EPD-miljödeklaration för Normafine 40 HS

19/3/2024

Nor-Maalis lösningsmedelsbaserade Normafine 40 HS polyuretanfärg är nu EPD miljövarudeklaration verifierad. Flera av Nor-Maalis produkter, exempelvis den vattenbaserade Norepox Aqua DTM samt sex lösningsmedelsbaserade färger, har redan EPD miljövarudeklaration verifierats.

EPD miljövarudeklaration

En EPD (Environmental Product Declaration) är en standardiserad (EN 15804+A2 och ISO 14025/ISO 21930) rapport som objektivt informerar om vad produkten är gjord av och hur den påverkar miljön under hela produktens livscykel. EPD:n ger information om produktens koldioxidavtryck (Global Warming Potential) och dess miljöeffekter på luft, mark och vatten.

EPD miljödeklarationer är frivilliga, men användningen av dem ökar snabbt i byggbranschen i takt med medvetandet om miljöpåverkan. EPD:erna främjar minskade koldioxidutsläpp och därmed hållbar utveckling genom att göra det möjligt att jämföra miljöpåverkan av olika material och produkter. Informationen i EPD:n kan användas som informationskälla i internationella miljöklassificeringssystem som LEED och BREEAM.

EPD-produkter

Åtta av Nor-Maalis produkter har nu EPD miljövarudeklaration: den vattenbaserade Norepox Aqua DTM och de lösningsmedelsbaserade NorECOat FD Primer, NorECOat HS Primer, Noreguard HS, Norepox HS, Normafine 40 HS, Normafine 80 och Normadur 65 HS.

Vattenbaserad Norepox Aqua DTM

Norepox Aqua DTM är en snabbtorkande epoxifärg med lågt VOC-innehåll. Produkten innehåller aktiva rostskyddspigment och rekommenderas för användning som primer, täckfärg eller enskiktsfärg i epoxifärgkombinationer i korrosivitetsklasserna C2–C4. Norepox Aqua är lätt att spruta och bildar en mycket jämn yta. Norepox Aqua DTM är M1-godkänd.

Lösningsmedelsbaserade epoxifärger

Fyra lösningsmedelsbaserade epoxifärger från Nor-Maali har hittills fått EPD miljödeklaration: NorECOat FD Primer, NorECOat HS Primer, Noreguard HS och Norepox HS. Alla fyra produkterna är färger med hög torrhalt, som torkar utmärkt även vid låga temperaturer. NorECOat FD Primer och NorECOat HS Primer är grundfärger och Noreguard HS och Norepox HS är täck- och enskiktsfärger.

Produkterna NorECOat FD Primer och NorECOat HS Primer rekommenderas för användning som grundfärg och mellanfärg på stålytor i epoxifärgkombinationer i korrosivitetsklasserna C2–C5. NorECOat HS Primer är lämplig för objekt där det krävs färger av mastic-typ. Produkten är även godkänd för nedsänkning i sötvatten och havsvatten.

Av täckfärgerna innehåller Noreguard HS aktiva rostskyddspigment och kan användas för att måla tjocka färgfilmer. Norepox HS är en epoxifärg med specialhärdare som har utmärkt stapelbarhet. Båda produkterna är lämpliga som enskiktsfärg för korrosivitetsklasserna C2–C3 och som täckfärg för korrosivitetsklasserna C2–C5.

Lösningsmedelsbaserade polyuretanfärger

Av Nor-Maalis lösningsmedelsbaserade polyuretanfärger har hittills Normafine 80 och Normadur 65 HS mottagit EPD-godkännande, och nu som en ny produkt har även Normafine 40 HS godkänts. Alla tre färgerna är hög torrhalt produkter och innehåller rostskyddspigment.

Produkterna lämpar sig som enkelskiktsfärg direkt på metall för korrositivitetsklasserna C2-C3 och som täckfärg för korrositivitetsklasserna C2-C5. Normafine 40 HS som halvblank och Normafine 80 som blank är utmärkta alternativ för målning av nya objekt. Halvblank Normadur 65 HS passar å andra sidan mycket bra som underhållsfärg ovanpå gamla färger tack vare sin utmärkta goda vidhäftning.

EPD-miljödeklaration för Normafine 40 HS

EPD-miljödeklaration för Normafine 40 HS.

Normafloor Aqua – Vattenburen skydd för betongytor

14/6/2024 Normafloor Aqua är en vattenburen epoxifärg från Nor-Maali, CE-märkt och M1-godkänd, lämplig för betonggolv. Normafloor Aqua är ett utmärkt val för golv i offentliga utrymmen, lager, källare, garage, ishallar, fabriker och pappersmaskinhallar.

Kavamet ökar sin processeffektivitet med investeringar och Normathane 50 FD

13/6/2024 Verkstaden Kavamet har gjort betydande investeringar för att utveckla sin produktion genom att bygga en ny blästringsanläggning och måleriverkstad. Polyuretantäckfärgen Normathane 50 FD, som företaget använder, har också medfört många fördelar i processen.

Lär känna våra medarbetare:

11/6/2024 Nor-Maalis finska försäljningsteam erbjuder expertservice inom industrifärger. Försäljningschef Vesa Kolehmainen leder teamet, som inkluderar Marko Patrikainen, Niko Kallio, Juhani Korajoki, Pasi Hippeläinen och Ilia Stefanov. Teamet betonar samarbete och snabb, högkvalitativ kundservice, som anpassas sig till kundernas föränderliga behov. Nor-Maali värdesätter långvariga kundrelationer som återspeglar ömsesidigt förtroende.

EPD-miljödeklarationer för Nor-Maalis vattenbaserade produkter

6/6/2024 Nor-Maalis vattenbaserade produkter Epocoat Aqua Primer och Norecryl Aqua DTM är nu EPD miljövarudeklaration verifierad. Tidigare har Nor-Maalis produkter redan haft EPD-miljödeklaration för den vattenbaserade Norepox Aqua DTM samt sju lösningsmedelsbaserade färger.

Nor-Maali har beviljats ett ISO 45001-certifikat

4/6/2024 Nor-Maali Oy:s arbetsmiljö- och säkerhetssystem är nu ISO 45001-certifierat. Att Nor-Maali Oy har erhållit ISO 45001-certifikatet är ett konkret bevis på det långsiktiga och effektiva arbete som har bedrivits inom företaget i fråga om arbetsmiljö och säkerhet under flera år.