Teollisuusmaalien tuoteturvallisuus ja lainsäädäntö. Mitä on tulossa?

17/6/2022

Kemikaalien lainsäädäntö tiukkenee jatkuvasti. Uudet säädökset velvoittavat sekä valmistajia että käyttäjiä lisääntyvään raportointiin ja kouluttautumiseen. Maalituotteiden ympäristövaikutusten selvitys on vielä vapaaehtoista, mutta tekee yrityksen liiketoiminnasta vastuullisempaa. Nor-Maalin tuoteturvallisuusinsinööri Sirutiina Hakulinen kertoo kahdesta ajankohtaisesta aiheesta: tulevasta di-isosyanaattikoulutusvaatimuksesta sekä EPD:stä.

Di-isosyanaattia sisältäville tuotteille uusia vaatimuksia – käyttäjille tulossa koulutusvelvollisuuksia

Aihe, joka on viime aikoina herättänyt kysymyksiä isosyanaatteihin liittyen, on käyttäjiä koskeva koulutusvaatimus. ”Tuleva koulutusvaatimus juontaa juurensa di-isosyanaatti-REACH-asetuksesta, joka julkaistiin ​​elokuussa 2020. Asetuksessa täsmennetään di-isosyanaattien, joiden pitoisuus on suurempi kuin 0,1 painoprosenttia, merkintä- ja koulutusvaatimusten tarvetta teollisuus- ja ammattikäyttäjille”, Sirutiina Hakulinen kertoo.

Hän kertaa tietoja di-isosyanaattien terveysvaikutuksista: Di-isosyanaatit on luokiteltu hengitysteitä ja ihoa herkistäviksi aineiksi. Tutkimusten mukaan hengitysteiden herkistyminen di-isosyanaateille sekä ihon että hengitysteiden kautta aiheuttaa työntekijöille työperäistä astmaa, jonka katsotaan olevan merkittävä työterveysongelma. Herkistymisestä aiheutuvaa riskiä ihmisten terveydelle ei voida hyväksyä.

”EU-tasolla vahvistettu teollisuus- ja ammattikäyttäjiä koskeva koulutus tulee olla käytynä 23.8.2023 mennessä”, hän jatkaa. ”Tulevan koulutuksen tavoitteena on antaa ohjeistus, miten työpaikalla ehkäistään altistuminen di-isosyanaateille ihon tai hengitysteiden kautta. Toisin sanoen, miten di-isosyanaattia sisältäviä tuotteita käytetään turvallisesti”, kertoo Sirutiina. Koulutukset on jaettu altistumisriskin mukaan kolmeen eri tasoon. Vähimmäisvaatimuksena on yleisluontoinen koulutus, jonka lisäksi pitää tarvittaessa suorittaa keskitason koulutus sekä syventävä koulutus. Di-isosyanaattien käyttötarkoitus määrittelee koulutustason. Läpäisty loppukoe oikeuttaa todistukseen hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta. Koulutus on uusittava vähintään viiden vuoden välein.

Tulevasta koulutusvaatimuksesta tulee antaa tieto di-isosyanaattia sisältävissä pakkauksissa. Nor-Maalin tuotteista polyuretaanikovettajat sisältävät di-isosyanaattia, ja koulutusvaatimustieto on lisätty niiden pakkauksiin 24.2.2022 alkaen.

Teollisuusmaalien tuoteturvallisuus ja lainsäädäntö. Mitä on tulossa?

Tulevasta koulutusvaatimuksesta tulee antaa tieto di-isosyanaattia sisältävissä pakkauksissa.

”Koulutusasiaa valmistellaan tällä hetkellä viranomaistasolla. Myös me maalinvalmistajana odotamme lisätietoa siitä, kuka koulutuksia saa pitää ja miten ne pitää järjestää. Kerromme lisää heti, kun tietoa on saatavilla”, Sirutiina toteaa lopuksi di-isosyanaateista.

EPD-ympäristöseloste

Toinen ajankohtainen aihe Nor-Maalille ovat EPD-ympäristöselosteet, jotka ovat käytössä rakennusalalla. EPD (Environmental Product Declaration) -ympäristöseloste on standardoitu raportti, joka kertoo objektiivisesti, mistä tuote on valmistettu ja miten se vaikuttaa ympäristöön tuotteen koko elinkaaren ajan. EPD tarjoaa tietoa tuotteen hiilijalanjäljestä (Global Warming Potential) sekä sen ympäristövaikutuksista ilmaan, maaperään ja vesistöihin.

Sirutiina jatkaa EPD-ympäristöselosteiden julkaisuprosessista: ”EPD koostuu kahdesta avainasiakirjasta, julkisesta EPD-asiakirjasta sekä taustaraportista. Julkinen EPD-asiakirja on yhteenveto elinkaarianalyysin havainnoista. Taustaraporttia käytetään EPD:n verifioimiseen. Verifioiminen eli todentaminen suoritetaan nimetyn kolmannen osapuolen sekä EPD:n julkaisijan toimesta (Suomessa Rakennustietosäätiö eli RTS). Tällä varmistetaan, että tiedot on tarkastettu ja todettu luotettaviksi ympäristötiedon lähteiksi.”

EPD on voimassa yleensä viisi vuotta ja se laaditaan asiaankuuluvien standardien (EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930) mukaisesti.
Teollisuusmaalien tuoteturvallisuus ja lainsäädäntö. Mitä on tulossa?EPD-ympäristöselosteet ovat vapaaehtoisia, mutta niiden käyttö kuitenkin kasvaa nopeasti rakennusalalla ympäristövaikutuksien tiedostamisen myötä. EPD:t tukevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja siten kestävää kehitystä mm. mahdollistamalla eri materiaalien ja tuotteiden ympäristövaikutusten vertailun. EPD:ssä esitettyjä tietoja voidaan käyttää tietolähteenä kansainvälisissä ympäristöluokitusjärjestelmissä, kuten LEED:ssä sekä BREEAM:ssä. ”Sekä julkiset että yksityiset sidosryhmät vaativat yhä useammin EPD:n”, kertoo Sirutiina.

”Olemme laatimassa EPD-ympäristöselosteita kolmelle eri tuoteryhmälle: vesiohenteiset tuotteet, liuotinohenteiset epoksit ja liuotinohenteiset polyuretaanit. Tuotteiden taustatiedot on kerätty moduuleista A1 (raaka-aineiden hankinta), A2 (kuljetus valmistukseen) ja A3 (valmistus). Kuljetus asiakkaalle, asiakkaan käyttö sekä hävittäminen jätteenä eivät ole laskennassamme”, kertoo Sirutiina. Nor-Maalin tuotteiden EPD:t tullaan julkaisemaan kevään 2023 aikana.

”Uskon, että EPD-ympäristöselosteiden avulla pystymme tarjoamaan teidän projekteihinne yhä läpinäkyvämpää tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista ja siten tukemaan liiketoimintaanne”, kertoo Sirutiina.

Teollisuusmaalien tuoteturvallisuus ja lainsäädäntö. Mitä on tulossa?

Nor-Maalin tuoteturvallisuusinsinööri Sirutiina Hakulinen kertoo kahdesta ajankohtaisesta aiheesta: tulevasta isosyanaattikoulutusvaatimuksesta sekä EPD:stä.

Sirutiina Hakulinen toimii Nor-Maalissa tuoteturvallisuusinsinöörinä HSEQ-osastolla vastaten mm. tuotteidemme käyttöturvallisuustiedotteista. Lisäksi hän toimii myös Offering & Products -osastolla vastaten tuoteselosteista.

Lue lisää Sirutiinan työstä: https://www.nor-maali.fi/tarina/sirutiina/

Syntema Norr kansainväliseen yhteistyöhön suomalaisen Nor-Maalin kanssa – suuri investointi pohjoiseen

22/3/2024 Syntema Norr on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen suomalaisen maalinvalmistajan Nor-Maalin kanssa. Yhteistyö keskittyy tarjoamaan paikallisille teollisuusyrityksille pohjoismaisiin olosuhteisiin sopivia maalausjärjestelmiä, joissa painopiste on ympäristö- ja käyttäjäystävällisissä tuotteissa.

Normafine 40 HS:lle EPD-ympäristöseloste

15/3/2024 Nor-Maalin liuotinohenteinen Normafine 40 HS polyuretaanimaali on saanut EPD-ympäristöselosteen. Aikaisemmin Nor-Maalin tuotteista EPD-ympäristöseloste on jo ollut vesiohenteisella Norepox Aqua DTM:llä sekä kuudella liuotinohenteisella maalilla.

Nopeuta tuotantoasi Nor-Maalin Normathane 50 FD polyuretaanipintamaalilla

7/2/2024 Normathane 50 FD on Nor-Maalin uusi liuotinohenteinen polyuretaanipintamaali, joka takaa tuotannon nopean läpimenoajan. Yhdessä nopeasti kuivuvan epoksipohjamaalin kanssa tämä puolikiiltävä polyuretaanipintamaali tehostaa tuotantoprosessiasi.

Oü Nor-Maali laajentaa liiketoimintaansa Virossa

11/1/2024 Nor-Maali Oy:n tytäryhtiö Oü Nor-Maali laajentaa liiketoimintaansa Virossa. Yritys on avannut uuden toimipisteen Narvaan, joka on tunnettu Itä-Viron teollisuuskeskuksena. Uuden toimipisteen avulla Nor-Maali pyrkii vahvistamaan toimintaansa Itä-Viron alueella.

Maailman suurin risteilijä Icon of the Seas maalattiin Nor-maali Oy:n toimittamilla maaleilla

14/12/2023 Meyer Turun rakentama loistoristeilijä Icon of the Seas lähti telakalta marraskuun lopussa. Aluksen teräspinnat maalattiin Nor-Maali Oy:n toimittamilla Jotunin laadukkailla maaleilla, joista käytössä olivat mm. Jotamastic 90, Hardtop AX ja SeaQuantum Classic S.