Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning – passar väl till tankar och rörledningar.

28/9/2022

Tankarna och rörledningarna i Nord Terminal Paldiski petroleums terminal i Estland underhållsmålades med Normadur 65 HS. Entreprenör för målningsprojektet var Nor-Maalis långvariga kund, Oü Korund.

Oü Korund

Det estniska företaget Oü Korund-underhålls målade tankarna, rörledningarna och tankvagnshanteringsanläggningarna i petroleum terminalen som ägs av Nord Terminal Paldiski. Oü Korund är ett måleriföretag som grundades 1991 nära Tallinn. Korund har specialiserat sig på att måla tankar och rörledningar. Företaget utför målningsarbete både i den egna målningsstationen och ute hos kunderna. Korund har använt Nor-Maalis industrifärger i 25 år.

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning. Tankarna och rörledningarna i Nord Terminal Paldiski petroleums terminal underhållsmålades med Normadur 65 HS.

Nord Terminals

Nord Terminals omfattar flera transitterminaler i Östersjöregionen. Företaget erbjuder komplexa tjänster inom hantering och lagring av oljeprodukter och flytande gaser. Nord Terminals hanterar olja och alla petroleumprodukter, från eldningsolja till petro kemikalier och flytande gas. Nord Terminals prioritet är att ge sina kunder en hållbar, säker och miljövänlig logistiktjänst.

Paldiski-terminalen

Paldiski-terminalen ligger på en 28 hektar stor yta intill hamnen i Tallinn Paldiski södra hamn och är den enda terminalen för hantering av oljeprodukter i Paldiski. Terminalen har en tankgård på 358 000 m³. Modern teknik gör det möjligt att lagra och hantera olika typer av oljeprodukter i terminalen samtidigt som man garanterar fullständig separation.

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning

Ljusgrå Normadur 65 HS täckte väl den blå färgen.

Underhållsmålning med Normadur 65 HS

Tankarna, rörledningarna samt tankvagnarnas hanteringsanläggningar underhållsmålades med Normadur 65 HS polyuretanfärg. Normadur 65 HS valdes som färg för projektet eftersom den har utmärkt vidhäftning till gamla färgytor. Dessutom, med Normadur 65 HS, är det möjligt att måla tjocka skikt med en bra täckförmåga. Som förbehandling tvättades ytorna.

Normadur 65 HS är en snabbtorkande, flexibel polyuretanfärg. Produkten har hög torrhalt och innehåller rostförebyggande pigment. Normadur 65 HS har bra slagtålighet och kan staplas efter en kort torktid.

Normadur 65 HS kan användas i miljöklasserna C2 och C3 som enskiktsfärg (DTM) på målade stålprodukter som dörrar, gasflaskor, handskenor etc. Den kan också användas som toppfärg i miljöklasserna C2-C5 på olika grundfärger och som underhållsfärg på gamla färgytor.

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning

Tankvagnshanteringsanläggningarna målades med Normadur 65 HS.

Norecryl 50: ett väderbeständigt alternativ till epoxifärg – utan isocyanat

20/10/2022 Hur uppnår man korrosionsbeständighet hos epoxier och väderbeständighet hos polyuretaner i ett målningssystem där man inte vill använda isocyanater? Svaret är Norecryl 50, en isocyanatfri akrylenskiktsfärg.

Mer ansvarsfulla alternativ i målningsprocessen – vattenbaserade industrifärger

28/9/2022 Industriella målningsprocesser kan genomföras ansvarsfullt. Genom att välja en vattenbaserad färg blir processen både miljövänligare och säkrare för användaren. I framtiden kommer vattenbaserad färg att bli vanligare även inom industrimålning.

Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer och Norepox Aqua DTM är nu M1-godkända!

23/9/2022 Nor-Maalis vattenburna produkter Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer och Norepox Aqua DTM är nu M1-godkända. Produkterna har klarat den strängaste emissionsklassificeringen för konstruktionsmaterial från Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate.

”Kan man måla när det är kallt?” – Värmebesparing i industriella lackeringsanläggningar

20/9/2022 Energikrisen har väckt frågor om värmebesparing i industriella lackeringsanläggningar. Priserna på el, gas, olja, pellets och andra värmekällor har ökat markant och deras tillgänglighet har minskat. Kan temperaturen sänkas i lackeringsanläggningar? Vad bör man tänka på i så fall? Juhani Korajoki, chef för Nor-Maalis Tekniska Service, berättar om hur kallare målningsförhållanden påverkar produktionsprocessen.

Nor-Maali Sverige presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Färg-In Skellefteå och Leksands Industrifärg

1/9/2022 Nor-Maali Sverige kan stolt presentera att Färg-In Skellefteå och Leksands Industrifärg (LIFAB) är våra nya samarbetspartners.