Nor-Maalis direkt-på-metall-färger erbjuder tid- och kostnadsbesparingar

18/8/2023

Traditionellt har industrimålningsprocesser utförts med ett tvåskiktssystem. Grundfärgen ger korrosionsskydd, medan täckfärgen ger det önskade utseendet. Användningen av enskiktsystem har dock gradvis blivit vanligare när det finns behov av att spara tid och totala kostnader.

Standardiserade ISO 12944-5 målningssystem

Ett traditionellt färgsystem inkluderar vanligtvis en grundfärg och en täckfärg, eller till och med flera lager av grundfärg/mellanfärg. Enligt ISO 12944-5 korrosionsskyddsstandarden innehåller C3- Korrosivitetsklass målningssystem vanligtvis två skikt av färg, C4- Korrosivitetsklass system ofta också tre skikt av färg och C5- Korrosivitetsklass system nästan alltid minst tre skikt av färg.

Med tanke på korrosionsresistens är det möjligt att använda enskiktsystem i C3-kategorin och, till viss del, i C4- och C5-kategorierna. Detta kan uppnås, särskilt genom att öka filmens tjocklek. I enskiktsystem måste målningen utföras noggrant för att undvika områden med otillräcklig filmtjocklek eller till och med omålade fläckar.

Nor-Maalis direkt-på-metall-färger erbjuder tid- och kostnadsbesparingar

Tank målad med Normafine 80 polyuretanfärg.

Enskiktsfärg kombinerar egenskaperna hos grund- och täckfärg

Hos Nor-Maali är många nya produkter utformade för att användas som enskiktsfärger. De flesta av de befintliga produkterna fungerar också som direkt-på-metall-färger. I traditionella tvåskiktssystem skapas korrosionsresistensen av grundfärgen och utseendet samt eventuell väderresistens av täckfärgen. I enskiktsfärger kombineras dessa egenskaper i en och samma produkt.

Enskiktsfärgernas korrosionsskyddsegenskaper är klart bättre än täckfärgernas. De är designade för att tåla samma typ av påverkan som grundfärgerna i målningssystemen. Nor-Maalis enskiktsfärger är vanligtvis avsedda för korrosivitetskategorin C3, men det finns också undantag. Vissa enskiktsfärger fungerar också i C4- och C5-klasserna.

Dock skiljer sig enskiktsfärgernas ytkvalitet och potentiella väderresistensegenskaper från grundfärgernas egenskaper. Enskiktsfärgernas ytkvalitet är bättre än grundfärgernas och motsvarar täckfärgernas ytkvalitet. Om det är en utomhus enskiktsfärg, är produkten också väderbeständig.

Stålkonstruktioner målade med Norepox HS epoxifärg.

Nor-Maalis tvåkomponents enskiktsfärger

Nor-Maali erbjuder tvåkomponents enskiktsfärger i olika produktkategorier: polyuretan-, epoxi- och akrylfärger, både lösningsmedelsbaserade och vattenburna.

Från lösningsmedelsbaserade polyuretanfärger finns produkter för alla nödvändiga glansgrader: Normafine 20 (halvmatt), Normafine 40 HS (halvblank), Normafine 80 (blank) och Normafine HS (högblank). Våra enskiktspolyuretanfärger erbjuder utmärkt korrosionsskydd och utmärkt väderbeständighet.

Nor-Maali erbjuder också enskiktsfärger i lösningsmedelsbaserade epoxier för olika ändamål. Epoxifärger är främst utformade för korrosions- och kemikaliebeständighet, så de kräver vanligtvis inte lika mycket när det gäller ytegenskaper eller UV-resistens. Dessutom ger epoxierna själva sådant bra korrosionsskydd att de kanske inte nödvändigtvis behöver aktiva korrosionsskyddspigment. Några av våra lösningsmedelsbaserade epoxienskiktsfärger inkluderar Norepox HS, Noreguard HS, Normastic 405 och Epotex HB.

Ett av våra lösningsmedelsbaserade enskiktsfärger är Norecryl 50, en isocyanatfri akrylfärg. Produkten har utmärkt korrosionsskydd och kan därför användas som en enskiktsfärg även i C5-klassen. Norecryl 50 erbjuder också väderbeständighet, så den kan användas i utomhusapplikationer.

Nor-Maalis direkt-på-metall-färger erbjuder tid- och kostnadsbesparingar

Isocyanatfri akrylfärg Norecryl 50 passar som enskiktsfärg för korrosivitetskategorier C3-C5.

Från våra vattenburna produkter finns också enskiktsfärger: halvblank epoxifärg Norepox Aqua DTM och blank polyuretanfärg Normadur Aqua DTM. Dessutom kommer snart en ny tvåkomponents isocyanatfri akrylfärg, Norecryl Aqua DTM.

Norepox Aqua DTM passar som enskiktsfärg för inomhusprodukter och stålkonstruktioner. Normadur Aqua DTM erbjuder utmärkt väderbeständighet och passar för produktmålning när en blank och hållbar målningsyta önskas.

Normadur Aqua DTM är en blank och hållbar vattenburen polyuretan enskiktsfärg.

Fördelar med enskiktsfärgsystem:

  • EN PRODUKT GER KORROSIONSSKYDD OCH YTBEHANDLING
  • SNABBARE MÅLNINGSPROCESS – EN MÅLNINGSGÅNG
  • MINDRE TOTALKOSTNADER
  • ENDAST EN PRODUKT BEHÖVS – MINDRE UTRUSTNINGS- OCH LAGRINGSBEHOV
Nor-Maalis direkt-på-metall-färger erbjuder tid- och kostnadsbesparingar

Nor-Maalis direkt-på-metall-färger erbjuder tid- och kostnadsbesparingar. Snöplog målad med Normafine HS polyuretanfärg.

Nor-Maalis nya vattenburna akrylfärg Norecryl Aqua DTM är ett väderbeständigt alternativ vid korrosionsskyddsmålning – utan isocyanater

27/9/2023 Norecryl Aqua DTM är Nor-Maalis nya vattenburna 2-komponents akrylfärg som kombinerar korrosionsbeständigheten från epoxifärger och väderbeständigheten från polyuretanfärger. Denna miljövänliga enskiktsfärg är också användarvänlig- den är isocyanatfri.

Gångbron vid Heureka underhållsmålades med Nor-Maalis målningssystem godkänt av Trafikledsverket

26/9/2023 Korroosiotyö Korkal har underhållsmålat gång- och cykelbron vid Heureka i Vanda med Nor-Maalis SILKO-målningssystem LIVI B.2+ Normastic 405 – Normastic 405 – Normadur 65 HS.

Nor-Maali Sverige presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Tinter Jönköping

1/9/2023 Nor-Maali Sverige välkomnar ytterligare en samarbetspartner - Tinter Jönköping till vårt återförsäljarnätverk. Med denna professionella samarbetspartner ser vi framemot att utökat betjäna kunder lokalt även i fler delar av Jönköpingsområdet. Nor-Maali Sverige finns, tillsammans med våra 12 samarbetspartners, representerade från norr till söder!

Nor-Maali Sverige presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Swepa Stockholm

7/7/2023 Nor-Maali Sverige välkomnar ytterligare en samarbetspartner- Swepa Stockholm till vårt återförsäljarnätverk. Med denna professionella återförsäljare ser vi framemot att betjäna kunder lokalt också i Stockholmsområdet. Nor-Maali Sverige finns, tillsammans med våra 11 samarbetspartners, representerade från norr till söder!

Nor-Maalis färger har nu EPD miljövarudeklarationer!

19/6/2023 Nor-Maalis vattenbaserade Norepox Aqua DTM och sex lösningsmedelsbaserade epoxi- och polyuretanfärger har fått EPD miljövarudeklaration. EPD är ett frivilligt och standardiserat sätt att presentera pålitlig och jämförbar information om våra färgers miljöeffekter under produkternas hela livscykel. Nu kan vi erbjuda våra produkter till byggprojekt som t.ex. måste uppfylla LEED- och BREEAM-kriterier.