Mer ansvarsfulla alternativ i målningsprocessen – vattenbaserade industrifärger

28/9/2022

Industriella målningsprocesser kan genomföras ansvarsfullt. Genom att välja en vattenbaserad färg blir processen både miljövänligare och säkrare för användaren. I framtiden kommer vattenbaserad färg att bli vanligare även inom industrimålning.

Vattenbaserade färger har många fördelar som gör produkterna mer lämpliga än andra i målningsprojekt:

  • lägre VOC-utsläpp – mindre belastning på miljön
  • färre farliga ingredienser – betydligt mindre effekter på hälsan
  • god korrosions- och väderbeständighet
  • mer luktfria än lösningsmedelsbaserade färger
  • möjlighet att tvätta målningsutrustningen med vatten

Nor-Maalis sortiment av vattenbaserade industrifärger omfattar epoxi-, polyuretan- och akrylfärger och vattenbaserade färgkombinationer finns för klimatbelastningsklasserna C1–C5. Nor-Maalis vattenbaserade produkter har beviljats gröna certifikat som EPD miljövarudeklaration och emissionsklass M1.

Mindre VOC-utsläpp

VOC-utsläppen från vattenbaserade produkter är betydligt lägre än från lösningsmedelsbaserade produkter. När till exempel VOC-halten i en 50 volymprocent lösningsmedelsbaserad epoxifärg är cirka 450 g/l, är VOC-halten i motsvarande (50 volymprocent) vattenbaserad epoxifärg 62 g/l (Norepox Aqua DTM). Mängden utsläpp till miljön är betydligt lägre med vattenbaserad färg.

I vattenbaserade produkter är de flesta organiska lösningsmedlen ersatta av vatten. En liten mängd lösningsmedel behövs bland annat på grund av ytkvaliteten eller bindemedlets filmbildningstemperatur. VOC-halten i vattenbaserade produkter varierar vanligtvis mellan 0 och 100 g/l. Med tanke på VOC-utsläpp som når miljön skulle det löna sig att välja en vattenbaserad produkt för projektet.

Mer ansvarsfulla alternativ i målningsprocessen –  vattenbaserade industrifärger

Mer ansvarsfulla alternativ i målningsprocessen – vattenbaserade industrifärger

Andra miljöfaktorer

Förutom organiska lösningsmedel kan färger även innehålla andra ingredienser som påverkar miljön. Till dessa hör bland annat zinkfosfat, som är ett allmänt använt rostskyddspigment. Användningen av zinkfosfat hänger inte direkt ihop med om produkten är vattenbaserad eller lösningsmedelsbaserad, men vad gäller till exempel Nor-Maalis vattenbaserade produkter har zinkfosfat i så många fall som möjligt ersatts med rostskyddspigment som har mindre påverkan på miljön.

I vissa fall kan varningsetiketten GHS09 inte undvikas, eftersom färgens bindemedel är miljöfarligt. Hit hör till exempel vissa epoxifärger. I de fallen måste särskild uppmärksamhet ägnas åt användningsmetoderna så att färgen inte kommer ut i miljön.

Hälsoeffekter och säkerhet

Vattenbaserade produkter är i allmänhet säkrare att använda än lösningsmedelsbaserade färger. Denna fördel beror till stor del på att VOC-halten i vattenbaserade produkter är betydligt lägre. Även andra råvaror som används i vattenbaserade färger är generellt sett mindre hälsoskadliga än de som finns i lösningsmedelsbaserade färger. Till exempel har produkten Akvanor 100 SG inga varningsmärken eller -fraser. Lösningsmedelsbaserade produkter har alltid minst GHS02 och GHS07 och några varningsfraser.

Något man ändå måste vara medveten om angående hälsoeffekterna av vattenbaserade produkter är epoxi- och polyuretanfärger. Även om bindemedlen är vattenbaserade innehåller de samma epoxier, härdare och isocyanater som lösningsmedelsbaserade färger. Effekterna på hälsan är därför desamma i dessa grupper av råvaror.

Lösningsmedlen spelar också roll för målningssäkerheten. Explosionsrisken i lackeringsanläggningen minskar när mängden lösningsmedel minskar. Vattenbaserade produkter späds vid behov med vatten, så det behövs inga lösningsmedel under målningen. Även färgsprutan tvättas huvudsakligen med vatten. Bara när det krävs noggrannare tvätt eller när man byter till lösningsmedelsbaserad färg i sprutan måste den tvättas även med lösningsmedel.

Tekniska egenskaper

Hittills har vi bara talat om miljö- och ansvarsaspekter i relation till vattenbaserade färger. För beställaren är även färgernas tekniska egenskaper viktiga, och en av de viktigaste är deras korrosionsskyddande egenskaper. Idag uppnår man samma korrosionsskyddande egenskaper med vattenbaserade färger som med lösningsmedelsbaserade färger. Till exempel uppnås klass C3-medium enligt ISO 12944-5 med 120 µm DFT lika väl med vattenbaserad epoxifärg som med motsvarande lösningsmedelsbaserade färg.

En annan viktig teknisk egenskap är väderbeständighet. När man undersöker vattenbaserade färgers väderbeständighet kan man konstatera att en vattenbaserad polyuretanfärg tål UV-strålning minst lika bra som en lösningsmedelsbaserad. Denna egenskap påverkas mer av typen av polyol och/eller blandningsförhållandet än av förtunningssättet. Ett bra exempel är Normadur Aqua DTM, som erbjuder en väderbeständighet av mycket hög klass.

Under målning

Vid sprutning av vattenbaserade färger måste miljöförhållandena beaktas noggrannare än vid målning med lösningsmedelsbaserade färger. Men under de rätta förhållandena går målningen mycket bra.

Det viktigaste är ventilationen. Vattenbaserad färg kan inte torka om det inte finns plats för att förånga vatten i den omgivande luften. Den relativa luftfuktigheten bör helst inte överstiga 60 %. Torkningen av den vattenbaserade produkten börjar tydligt sakta ner när den relativa luftfuktigheten är 70 %. Även ytkvaliteten försämras. Ventilationen måste därför vara tillräckligt kraftig för att avlägsna fukt från torkutrymmet.

Med vattenbaserade färger är även förbehandlingen av ytan viktig. Vattenbaserade färger kräver vanligtvis noggrannare förbehandling än lösningsmedelsbaserade färger. Speciellt oljerester och annan smuts hindrar vidhäftningen av vattenbaserad färg.

Vattenbaserade färger luktar vanligtvis betydligt mindre än lösningsmedelsbaserade produkter. Även om andningsskydd används vid målningen sprider sig färglukten även till resten av omgivningen. När det gäller vattenbaserade produkter är lukten betydligt mildare, vilket ökar användarvänligheten.

Mer ansvarsfulla alternativ i målningsprocessen –  vattenbaserade industrifärger

Nor-Maalis testmålare Miika Bergdahl sprejar Normadur Aqua DTM.

Utöver förhållandena i lackeringsanläggningen är det värt att uppmärksamma beteendet hos vattenbaserade polyuretaner vid målning. En viktig egenskap hos vattenbaserad polyuretanfärg är den s.k. blåsfria tjockleken. Det betyder den filmtjocklek vid vilken produkten kan användas för målning utan att ytan börjar bubbla. Fenomenet kan vara främmande, eftersom något liknande inte händer med lösningsmedelsbaserad polyuretanfärg. Det som gör det mer utmanande är att det inte märks under målningsfasen när färgen är våt, utan först efter att färgytan har torkat.

Med vattenbaserad polyuretanfärg kan man inte ”för skojs skull” spruta ett utjämnande lager till på toppfilmen, utan ytan måste lämnas som den är när önskad filmtjocklek har uppnåtts. Efter ett par träningspass är denna egenskap lätt att förstå och målningen går bra. Nor-Maalis enskiktsfärg med Normadur Aqua DTM har en blåsfri tjocklek på ca 200 µm DFT, så det går att måla även tjockare filmer med denna produkt.

Utmärkt slutresultat

Med vattenbaserade produkter får man fantastiska ytor på målade stycken. Till exempel ger Normadur Aqua DTM en helt blank och mycket hård och hållbar yta. Följande morgon är det målade objektet lätt att packa, eftersom ytan inte längre repas. Behovet av bättringsmålning är mycket litet.

Även med Norepox Aqua DTM uppnås en mycket jämn yta. Ytan är fyllig och hållbar. Torkegenskaperna hos Norepox Aqua DTM är utmärkta och produkten kan packas nästa morgon utan betydande stötar.

Mer information om vattenbaserade produkter ges av vår försäljningsavdelning.

Normafloor Aqua – vattenbaserad nyhet för betongytor

21/3/2023 Normafloor Aqua är den nya epoxifärgen i Nor-Maalis växande utbud av vattenbaserade produkter. Produkten är också vår första vattenbaserade lösning för betonggolv. CE-certifierade och M1-godkända Normafloor Aqua är ett utmärkt val för byggarbetsplatser där golvfärgen måste vara lågutsläppande och användarvänlig.

Nor-Maalis polyuretanfärg Normafine 40 HS med hög volymtorrhalt – är ett kostnadseffektivt alternativ för dagens utmaningar vid målning

21/12/2022 Många industriella lackeringsanläggningar funderar just nu på hur man ska minska kostnaderna, exempelvis hur man kan minska energiförbrukningen men ändå behålla kvaliteten. Lackeringskostnaderna kan påverkas bland annat genom temperaturen i ugnen och antalet skikt i målningssystemet. Rätt produktval av färg har stor betydelse för processens totala kostnader. I en problematisk energisituation är Normafine 40 HS är ett kostnadseffektivt alternativ och kan användas både som täck- och enskiktsfärg.

Nor-Maali presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Sadolin Glostrup A/S

15/12/2022 Nor-Maali kan stolt presentera att Sadolin Glostrup A/S är vår nya samarbetspartner. Med denna professionella återförsäljare ser vi framemot att kunna betjäna kunder också i Danmark.

Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

20/10/2022 Hur uppnår man korrosionsbeständighet hos epoxier och väderbeständighet hos polyuretaner i ett målningssystem där man inte vill använda isocyanater? Svaret är Norecryl 50, en isocyanatfri akrylenskiktsfärg.

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning – passar väl till tankar och rörledningar.

28/9/2022 Tankarna och rörledningarna i Nord Terminal Paldiski petroleums terminal i Estland underhållsmålades med Normadur 65 HS. Entreprenör för målningsprojektet var Nor-Maalis långvariga kund, Oü Korund.