: https://www.nor-maali.fi/tarina/sirutiina/

Kestävä maalipinta säiliöihin ja putkistoihin – huoltomaalaus Normadur 65 HS:llä

27/9/2022 Nord Terminal Paldiskin öljytuoteterminaalin säiliöt ja putkistot huoltomaalattiin Normadur 65 HS:llä. Maalaustyön urakoitsijana toimi Oü Nor-Maalin pitkäaikainen asiakas Oü Korund.

Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer sekä Norepox Aqua DTM ovat saaneet M1-hyväksynnän!

23/9/2022 Nor-Maalin vesiohenteiset tuotteet Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer ja Norepox Aqua DTM ovat saaneet M1-hyväksynnän. Tuotteet ovat läpäisseet Sisäilmayhdistys ry:n tiukimman rakennusmateriaalipäästöluokituksen, joka kertoo, että tuote on hajuton ja vähäpäästöinen.

”Voiko pakkasella maalata?” – Lämmön säästö teollisuusmaalaamoissa

7/9/2022 Energiakriisi on tuonut esille kysymyksiä lämmön säästämisestä märkämaalaamoissa. Sähkön, kaasun, öljyn, pellettien tms. lämmönlähteiden hinnat ovat nousseet merkittävästi sekä saatavuus heikentynyt ja toimitusajat venyneet liian pitkiksi. Voidaanko lämpötilaa laskea maalaamoissa? Mitä tällöin pitää huomioida? Nor-Maalin Teknisen Palvelun päällikkö Juhani Korajoki kertoo kylmempien maalausolosuhteiden vaikutuksista tuotantoprosessiin.

Vastuullisempia valintoja maalausprosessiin – vesiohenteiset teollisuusmaalit

7/9/2022 Teollinen maalausprosessi voidaan toteuttaa vastuullisesti. Valitsemalla maaliksi vesiohenteinen tuote, prosessi muuttuu sekä ympäristöystävällisemmäksi että käyttäjäturvallisemmaksi. Vesiohenteiset ratkaisut yleistyvät tulevaisuudessa myös teollisuusmaalauksessa.

Nor-Maalin teollisuusmaaleille uusia jälleenmyyjiä Ruotsiin: Färg-In Skellefteå ja Leksands Industrifärg

1/9/2022 Nor-Maalin Ruotsin jälleenmyyjäverkostoon on liittynyt uusimpina tulokkaina Färg-In Skellefteå ja Leksands Industrifärg (LIFAB). Tämän yhteistyön myötä Nor-Maalin teollisuusmaalit ovat saatavilla Ruotsissa nyt kymmeneltä jälleenmyyjältä.