Letar du efter en mera miljövänlig och användarvänlig polyuretan? Normadur Aqua DTM är en miljövänlig enskiktsfärg för krävande industriella applikationer!

26/2/2021

Nor-Maalis nya vattenburna Normadur Aqua DTM polyuretanfärg förnyar ytbehandlingen. Normadur Aqua DTM gör det möjligt att välja en vattenburen polyuretanfärg även för krävande industriella tillämpningar, såsom maskiner och utrustning (ACE & OEM).

Nor-Maali skapade för 25 år sedan – den första enskikts polyuretanbeläggningen med låg lösningsmedelshalt som tillverkades i Finland – Normadur 65 HS. Sedan dess har vi utvecklat en rad produkter med lågt lösningsmedelsinnehåll. Nu har vi även utvecklat en överlägsen vattenburen enskikts polyuretanfärg – Normadur Aqua DTM.

Normadur Aqua DTM fins som lagerprodukt. Normadur Aqua DTM kan nyanseras i t.ex. RAL– och NCS S-kulörer men även andra kulörer kan fås på begäran.

Hittills har främst lösningsmedelsbaserade ytbeläggningar varit valet inom industriell målning – vanligtvis är de lättare att använda och ger en bra korrosionsbeständighet. Men eftersom trenden går mot strängare lagstiftning kommer användarna av lösningsmedelsbaserade ytbeläggningar snart att ställas inför utmaningar med VOC (flyktiga organiska föreningar). Dessa förorsakar skada på både människor och miljön. Nor-Maalis blanka polyuretanfärg Normadur Aqua DTM minskar avsevärt VOC.

Ett bättre val för miljö och användare – investera i framtiden

Som vattenburen ytbeläggning är Normadur Aqua DTM mer miljövänlig och säkrare för användaren: I huvudsak är det bara vatten som avdunstar i luften. Att byta till ett vattenburet- eller hybridsystem minskar VOC-utsläppen avsevärt. Säkerheten i dina lokaler förbättras också. Exponeringen för brandfarliga och farliga ämnen minskar också vid användningen av vattenburna produkter.

Nor-Maalis vattenburna Normadur Aqua DTM polyuretan

Nor-Maalis vattenburna Normadur Aqua DTM polyuretan.

Utmärkt sprutning, finish och hållbarhet – Den bästa vattenbaserade lösningen för dina behov

Med Normadur Aqua DTM kan den önskade filmtjockleken uppnås i en applicering. Vid utvecklingen av Normadur Aqua DTM var miljövänlighet och användarsäkerhet viktiga, men det var också klart att kvaliteten skulle vara minst lika bra eller helst bättre än med traditionella lösningsmedelsbaserade färger. Detta krav som vi ställde oss själva kunde till och med överskridas. Normadur Aqua DTMs kvalitet är helt i en egen klass:

 • ÖNSKAD FILMTJOCKLEK KAN SPRUTAS I EN APPLICERING
  Med Normadur Aqua DTM kan man uppnå 200 μm DFT filmtjocklek uppnås utan nålsstick i färgfilmen. Detta är en betydligt högre filmtjocklek jämfört med många andra vattenburna polyuretanfärger. Möjligheten att applicera en hög filmtjocklek ger en klar fördel, särskilt vid sprutning av komplexa strukturer.
 • HÅLLBARHET
  Normadur Aqua DTM är en mycket nötningsbeständig ytbeläggning som bibehåller sin höga glans och kulör under lång tid. Tack vare sin verkligt hårda yta är produktens väder- och korrosionsbeständighets egenskaper fantastiska.
 • LÅNG BRUKSTID OCH SNABB TORKNING
  Tre timmars brukstid för färgblandningen underlättar målarens arbete och möjliggör fortsatt bearbetning av komplexa strukturer. Produkten torkar snabbt och ger en blank och mycket hård yta.

Nor-Maali Sverige presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Tinter Jönköping

1/9/2023 Nor-Maali Sverige välkomnar ytterligare en samarbetspartner - Tinter Jönköping till vårt återförsäljarnätverk. Med denna professionella samarbetspartner ser vi framemot att utökat betjäna kunder lokalt även i fler delar av Jönköpingsområdet. Nor-Maali Sverige finns, tillsammans med våra 12 samarbetspartners, representerade från norr till söder!

Nor-Maalis direkt-på-metall-färger erbjuder tid- och kostnadsbesparingar

18/8/2023 Traditionellt har industrimålningsprocesser utförts med ett tvåskiktssystem. Grundfärgen ger korrosionsskydd, medan täckfärgen ger det önskade utseendet. Användningen av enskiktsystem har dock gradvis blivit vanligare när det finns behov av att spara tid och totala kostnader.

Nor-Maali Sverige presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Swepa Stockholm

7/7/2023 Nor-Maali Sverige välkomnar ytterligare en samarbetspartner- Swepa Stockholm till vårt återförsäljarnätverk. Med denna professionella återförsäljare ser vi framemot att betjäna kunder lokalt också i Stockholmsområdet. Nor-Maali Sverige finns, tillsammans med våra 11 samarbetspartners, representerade från norr till söder!

Nor-Maalis färger har nu EPD miljövarudeklarationer!

19/6/2023 Nor-Maalis vattenbaserade Norepox Aqua DTM och sex lösningsmedelsbaserade epoxi- och polyuretanfärger har fått EPD miljövarudeklaration. EPD är ett frivilligt och standardiserat sätt att presentera pålitlig och jämförbar information om våra färgers miljöeffekter under produkternas hela livscykel. Nu kan vi erbjuda våra produkter till byggprojekt som t.ex. måste uppfylla LEED- och BREEAM-kriterier.

Epocoat Aqua Primer – vattenbaserad epoxigrundfärg för krävande rostskyddsmålning

12/6/2023 Epocoat Aqua Primer är en ny epoxigrundfärg från Nor-Maali som kombinerar förstklassiga tekniska egenskaper och miljövänlighet. Med vår vattenbaserade epoxigrundfärg- Epocoat Aqua Primer -kan vi nu erbjuda vattenbaserade målningslösningar på ännu högre nivå för krävande förhållanden.
Nor-Maalin vesiohenteinen Normadur Aqua DTM polyuretaanimaali

NORMADUR AQUA DTM

Snabb fakta:

 • VOLYM TORRHALT 54 %
 • BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 6:1 VOLYM
 • VOC 99 G / L
 • 3 TIMMARS BRUKSTID
 • UTMÄRKT UV-RESISTANS
 • 200 µm DFT NÅLSTICKSFRI FILMTJOCKLEK
 • ENSKIKT 120 µm DFT: C3-M / C4-L
 • TÄCKFÄRG I MILJÖKLASSERNA C2-C5 PÅ OLIKA GRUNDFÄRGER
 • HYBRIDSYSTEM t.ex. Epocoat 21 PR, NorECOat FD PR, NorECOat HS PR, Normazinc SE
Produktinformation