Förbättra Er produktionshastighet med Nor-Maalis Normathane 50 FD polyuretantäckfärg

7/2/2024

Normathane 50 FD är Nor-Maalis nya lösningsmedelsbaserade polyuretantäckfärg, designad för att säkerställa ett snabbt produktionsflöde. Tillsammans med en snabbtorkande epoxigrundfärg, kan denna halvblanka polyuretantäckfärg minska Er produktionstid.

Vi är stolta över att presentera den nya Normathane 50 FD polyuretantäckfärgen, designat för korrosionsmålning på stålytor tillsammans med en epoxigrundfärg. Produkten representerar modern polyuretanfärgteknologi samtidigt som den erbjuder tillförlitligheten hos traditionella polyuretanbeläggningar.

Extrem torkhastighet

Den främsta fördelen med Normathane 50 FD täckfärg är den extremt snabba torktid. Denna egenskap accelererar inte bara torkprocessen i måleriet utan möjliggör också snabb packning och montering av målade delar. Normathane 50 FD blir hanteringstorr redan 1,5 timmar vid +23°C efter applicering.

Trots den snabba torkning är appliceringen av produkten fortfarande enkel. Normathane 50 FD har en brukstid på 1 timme och färgfilmens öppettid är relativt lång jämfört med dess torktid, vilket möjliggör målning av även komplexa delar innan färgfilmen torkar för mycket.

Tillsammans med en epoxigrundfärg

Normathane 50 FD är en täckfärg som är designad för ett korrosionsskyddsmålningssystem i kombination med en snabbtorkande epoxigrundfärg. Nor-Maalis rekommendationer för primers att använda är NorECOat FD Primer och NorECOat HS Primer med högre torrhalt. Tack vare den snabba torktiden kan ett tvåskiktssystem målas under ett arbetspass.

I tvåskiktssystem uppnås korrosionsskydd med epoxigrundfärgen, medan väderbeständighet och ythårdhet ges av polyuretantäckfärgen. Genom att öka filmtjockleken på epoxifärgen kan den önskade korrosivitetsklassen uppnås.

Förbättra Er produktionshastighet med Normathane 50 FD

Förbättra Er produktionshastighet med Normathane 50 FD.

Mer miljövänlig HAPs-fri lösningsmedelskomposition

Även om Normathane 50 FD är en lösningsmedelsbaserad produkt, är dess lösningsmedelssammansättning HAPs-fri (Hazardous Air Pollutants free). Produkten innehåller således inte lösningsmedel som skulle frigöra giftiga eller skadliga kemikalier i luften. Av denna anledning är Normathane 50 FD ett säkrare lösningsmedelsbaserat färgalternativ för både miljön och användaren.

Regleringen blir allt striktare i många länder gällande användningen av industrifärg. Utsläpp måste minskas, och HAPs-fria produkter hjälper företag att följa reglerna. En ansvarsfull användare väljer en HAPs-fri produkt.

Varför ska jag välja Normathane 50 FD?

  • SNABBTORKANDE – SNABBARE PRODUKTIONSPROCESS
  • REPRESENTERAR MODERN POLYURETANFÄRGTEKNOLOGI
  • LÖSNINGSMEDELSSAMMANSÄTTNING FRI FRÅN HAPs – ETT MILJÖVÄNLIGARE FÄRGALTERNATIV
  • TILLSAMMANS MED EN EPOXIGRUNDFÄRG – HÖGKVALITATIVT MÅLNINGSSYSTEM

Förbättra Er produktionshastighet med Normathane 50 FD

FAKTA BAKOM YTAN: Normathane 50 FD

  • HALVBLANK, LÖSNINGSMEDELBASERAD POLYURETAN TÄCKFÄRG
  • VOLYMTORRHALT: 61 %
  • VOC: 370 G/L
  • BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE: 5:1
  • BRUKSTID: 1 H
  • KULÖR: RAL, NCS S, KY OCH SSG.

Be våra försäljare om mer information om denna nya polyuretanfärg.

Normafloor Aqua – Vattenburen skydd för betongytor

14/6/2024 Normafloor Aqua är en vattenburen epoxifärg från Nor-Maali, CE-märkt och M1-godkänd, lämplig för betonggolv. Normafloor Aqua är ett utmärkt val för golv i offentliga utrymmen, lager, källare, garage, ishallar, fabriker och pappersmaskinhallar.

Kavamet ökar sin processeffektivitet med investeringar och Normathane 50 FD

13/6/2024 Verkstaden Kavamet har gjort betydande investeringar för att utveckla sin produktion genom att bygga en ny blästringsanläggning och måleriverkstad. Polyuretantäckfärgen Normathane 50 FD, som företaget använder, har också medfört många fördelar i processen.

Lär känna våra medarbetare:

11/6/2024 Nor-Maalis finska försäljningsteam erbjuder expertservice inom industrifärger. Försäljningschef Vesa Kolehmainen leder teamet, som inkluderar Marko Patrikainen, Niko Kallio, Juhani Korajoki, Pasi Hippeläinen och Ilia Stefanov. Teamet betonar samarbete och snabb, högkvalitativ kundservice, som anpassas sig till kundernas föränderliga behov. Nor-Maali värdesätter långvariga kundrelationer som återspeglar ömsesidigt förtroende.

EPD-miljödeklarationer för Nor-Maalis vattenbaserade produkter

6/6/2024 Nor-Maalis vattenbaserade produkter Epocoat Aqua Primer och Norecryl Aqua DTM är nu EPD miljövarudeklaration verifierad. Tidigare har Nor-Maalis produkter redan haft EPD-miljödeklaration för den vattenbaserade Norepox Aqua DTM samt sju lösningsmedelsbaserade färger.

Nor-Maali har beviljats ett ISO 45001-certifikat

4/6/2024 Nor-Maali Oy:s arbetsmiljö- och säkerhetssystem är nu ISO 45001-certifierat. Att Nor-Maali Oy har erhållit ISO 45001-certifikatet är ett konkret bevis på det långsiktiga och effektiva arbete som har bedrivits inom företaget i fråga om arbetsmiljö och säkerhet under flera år.