Ansvarstagande

Uppförandekod

På Nor-Maali återspeglas ansvarstagandet i all vår verksamhet, både inom långsiktig forskning och i den dagliga kundservicen.

Ansvarsfull affärsverksamhet och förtroendefulla kundrelationer har alltid varit drivkraften i företagets tillväxt. Vi vill vara värda våra intressenters förtroende på alla marknader nu och i framtiden.

Vi verkar i en alltmer internationell miljö, där en rad olika avtal, rekommendationer och sanktioner påverkar affärsmiljön.

Våra verksamhetsriktlinjer omfattar tre områden:

IAKTTAGANDE AV LAGAR OCH FÖRESKRIFTER

 • Vi verkar i enlighet med lagar och föreskrifter
 • Vi värnar dataskyddet
 • Vi agerar ärligt
 • Vi ger tillförlitlig information
 • Vi följer försäljningsvillkoren

VERKSAMHETENS INTEGRITET

 • Vi undviker intressekonflikter
 • Vi tolererar inte mutor
 • Vi agerar måttfullt när vi ger erkännanden och gåvor
 • Vi stöder inte politiska aktiviteter
 • Vi kommunicerar ansvarsfullt

ANSVARSTAGANDE

 • Vi behandlar alla lika
 • Vi främjar våra anställdas arbetshälsa och -säkerhet
 • Vi värnar miljön och främjar en hållbar utveckling
 • Vi tar ansvar för produktsäkerheten

Policy om gåvor i affärsverksamheten (Anti-Bribery & Gift Policy)

Policy om gåvor i affärsverksamheten

Läs mer »

Nor-Maali´s Supplier Code of Conduct

Läs mer »