Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning – passar väl till tankar och rörledningar.

28/9/2022

Tankarna och rörledningarna i Nord Terminal Paldiski petroleums terminal i Estland underhållsmålades med Normadur 65 HS. Entreprenör för målningsprojektet var Nor-Maalis långvariga kund, Oü Korund.

Oü Korund

Det estniska företaget Oü Korund-underhålls målade tankarna, rörledningarna och tankvagnshanteringsanläggningarna i petroleum terminalen som ägs av Nord Terminal Paldiski. Oü Korund är ett måleriföretag som grundades 1991 nära Tallinn. Korund har specialiserat sig på att måla tankar och rörledningar. Företaget utför målningsarbete både i den egna målningsstationen och ute hos kunderna. Korund har använt Nor-Maalis industrifärger i 25 år.

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning. Tankarna och rörledningarna i Nord Terminal Paldiski petroleums terminal underhållsmålades med Normadur 65 HS.

Nord Terminals

Nord Terminals omfattar flera transitterminaler i Östersjöregionen. Företaget erbjuder komplexa tjänster inom hantering och lagring av oljeprodukter och flytande gaser. Nord Terminals hanterar olja och alla petroleumprodukter, från eldningsolja till petro kemikalier och flytande gas. Nord Terminals prioritet är att ge sina kunder en hållbar, säker och miljövänlig logistiktjänst.

Paldiski-terminalen

Paldiski-terminalen ligger på en 28 hektar stor yta intill hamnen i Tallinn Paldiski södra hamn och är den enda terminalen för hantering av oljeprodukter i Paldiski. Terminalen har en tankgård på 358 000 m³. Modern teknik gör det möjligt att lagra och hantera olika typer av oljeprodukter i terminalen samtidigt som man garanterar fullständig separation.

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning

Ljusgrå Normadur 65 HS täckte väl den blå färgen.

Underhållsmålning med Normadur 65 HS

Tankarna, rörledningarna samt tankvagnarnas hanteringsanläggningar underhållsmålades med Normadur 65 HS polyuretanfärg. Normadur 65 HS valdes som färg för projektet eftersom den har utmärkt vidhäftning till gamla färgytor. Dessutom, med Normadur 65 HS, är det möjligt att måla tjocka skikt med en bra täckförmåga. Som förbehandling tvättades ytorna.

Normadur 65 HS är en snabbtorkande, flexibel polyuretanfärg. Produkten har hög torrhalt och innehåller rostförebyggande pigment. Normadur 65 HS har bra slagtålighet och kan staplas efter en kort torktid.

Normadur 65 HS kan användas i miljöklasserna C2 och C3 som enskiktsfärg (DTM) på målade stålprodukter som dörrar, gasflaskor, handskenor etc. Den kan också användas som toppfärg i miljöklasserna C2-C5 på olika grundfärger och som underhållsfärg på gamla färgytor.

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning

Tankvagnshanteringsanläggningarna målades med Normadur 65 HS.

Syntema Norr i nytt internationellt samarbete med finska Nor-Maali – storsatsar i norr

21/3/2024 Syntema Norr har tecknat partnerskapsavtal med finländska färgtillverkaren Nor-Maali. Samarbetet innebär att små och stora industriföretag erbjuds färgsystem som är särskilt anpassade för nordiska förhållanden med stort fokus på miljö- och användarvänliga produkter.

EPD-miljödeklaration för Normafine 40 HS

19/3/2024 Nor-Maalis lösningsmedelsbaserade Normafine 40 HS polyuretanfärg är nu EPD miljövarudeklaration verifierad. Flera av Nor-Maalis produkter, exempelvis den vattenbaserade Norepox Aqua DTM samt sex lösningsmedelsbaserade färger, har redan EPD miljövarudeklaration verifierats.

Oü Nor-Maali utvidgar sin verksamhet i Estland

14/3/2024 Nor-Maali Oy:s dotterbolag Oü Nor-Maali utvidgar sin verksamhet i Estland. Företaget har öppnat ett nytt kontor i Narva, känd som det industriella navet i östra Estland. Denna nya anläggning är en del av Nor-Maalis strategi att stärka sin närvaro i regionen i östra Estland.

Förbättra Er produktionshastighet med Nor-Maalis Normathane 50 FD polyuretantäckfärg

7/2/2024 Normathane 50 FD är Nor-Maalis nya lösningsmedelsbaserade polyuretantäckfärg, designad för att säkerställa ett snabbt produktionsflöde. Tillsammans med en snabbtorkande epoxigrundfärg, kan denna halvblanka polyuretantäckfärg minska Er produktionstid.

Förbättrad opacitet med färgade baser

15/12/2023 Nor-Maali erbjuder sina kunder ett omfattande sortiment av polyuretanfärger för korrosionsskyddsmålning av stålytor. Färgerna på objekten som ska målas varierar från ljusa till mörka, inklusive klara nyanser. I Nor-Maalis polyuretanfärger har även de klara gula och röda nyanserna god opacitet.